Ďakujem!

Milodary

Vaša veľkodušnosť nám

umožňuje, aby práca našej cirkvi mohla bez prekážok pokračovať  –  počnúc priamym prenosom nedeľných bohoslužieb a modlitebných krúžkov až po organizáciu evanjelizačných zhromaždení.


Ak nám milodar pošlete zo zahraničia, nevzťahuje sa naň daňová povinnosť.

On-line (cez internet, PayPal):


S prevodom na účet:

Budapest, Hungary, Unicredit

KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ

IBAN: HU55 1091 8001 0000 0077 4176 0002

SWIFT: BACX HU HB

Číslo bankového účtu: 10918001-00000077-41760002

Vissza a lap tetejére - back to top


Powered by myCMS from Sitedesign.hu