• Köszöntjük a Krisztus Szeretete Egyház honlapján!

  Sandersné dr. Kovács Erzsébet

  Jézus Krisztus ma is gyógyít!


  Egyházunkról röviden

  Jim Sanders amerikai misszionárius 1990-ben kezdte meg szolgálatát Magyarországon. 1994 októberében feleségével, Sandersné dr. Kovács Erzsébettel megalapította a Krisztus Szeretete Gyülekezetet, amely 1998 óta bejegyzett egyházként működik Krisztus Szeretete Egyház (továbbiakban KSZE) néven.

  Az egyház 2000-ben kapta meg első ízben a Nemzetközi Gyülekezetek és Szolgálók Teljes Evangéliumi Közösségétől (Full Gospel Fellowship of Churches and Ministers International) a szervezet tagjainak járó elismerő oklevelet, melyet azóta is minden évben elnyert. ...

  Részletek »

  Az egyház 2015. januártól Sandersné dr. Kovács Erzsébet vezetése alatt végzi hitéleti tevékenységét.
  Egyházunk elkötelezett amellett, hogy hirdesse Jézus Krisztus Evangéliumát!

  „… nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére… Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe…” (Róma 1,16–17)

  Emellett a betegekért való imádkozást tekinti fontos feladatának. Ezért aktív tevékenységet folytat Magyarországon, valamint Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában és Szlovéniában. Főbb működési körei:

  Ezen felül a KSZE számos keresztény könyv gondozását és kiadását, hang- és videofelvétel szerkesztését és közkinccsé tételét végzi. Negyedévenként egyházi újságot jelentet meg. Dinamikusan fejlődő szervezetként a www.youtube.com és a www.facebook.com oldalakon is elérhető.

  ♦ ♦ ♦

  Út a Mennyországba – az újjászületés imája

  Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik veled a halálod után? Egy napon mindannyiunknak szembesülnünk kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál után is folytatódik: az ember szelleme és lelke továbbra is létezik. Tudod-e, hova kerül a szellemed és a lelked a fizikai halál után? Két hely létezik a Biblia szerint: az egyik a mennyország, a másik a pokol. Vajon mi dönti el, hová jutunk? Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján jutsz el a mennyországba, akkor tévedsz Kedves Olvasó! Ha viszont úgy gondolod, hogy te már annyi rosszat tettél az életben, és oly sok bűnt követtél el, hogy számodra nincs esély, hogy a mennybe kerülj, akkor is tévedsz.

  Nincs olyan bűn, ami meg tudna akadályozni, hogy a mennybe kerülj. Másrészt nem kerülhetsz a mennyországba csupán azért, mert annyi jót tettél az életedben.

  Mi határozza meg akkor, hogy hova kerülünk?

  Jézus egyetlen feltételt említ:

  Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.)

  Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem? Nikodémus sem értette Jézus szavait az újjászületésről, hiszen megkérdezte: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” (Ján. 3,4.)

  Jézus így válaszolt: Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.” (Ján. 3,6.)

  A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled.

  Mert úgy szerette Isten e világot (téged), hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki (te) hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján. 3,16.)

  Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess. Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztus által. Senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam — mondja Jézus. (Ján. 14,6.)

  Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítőre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus.

  Az üdvösségedhez — újjászületésedhez — nem kell mást tenned, mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életed Megváltója, mondd el a következő imádságot.

   

  A Biblia tanítja: a hitünkről megvallást kell tennünk. Ezért az imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan.

  Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. Azt mondod az Igében: „Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.” (Róm. 10,9.)

  Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
  Hiszem
  , hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
  Hiszem
  , hogy Jézus feltámadt a halálból,
  az én megigazulásomért
  .

  Kérlek Jézus
  , legyél az én Uram!
  Kérlek Jézus
  , legyél az én Megváltóm!
  Kérlek Jézus
  , legyél az én Gyógyítóm!

  A Te Igéd szerint
  : „Szívvel hiszünk a megigazulásra,
  szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”
  (Róm. 10,10.)

  Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek a hitemről:

  Jézus az én Uram
  !
  Jézus az én Megváltóm
  !
  Jézus az én Gyógyítóm
  !
  Meg vagyok váltva
  !
  Köszönöm
  , Úr Jézus, az örök életemet! Ámen.

   

   

  Bezár »


 • Bibliaolvasási terv

  2017. október 21. - Jeremiás 26–27. és Zsoltárok 76–77. fejezetei

Adni jó! - Krisztus Szeretete Alapítvány
  

Vissza a lap tetejére - back to top


Powered by myCMS from Sitedesign.hu