Love of Christ Church Love of
Christ
Church
Magyar (Hungarian) Română (Romanian) Slovenský (Slovak) English Italiano (Italian) Deutsch (German)

O nášej cirkvi

Live

Sandersné dr. Kovács ErzsébetVítame Vás na stránke
Cirkvi Kristovej Lásky!

Krátko o našej Cirkvi

Jim Sanders americký misionár v roku 1990 začal svoju službu v Maďarsku. V októbri 1994 spolu so svojou manželkou, Erzsébet Sandersné dr. Kovácsovou založil Zhromaždenie Kristovej Lásky, ktoré od roku 1998 funguje ako zaregistrovaná cirkev pod menom Krisztus Szeretete Egyház (ďalej KSZE).
Cirkev v roku 2000 získala po prvýkrát uznanie od Medzinárodného Spoločenstva Zhromaždení a Služobníkov Úplného Evanjelia (Full Gospel Fellowship of Churches and Ministers International) a dostala certifikát uznávajúci členstvo v tejto spoločnosti, ktorý od toho času každoročne získava.
Cirkev od januára 2015 vykonáva svoju činnosť pod vedením Sandersné dr. Kovács Erzsébet.
Naša cirkev sa zaviazala hlásať evanjelium Ježiša Krista!

„… ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, … Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru…” (Rimanom 1,16–17)

Popritom pokladá za svoju dôležitú úlohu modlenie sa chorých. Preto aktívne pôsobí v Maďarsku, na Slovensku, v Ukrajine, v Rumunsku, v Srbsku a v Slovinsku. Hlavné okruhy pôsobenia sú:

Navyše KSZE vydáva množstvo kresťanských kníh, zhotovuje zvukové a video záznamy pre širokú verejnosť. Štvrťročne vydáva cirkevný časopis. Ako dynamicky sa rozvíjajúca organizácia je prístupná aj na youtube.com a na facebook.com.

 

 

 

 

 

Modlitba znovuzrodenia

 

 

 

Najdôležitejšia otázka Tvojho života je: Či vieš, čo sa s Tebou stane po smrti? Jedného dňa sa všetci stretnem s fyzickou smrťou. Ale život pokračuje aj po fyzickej smrti: duch a duša človeka existujú aj naďalej. Vieš kam sa dostane Tvoj duch a Tvoja duša po fyzickej smrti? Podľa Biblie existujú dve miesta: jedno je nebo a druhé je peklo. Čo rozhoduje o tom, kam sa dostaneme? Ak si myslíš, že sa do neba dostaneš za svoje dobré skutky, tak sa Milý Čitateľ mýliš! Ale ak si myslíš, že si v živote vykonal už toľko zlého, a máš tak veľa hriechov, že pre Teba neexistuje šanca, aby si sa dostal do neba, aj vtedy si na omyle.

Neexistuje taký hriech, ktorý by Ti zabránil dostať sa do neba. Ale na druhej starne sa nedostaneš do neba, len preto, lebo si mal tak veľa dobrých skutkov.

Čo potom rozhoduje o tom kam sa dostaneme?

Ježiš spomína jedinú podmienku:

„Musíte sa znova narodiť.” (Ján 3,7)

Môžeš si položiť otázku: Ako sa mám znova narodiť? Ani Nikodém nerozumel slovám Ježiša o znova narodení, veď sa ho opýtal: „Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?” (Ján 3,4)

Ježiš mu takto odpovedal: „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.” (Ján 3,6)

Za Tvoje duchovné znovuzrodenie Boh zaplatil veľmi veľkú cenu, obetoval za Teba svojho jednorodeného syna, lebo Ťa tak veľmi miloval, a tak veľmi túžil byť s Tebou opäť v spoločenstve.

„Veď Boh tak miloval svet (Teba), že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik (Ty), kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.” (Ján 3,16)

Úžasný Boh vypracoval pre Teba cestu, aby si mohol byť spasený. Musíš vedieť, že niet inej cesty k Otcovi, jedine prostredníctvom Ježiša Krista. „Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa” – hovorí Ježiš. (Ján 14,6)

Ani Tvoje príslušenstvo k cirkvi, ani nasledovanie náboženských tradícií, ani dobré skutky, ani dokonalý spôsob života nevedú k Otcovi. Jediná cesta vedie k Otcovi: Ježiš Kristus. Človek nie je schopný vykúpiť seba samého. Potrebuje k tomu Spasiteľa, jedného Vykupiteľa. Preto prišiel Ježiš.

Pre svoje spasenie – znovuzrodenie – nemusíš urobiť nič iné, ako vo svojom srdci prijať Ježiša Krista, Božieho Syna, ako Vykupiteľa. Ak chceš Ježiša požiadať, aby sa stal vykupiteľom Tvojho života, pomodli sa nasledovnú modlitbu.

Biblia vyučuje: musíme vyznať svoju vieru. Preto túto modlitbu nehovor len v sebe, ale ju vyslovuj nahlas.

 


Drahý Nebeský Otče, prichádzam pred Teba v Mene Ježiš. Hovoríš vo svojom Slove: „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim.10,9)

Verím vo svojom srdci, že Ježiš Kristus je Boží syn.
Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy.
Verím, že Ježiš vstal z mŕtvych,
pre moje ospravedlnenie.

Prosím Ťa, Ježiš, buď mojím Pánom!
Prosím Ťa, Ježiš, buď mojím Vykupiteľom!
Prosím Ťa, Ježiš, buď mojím Uzdraviteľom!

Podľa Tvojho Slova: "Srdcom veríme na ospravedlnenie, a ústami vyznávame na spasenie." (Rim.10,10)

Ja verím vo svojom srdci, a teraz ústami vyznávam svoju vieru:

Ježiš, Ty si mojím Pánom!
Ježiš, Ty si mojím Vykupiteľom!
Ježiš, Ty si mojím Uzdraviteľom!

Som vykúpený(á)!
Ďakujem Pán Ježiš, za môj večný život! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na modlitby cez internet

 

Love of Christ Church Love of
Christ
Church
contact
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket.
További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi szabályzatunkban talál.