Love of Christ Church Love of
Christ
Church
Magyar (Hungarian) Română (Romanian) Slovenský (Slovak) English Italiano (Italian) Deutsch (German)

Pokrm viery

Pokrm našej viery v denných dávkach

6. MAREC
Zlé slová

Kto si ustráži ústa a jazyk, zachráni si život od biedy. — PRÍSLOVIA 21,23. (KSZE)

Ak sú problémy, väčšina ľudí chce obviňovať Boha. „Prečo to Boh dovolil?” — pýtajú sa.

Potom čo sa Jóbovi rozmnožili trápenia, povedal: „Lebo pred čím som sa strachom chvel, to ma zastihlo, a čoho som sa strachoval, to ide na mňa.” (Jób 3,25) On otvoril dvere, a vpustil diabla!

Často si sami spôsobujeme ťažkosti. Mnoho drahých kresťanov si nevie ustrážiť vlastný jazyk. Vždy vyslovujú zlé slová. Skoro neustále rozprávajú o tom, aké boje bojujú s diablom. Nehovorme slová porážky. Nehovorme slová neúspechu. Nerozprávajme o tom, ako veľmi nám prekáža diabol, ako nás zadŕža od úspechu, ako nám spôsobuje choroby a udržiava nás chorých, tieto slová sú zlé slová. Takéto slová dávajú satanovi panstvo nad nami, takéto slová spôsobujú ťažkosti.

Ale ak máš v srdci Božie Slovo, a aj ho vyslovuješ ústami — napriek tomu, že okolnosti ukazujú niečo iné, napriek tomu, že máš bolesti, napriek tomu, že sa hlásia zlovestné príznaky, napriek tomu, že sa všetko zdá byť beznádejné —, takéto hrozivé okolnosti pominú.

Prehlásenie: Ja si ustrážim svoje ústa a svoj jazyk. Tak si zachránim svoju dušu od problémov. Vo svojom srdci verím Božiemu Slovu. Rozhodol(la) som sa, že Božie Slovo bude v mojich ústach a na mojom jazyku, a vyslovím len to, čo sa zhoduje s Božím Slovom!

 

5. MAREC
Ovzdušie

Na perách rozumných sa nachádza múdrosť […] Múdrosťou sa buduje dom, a rozumom sa upevní. Poznaním sa naplnia komory rôznym drahým a nádherným majetkom. — PRÍSLOVIA 10,13. 24,3. 4. (KSZE)

Slová stvoria duchovné veci. Ešte aj prirodzené, fyzické veci stvoria slová! Boh, ktorý je duch, povedal: „Nech je jedna zem“, a stvorila sa zem. Ježiš povedal: „to čo POVIE, stane sa, bude mať to, čo POVEDAL.“(Marek 11,23)

Ovzdušie stvoria slová. Ak vojdeš do miestnosti, kde predtým piekli rybu, vôňa ryby je ešte vo vzduchu, a ak vojdeš do miestnosti, v ktorej nedávno odzneli hrubé slová, tieto slová sú ešte vo vzduchu. Ovzdušie je od nich ťažké.

Deti dospievajúce v ťažkom ovzduší budú duševne choré. Zlyhajú v živote, lebo im hovorili nesprávne slová. Prečo niektoré deti vyrastú v sile, a zo životných bojov vychádzajú víťazne? Preto, lebo doma im hovorili správne slová!
Pomocou slov si deti vedia obľúbiť učenie. Slová privádzajú deti do zhromaždenia.

Prehlásenie: Ja vytváram ovzdušie vo svojom okolí so svojimi slovami. Ja vyslovujem slová múdrosti — vyslovujem Božie slová. Ja vyslovujem slová viery — vyslovujem Božie slová. Ja vyslovujem slová lásky — vyslovujem Božie slová. Tak sa komory okolo mňa naplnia rôznym drahým a nádherným majetkom!

 

4. MAREC
Nádherné slová

Plástom medu sú nádherné reči; sú sladké pre dušu, a uzdravujúce pre telo. — PRÍSLOVIA 16,24. (KSZE)

Slová buď žehnajú, alebo preklínajú. Alebo nás uzdravia, alebo nám spôsobia chorobu. Tie slová, ktoré počujeme ráno, zostávajú s nami po celý deň. Manželia by  mali vedieť, že ráno odznejúce nahnevané, urážlivé slovo vykradne z účinnosti nášho partnera na celý deň. Naopak, jedno láskyplné, nežné, pekné slovo má hodnotu modlitby; srdce napĺňa hudbou, a privádza ho k víťazstvu.

Rodičia a deti si musia uvedomiť, že ovzdušie domova určujú slová. Nauč sa zapriahnuť slová do práce vo vlastný prospech. Nauč sa naplniť vlastné slová takou silou, ktorej sa nedá odolať. Ako to vieš urobiť?

Tak, že svoje slová naplníš vierou a láskou.

Prehlásenie: Moje slová pracujú v môj prospech. Ja svoje slová napĺňam takou silou, ktorej sa nedá odolať: napĺňam ich vierou a láskou. Moje slová nesú požehnanie, moje slová uzdravujú. Mojich blízkych vedú do víťazstva, ovzdušie môjho domova napĺňajú vierou a láskou!

 

3. MAREC
Prameň života

Ústa spravodlivého sú prameňom života… — PRÍSLOVIA 10,11.

Nášho syna a dcéru som tesne po narodení zobral do náručia, a povedal som: „Pane ďakujem Ti, za toto dieťa. Preto, lebo poznám Bibliu, viem, že je mojou povinnosťou tak vychovať toto dieťa, aby zostalo v tom, na čo ho naučili, keď vyrastie.

Viem, že Tvoje Slovo hovorí: naše deti vychovávajme podľa Pánovho vyučovania a napomínania, a ja to tak budem robiť. Viem, že sa deti dajú vychovávať dvojakým spôsobom: vyučovaním a príkladom. Preto svojím životom budem pre toto dieťa dobrým príkladom.

Viem aj to, že môžeme mať to čo vyslovíme, preto teraz nad ním vyslovujem: bude fyzicky silný, vyrastie bez chorôb a bez slabostí; bude mať jasnú a čistú myseľ, duchovne bude silný.“ Aj sa tak stalo. Naše deti vyrástli bez chorôb a slabostí. Nikdy som sa nemodlil za ich spasenie, za to aby sa naplnili Duchom Svätým. Predsa boli obaja veľmi mladí spasení a naplnení Duchom Svätým.

Slová určujú, čím sa stanú naše deti!

Prehlásenie: Podľa Novej zmluvy, ja som v Kristovi spravodlivý. Preto sú moje ústa prameňom života. Ja hovorím slová života ohľadne seba aj iných.

 

2. MAREC
Moc života

Ako smrť, tak aj život je v moci jazyka, a kto ako ním rád zaobchádza, tak bude jesť jeho ovocie. —PRÍSLOVIA 18,21. (KSZE)

— Nie, nebudem sa modliť za Tvojho syna — povedal som tej prekvapenej vdove, ktorá pýtala modlitbu za svojho pätnásťročného syna —, nemalo by to žiaden zmysel. Pokiaľ rozprávaš, že z Tvojho syna nič nebude, dovtedy zničíš moju modlitbu. — Toto Ti vyhlásil Pán? — pýtala sa.

— Nie — povedal som ja —, jednoducho len viem, že vlastnými slovami vytvárame svoje životné podmienky a aj životné podmienky našich detí. — Tak čo mám robiť? — pýtala sa znova.

— Tvoj syn má teraz pätnásť rokov, sú veci, ktoré si mala urobiť vtedy, keď bol ešte menší. Teraz, po prvé: prestaň ho obťažovať tým, aby sa obrátil k Pánovi. Po druhé: namiesto toho, že celú noc bdieš a znepokojuješ sa kvôli nemu, povedz Pánovi Ježišovi toto: „Pán môj, ja neviem, kde je teraz môj syn, ale nech sa nachádza hoci kde, ja ho obkolesujem vierou a láskou.“ Doteraz si ho obkolesovala nedôverou, strachom a odsudzovaním. Povedz toto: „Pane, ja verím, že sa môj syn nedostane do väzenia pre mladistvých. Nikdy viac mu nepoviem, že v tomto živote z neho nič nebude. Verím, že v živote niečo dosiahne.“

O pol druha roka som sa vrátil do mesta, kde žila táto žena. Ona prišla ku mne , a povedala: „Nešlo to ľahko, ale všetko som urobila tak, ako si mi poradil. Dovtedy môj syn žil dosť diabolským životom, ale teraz sa celý odovzdal Bohu!“

Prehlásenie: Život je v moci môjho jazyka, môj jazyk mi dáva život. Ja vyslovujem slová života!

 

1. MAREC
Z Tvojich slov

Lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený.  — MATÚŠ 12,37.

Toto vyhlásenie urobil sám Ježiš. Slová sú omnoho dôležitejšie, než by si to človek myslel. Spomínaš si na Jóba, a na jeho takzvaných „priateľov“, ktorí prišli, aby ho utešovali? Jób zatrpknuto prehovoril k tým, čo ho utešovali, ale v skutočnosti ho trápili: „Dokedy mi budete trápiť dušu a trýzniť ma slovami?” (Jób 19,2)

Slová nás dovedú k úspechu, alebo nás zničia. Slová nás uzdravia, alebo nám spôsobia chorobu. Podľa učenia Biblie, slová buď ničia, alebo dávajú život, robia nás šťastnými a uzdravujú nás. Včera vyslovené slová urobili náš život takým, aký je dnes.

To sa zhoduje s tým, čo Ježiš povedal v Markovi 11,23: „…bude mať, čo POVEDAL.” Nakoľko vyslovujeme slová, túto časť zo Slova by sme mohli povedať aj takto: „Bude mať tie SLOVÁ, ktoré vyslovil.“

Prehlásenie: Zo svojich rečí budem uznaný za spravodlivého. Ja viem, že to čo hovorím, to budem aj mať. Dostanem svoje vyslovené slová. Preto vyslovujem také slová, ktoré prinášajú život, šťastie, a zdravie. Vyslovujem slová, ktoré ma privedú k úspechu, a nie také, ktoré ma zničia!

 

28. FEBRUÁR
Zasľúbenie ochrany

Prečítaj si pozorne 91. Žalm.

Pavol povedal Zborom: „...Božou roľou (záhradou, vlastníctvom), Božou stavbou ste.” (1.Kor. 3,9)

To znamená, že my patríme Bohu. Ak je Tvojím vlastníctvom jedna budova — nezávisle od jej hodnoty, — ak je to Tvoj vlastný domov, urobíš všetko pre to, aby si ho ochránil. Aj Boh nám — vo svojom Svätom Slove — sľúbil ochranu.

Ja si myslím, že najmocnejšie takéto zasľúbenie je v 91. Žalme. Pred mnohými rokmi som si prečítal tento žalm aj vo švédskom preklade. Našiel som tam, že 10. verš, ktorý King James Version podáva takto: „Nedotkne sa Ťa nebezpečenstvo…”, vo švédskom preklade znie takto: „nemôže sa Ti stať žiadna nehoda…”

Skúmal som, a naozaj sa nachádza tento význam v pôvodnom texte. Následne som si uplatňoval právo na toto zasľúbenie. Po niekoľkých rokoch som si spočítal, že som od šoféroval približne dva milióny míľ autom počas toho, ako som kázal  evanjelium, bez toho, aby som mal čo len jedinú nehodu

Nechválim sa svojimi šoférskymi schopnosťami, ja sa chválim Božím Slovom, s 91. Žalmom. 10. verš pokračuje takto:  „…nijaká pohroma s k tvojmu stanu nepriblíži” (obydliu). Uplatňoval som si nárok aj na túto časť veršu, a aj 11. verš: „Lebo On svojim anjelom prikázal, aby ťa ochránili na každej tvojej ceste.”

Boh dal zasľúbenia a postaral sa o nás. Ak naša viera nespočíva v Božích zasľúbeniach, tak žijeme hlboko pod našimi vymoženosťami.

Prehlásenie: Zhotov si svoje vlastné prehlásenie na základe 91. Žalmu.

 

27. FEBRUÁR
Či je zrejmá Tvoja prosperita?

Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. — 1.Timotejovi 4,15.

Ak Tvoje napredovanie má byť zrejmé, potom musí byť aj viditeľné! Prečo je prospešná zbožnosť? Prečo je prospešné žiť Bohu, byť Božím dieťaťom, chodiť v spoločenstve s Bohom, dodržiavať Božie nariadenia?

Preto, lebo Boh dal určité zasľúbenia svojim verným deťom. Pozrime si slovo zasľúbenie vo včerajšom texte: „...majúc zasľúbenie terajšieho ... života.“ (1.Tim. 4,8.) Boh nám dal zasľúbenia na tento život. Naše napredovanie stojí na týchto zasľúbeniach. A keď naše napredovanie (vďaka za Božie zasľúbenia) bude zrejmé pred všetkými, budeme môcť ukázať svetu, že zhromaždenie má svojho Boha — rovnako, ako Izrael, keď chodil s Bohom, a mohol ukázať svetu: „Izrael má Boha.“ (1.Sam.17,46)

Prehlásenie: Ja budem rozmýšľať o Božích zasľúbeniach, a úplne sa im oddám, aby moja prosperita bola viditeľná pre každého.

 

26. FEBRUÁR
Pobožnosť je užitočná

Lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života. — 1.TIMOTEOVI 4,8.

Poniektorí by nás chceli presvedčiť, že pobožnosť — život odovzdaný Bohu, znovu zrodenie, spoločenstvo s Bohom — nemajú žiadne výhody v tomto živote. Že nemáme inú možnosť, ako znášať život s jeho ťažkosťami, bojmi a trápeniami, neustále mysliac na to, že tento život čoskoro skončí.

Teší ma, že nám na to dáva Pavol vyrovnaný pohľad, keď hovorí: pobožnosť nie je užitočná len pre „budúci“ život, ale nám dáva aj zasľúbenie „terajšieho života“. Ako hriešnici sme boli v úplnom bankrote, ale Boh sa nad nami zmiloval, a poslal Ježiša, aby nás vykúpil. Ježiš neprišiel iba preto, aby nás oslobodil od našich hriechov, ale aj preto, aby žil v nás. (Kol. 1,27) Chce, aby sme získali čo najväčšiu slávu pre Jeho Meno, a aby sme mali čoraz väčší osoh z toho, že mu v tomto živote slúžime. Namiesto toho, aby nám povedal, že pobožnosť zabraňuje úspechu, apoštol Pavol v tomto verši tvrdí opak.

Slúžiť Bohu nie je neužitočné — ale užitočné!

Prehlásenie: Ja žijem zbožný život. Som znovu zrodený(á). Žijem Bohu, mám spoločenstvo s Pánom. Je to pre mňa užitočné — tu na zemi v súčasnom živote, a aj v budúcom živote!

 

25. FEBRUÁR
Nevyslovuj slová strachu!

Ak si sa zaplietol do výrokov svojich úst, a chytil si sa do rečí svojich úst.  — PRÍSLOVIA 6,2.

Svojimi ústami dávaš nad sebou moc buď satanovi, alebo Bohu. Keď si sa znovu zrodil, vyhlásil si Ježiša Krista za svojho Pána. (Rim.10,9-10.) Vyhlásil si, že Ježiš je Tvojím Pánom. Ježiš začal nad Tebou panovať, a začal riadiť Tvoj život. Ale ak svedčíš o tom, že je satan schopný, aby Ti prekážal, aby ťa zadržal pred úspechom, aby Ťa udržiaval v strachu; tak aj keď si kresťan, predsa dávaš satanovi nad sebou moc. A je prirodzené, že keď nad Tebou panuje satan, naplníš sa slabosťou a strachom.

Nikdy neprehlasuj svoje obavy.

Teraz sa môžeš opýtať: „ Ale čo je, ak sa bojím?“ V skutočnosti sa nebojíš. Biblia hovorí, že Ti Boh  — Tvojmu skutočnému ja — nedal ducha strachu, ale ducha sily, lásky a triezvosti.

Strach nevychádza z Teba, keď sa ťa pokúša ovládnuť. Strach prichádza od nepriateľa. V Tebe je duch moci, vyslov, že je v Tebe!

Tebe patrí duch lásky; vyslov, že Ti patrí. Duch triezveho úsudku je Tvoj; vyslov že Ti patrí. Keď toto hlásaš, tak to bude panovať nad Tebou.

Prehlásenie: Ja sa nikdy nebojím, nepoznám strach. Vo mne je duch sily. Vo mne je duch lásky. Vo mne je duch triezveho rozumu.

 

24. FEBRUÁR
Vzopri sa strachu

Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.   — JÁN 15,1.

Dnešný text nazýva strach duchom, a jednoznačne vyhlasuje, že duch strachu nie je od Boha. Dnešná myšlienka viery je také prehlásenie, ktoré môžeš aj Ty praktizovať, aby si úspešne odolal strachu, keď sa pokúša zmocniť sa Ťa.

Prehlásenie: Strach, ja ti odolávam, v mene Pána Ježiša Krista.   Vzopieram sa ti v Jeho mocnom Mene. Odmietam  strach, odmieta, aby som sa bál(a). V Božom Svätom Slove je napísané, že On mi nedal ducha strachu, ale ducha moci, ducha lásky a ducha rozvahy. Mojím podielom nie duch strachu, ale duch lásky, duch moci a duch rozvahy.

 

23. FEBRUÁR
Neboj sa

Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa!   — MATÚŠ 14,27.

Boh sa k nám nikdy nepribližuje s odkazom strachu. Môžeš začať od starého zákona a prejsť cez nový zákon, uvidíš, koľkokrát sa Boh vyhlásil človeku, či poslal anjelov, alebo samotného Ježiša, vždy prišli s odkazom: „Neboj sa“, „nestrachuj sa“. Strach nepochádza od Boha. Strach je od diabla. A kresťania, vrátajúc kazateľov a učiteľov by nesmeli pestovať strach v ľuďoch. Počujeme kázať toľko strachu; strach od chorôb a slabostí, od diania vo svete a o strachu z diabla.

Mnohí tak kážu o démonoch, že tým vyvolávajú strach v ľuďoch. Ja tak nekážem o diablovi a o démonoch, aby to vyvolávalo v ľuďoch strach. Kážem o nich, ale tak, že máme nad nimi moc a že si musíme vždy pamätať, koľkokrát sa len stretneme s diablom: diabol je premožený nepriateľ.

Strach nie je odkazom zhromaždenia. Viera je odkazom zhromaždenia. Smelosť je odkazom zhromaždenia. Odkazom zhromaždenia je: „Nebojte sa!“

Prehlásenie: Ja som smelý(á), nebojím sa, nemám strach. Toto je Boží odkaz, otcov odkaz môjmu srdcu. To je Jeho odkaz aj pre iných. Preto je aj mojím odkazom pre každého: Verte, a buďte smelí! Nebojte sa! Nemajte strach!

 

22. FEBRUÁR
Nepremožiteľná láska

[Láska] jej nádeje neblednú v žiadnych okolnostiach, láska všetko vydrží (bez zoslabnutia). Láska nikdy nezlyhá (nikdy nevybledne, nestratí svoju aktualitu a nikdy nekončí). — 1. KORINŤANOM 13,7. 8.(Amplified)

Ak chodíš v láske, potom nezlyháš — lebo láska nikdy nezlyhá!

Máme záujem o duchovné dary (1.Kor. 12,1) a aj máme mať o ne záujem. Biblia hovorí: Ale buď proroctvá, budú zmarené; buď jazyky, umĺknu; buď veda, bude zmarená, ale chvála Bohu láska nikdy nepominie. Áno, ja verím v proroctvá a v prorokovanie. Verím v hovorení jazykmi. Chvála Bohu za tieto dary. Ale ak tieto dary používame bez lásky, budeme iba cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Nech sú proroctvá, nech sú jazyky, nech je dar viery. Nech je dar slova známosti, ale nech k tomu všetkému je aj láska.

Postavme lásku na prvé miesto, lebo my sme rodina lásky, a spoznali sme nášho Nebeského Otca, ktorý je sám láskou. Mali by sme chcieť vedieť narastať v láske, kým sa v nej nezdokonalíme.

Ja som sa ešte nestal dokonalým v láske. Ty už áno? Ja aj naďalej na tom pracujem, aby som sa dostal čoraz bližšie k cieľu.

Prehlásenie: Ja som človekom lásky. Moje nádeje za žiadnych okolností nevyblednú. Ja všetko vydržím bez toho, aby som zoslabol(la). Ja nikdy nezlyhám.

 

21. FEBRUÁR
Osobitosti lásky

[Láska] sa neteší z neprávosti a nespravodlivosti, ale sa teší, keď panuje právo a spravodlivosť. Nech sa deje hoci čo, láska vo všetkých okolnostiach vydrží, je zakaždým pripravená predpokladať o každom to najlepšie… — 1. KORINŤANOM 13,6. 7. (Amplified)

„Nech sa hoci čo stane, láska v každej okolnosti vytrvá…” Ak je v Tebe Boží druh lásky, a ak chodíš v Božom druhu lásky, vždy budeš úspešný(á)!

„…Láska…je vždy pripravená o každom predpokladať to najlepšie…” Prirodzená ľudská láska je pripravená o každom predpokladať to najhoršie!

Počas dlhoročnej služby som prešiel túto krajinu, a môžeme povedať, že je desivé, čo všeličo možno počuť o niektorých kazateľoch, o niektorých ľuďoch, o niektorých spevákoch. Ja nevenujem žiadnu pozornosť týmto historkám, neuverím ani jedinému slovu z nich. Ja o každom verím to najlepšie.

Deti by mali mať právo na ovzdušie takejto lásky vo svojich domovoch, mali by v takom vyrastať. Potom by z bitiek života vyšli víťazní. Ale ak vo svojom dieťati vidíš vždy to najhoršie, a neustále mu hovoríš: „Ty nikdy nič nedosiahneš”, ich život sa podľa toho vyvinie, čo hovoríš. Ale ak v nich uvidíš to najlepšie a miluješ ich, to v nich vyvolá to najlepšie. Vyrastú tak, že niečo aj dosiahnu.

Prehlásenie: Ja som človekom lásky. Ja sa neteším z neprávostí a nespravodlivosti, teším sa vtedy, keď panuje právo a spravodlivosť. Nech sa stane hoci čo, ja v každej okolnosti vytrvám. Som vždy pripravený(á) o každom predpokladať to najlepšie.

 

20. FEBRUÁR
Ešte jeden pohľad na lásku

…láska…sa neuráža, nie je  popudlivá, nemá ťažké srdce, nevyčíta zlo spáchané voči nám (neberie do úvahy, ak musíme strpieť nespravodlivosť). —1. KORINŤANOM 13,5. (Amplified)

Téma božieho spôsobu chodenia v láske je natoľko dôležitá — a kresťania sa na to tak nesústreďujú — ,že sa budeme dlhšie zaoberať jej skúmaním.

„…Láska…nevyčíta zlo spáchané voči nám…” To je iste boží druh lásky, lebo my sme boli nepriateľmi Boha, a Boh nám nevyčítal nami páchané zlo voči nemu. Poslal Ježiša, aby nás vykúpil. On nás miloval už vtedy, keď sme boli ešte hriešny.

„…Láska…si neuvedomuje, ak musí strpieť nespravodlivosť…” Najlepšie bude, ak si priznáme — nie veľa ľudí chodí v Božej láske, hoci sa táto láska v nás nachádza! Nie, chodia v prirodzenej ľudskej láske, a až príliš si všímajú, čo s nimi deje. Manželia, hoci sú obaja kresťania, sa na seba nahnevajú a možno sa aj týždeň nezhovárajú, lebo si museli od partnera vytrpieť nejakú nespravodlivosť. Však je po tomto už ľahšie uznať, že by sa každý problém vyriešil v našich rodinách, v cirkvi, v krajine, ak by sa ľudia stali Božími deťmi, prijali by Božiu lásku, a žili by život, ktorý je hoden Božieho dieťaťa v Božej rodine?

Prehlásenie: Ja som človekom lásky. Nie som urážlivý(á). Nemám ťažké srdce, nevyčítam zlo spáchané voči mne. Nevšímam si, ak si musím vytrpieť nespravodlivosť.

 

19. FEBRUÁR
Meradlo lásky

…Láska…nie je urážlivá, nie je vznetlivá, nezazlieva,  nevyčíta zlo spáchané proti nemu (neberie na vedomie, ak musí trpieť nespravodlivosť). —1.KORINŤANOM 13,5. (Amplified)

Tu je teplomer lásky — meradlo lásky. Je ľahké zistiť, či chodíš v láske. Ak napríklad vymenúvaš zlo páchané proti Tebe, vtedy nechodíš v láske. Pokiaľ chodíš v Bohu, a zostávaš plný Duchom Svätým, nebudeš kritizovať zlo páchané proti Tebe.

V priebehu rokov, keď proti mne páchali neprávosti, mi často hovorili: „Ja by som to na Tvojom mieste tak nenechal, ja by som to už ďalej netrpel — ja nie!”

A ja som len jednoducho zavrel ústa, nikdy som nepovedal ani slovo, usmieval som sa a zostal som šťastný. Nebol by som protestoval ani vtedy, keby ma obvinili z vraždy vlastnej babičky! Naďalej som chválil Boha: „Aleluja! Chvála Bohu! Sláva Bohu!”

Odporúčam aj Tebe: Zostávaj v láske s tými, ktorí s Tebou zle zaobchádzajú. Ak chodíš v láske, nezávisle od vytrpeného zla, na koniec sa dostaneš na vrchol!

Mnohí budú Tvoje správanie pokladať za slabosť. Ešte aj služobníci mi hovorili: „V Tvojom charaktere môže byť nejaká slabosť; Ty sa nikdy neobhajuješ.“ To však nie je slabosť, ale sila! Láska nikdy nezlyhá.

Ja jednoducho popieram, aby som voči hoci komu živil vo svojom srdci zazlievanie, hoci čo len v najmenšej miere.

Prehlásenie: Ja som človekom lásky, preto nie som urážlivý(á), vznetlivý(á), ani zatrpknutý(á). Vo svojom srdci neživým voči nikomu zazlievanie.

 

18. FEBRUÁR
Najlepšia cesta

… Láska (Božia láska v nás) nelipne na svojich vlastných právach alebo cestách, lebo nehľadá svoj  prospech…—1. KORINŤANOM 13,5. (Amplified)

Dopraj si dostatok času na to, aby sa dnešný text usadil v Tvojom srdci.

Príliš mnohí vyhlasujú: „Ja viem čo mi patrí. Mám právo vyjadriť sa k tomu. Uplatním si vlastné práva.“ Lipnú na vlastných cestách, nezaujíma ich, že ich správanie môže niekoho raniť.

Mal som len dvadsať rokov a bol som ešte slobodný, keď som Pastoroval svoj druhý zbor, a prenajímal som si izbu u jednej rodiny zo zboru. Pán domu poznal Bibliu a mal aj jednu nádhernú skúsenosť s Bohom.

Ale patril medzi tých, čo nepopustili zo svojho: „Do toho mám čo povedať aj ja, a ja si poviem svoje. Som rovnakým členom zboru, ako hocikto iný.“ A skutočne mal pripomienky, a aj iný ich mali, až dovtedy, kým úplne nezničili zbor. Táto časť zo Slova hovorí, že láska nelipne na vlastných právach. Začni veriť v Boha, a veriť v lásku. To je najlepšia cesta — a to je Tvoja cesta!

Prehlásenie: Ja verím v Boha. Ja verím v lásku. Ja som človekom lásky. Nelipnem na vlastných právach. Nelipnem na vlastných cestách. Nehľadám vlastný osoh. Ja som človekom lásky.

 

17. FEBRUÁR
Láska silnie

Láska…nie je vystatujúca alebo domýšľavá, neukazuje sa povýšene. Nie je namyslená (arogantná) nie je nadutá od pýchy; nie je drzá (hrubá) a nespráva sa neslušne… — 1.KORINŤANOM 13,4. 5. (Amplified)

Telesnosť je vždy vystatovačná, domýšľavá, povýšenecká, namyslená, arogantná, nadutá od pýchy, drzá, hrubá a neslušná, nevychovaná.

Ty sa ale môžeš z vlastnej vôle rozhodnúť, či sa poddáš týmto telesným pokušeniam. Môžeš sa rozhodnúť, že budeš chodiť v láske — to znamená v duchu. Boj prebieha medzi Tvojim vlastným telom a duchom. Biblia ale hovorí: „…choďte podľa ducha (chodiť v duchu), a nevykonávajte žiadosti tela.” (Gal. 5,16)

Rozhodni sa, že panovanie prenecháš svojmu duchu, a keď prichádza pokušenie, zachovaj svoj pokoj, a začni prehlasovať Božie Slovo. Hovor: „Ja som sa narodil(a) z lásky, a povoľujem, aby Božia láska vo mne panovala nad touto situáciou.“ A Božia láska mocne povstane v Tebe, a zosilnie.

Prehlásenie: Ja som človekom lásky, preto nie som vystatujúci(a), ani domýšľavý(á). Nechodím nadutý(á) od pýchy. Nie som namyslený(á) — arogantný(á) a nie som povýšenecký(á) od pýchy a od hrdosti. Nie som hrubý(á), neslušný(á), nevychovaný(á), nesprávam sa neslušne. Správam sa v láske.

 

16. FEBRUÁR
Charakteristika lásky

Láska je trpezlivá, dlho znáša a je milá; láska nikdy nazávidí, ne vrie zo žiarlivosti...  — 1.KORINŤANOM 13,4. (Amplified)

Aká je Božia láska? Aké sú jej charakteristické znaky?

O tejto láske môžeme čítať v 1.Korinťanom 13. Žiaľ prekladatelia biblie King James Version grécke slovo  ‘agapé’ preložili ako  ‘charity’ (dobrosrdečnosť). Môj obľúbený preklad je v Amplified Biblii (Rozšírený preklad). Myslím si, že všetci kresťania by si mali často, hoci aj denne prečítať 1.Korinťanom 13.v rozšírenom preklade — a potom to aj praktizovať!

Preskúmajme túto lásku, od štvrtého veršu: „Láska dlho znáša, je trpezlivá a milá…” Mnohý možno dlho znášajú čosi, ale nie sú pri tom veľmi milý! Iba preto znášajú určité veci, alebo ľudí, lebo sú k tomu prinútení. Manželka síce znesie svojho manžela, ale pri tom nie je k nemu milá. (a platí to aj naopak).

„…Láska nikdy nezávidí, nehorí žiarlivosťou…” Prirodzenú ľudskú lásku hreje žiarlivosť, a nie boží druh lásky.

Prehlásenie: Ja som človekom lásky, dlho znášam, som trpezlivý(á) a milý(á). Nikdy nezávidím a nehorím žiarlivosťou.

 

15. FEBRUÁR
Bratia a sestry

 

My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme svojich bratov a sestry. Kto nemiluje svojich bratov a sestry, ten zostáva v smrti. Tí, ktorí nenávidia svojho brata a sestru, sú všetci vrahovia, a vedia, že ani jeden z vrahov nemá večný život, ktorý by v ňom zotrvával.  — 1.JÁNA 3, 14-15. (KSZE)

 

Manželka služobníka, ktorá ma vyhľadala, bola veľmi rozrušená a povedala mi:
—    Brat Hagin, ja sa nemôžem dostať do neba, lebo nenávidím svoju svokru!
Potom čo som ju nechal trocha sa utíšiť, vedel som jej pomôcť. Požiadal som ju, aby sa pozrela do mojich očí a povedala toto:

 

—    Nenávidím svoju svokru.

 

Požiadal som ju aj o to, aby pritom, ako to hovorí, kontrolovala vo vnútri svojho ducha. Ona povedala:

 

—    Nenávidím svoju svokru. — Potom zvolala:  — No toto, akoby sa niečo bránilo v mojom vnútri!

 

— Áno — povedal som — to je Božia láska v znovuzrodenom ľudskom duchu, ktorá každého miluje. Tvoje skutočné ja nenenávidí Tvoju svokru. Ty len dovolíš, aby Ťa tvoj vonkajší človek usmerňoval v tomto postavení.

 

— máš pravdu — povedala —, ja popravde nenenávidím svoju svokru.

 

Následne potom urobila duchovnú nápravu, dovolila svojmu vnútornému človeku, v ktorom žije láska, aby on riadil vonkajšieho človeka.

Prehlásenie: Ja viem, že som prešiel(a) zo smrti do života, lebo milujem svojho brata sestru. Dovoľujem, aby láska panovala nad celou mojou bytosťou, s každým chodím v láske!

 

14. FEBRUÁR
Ovzdušie lásky

Milovaní, milujme sa: lebo láska je od Boha; a každý, kto miluje je narodený od Boha, a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nespoznal Boha; lebo Boh je láska. […] Ak sa navzájom milujeme, Boh zostáva v nás, a Jeho láska sa v nás naplnila. — 1. JÁN 4,7–8. 12. (KSZE)

Manželia musia dovoliť, aby Božia láska panovala nad nimi — nie iba obyčajná prirodzená ľudská láska — lebo prirodzená ľudská láska je taká plytká. Výhodou kresťanov oproti iným je, že svojich partnerov môžu milovať nie len prirodzenou príťažlivosťou, ale  môžu k tomu priložiť aj Božiu lásku, ktorá nikdy nehľadá vlastný osoh, ale záujmy toho druhého. Počas celého obdobia nášho manželstva, sme s mojou manželkou vždy chodili v láske. Nikdy som nemyslel na seba, alebo na to čo chcem ja; vždy som myslel na to, čo chce Oretha. Nesnažil som sa hľadať vlastný prospech, vždy som dával na prvé miesto záujmy mojej manželky, a ona mi to vracala. Vždy sme sa snažili prekonávať sa navzájom v láske. A to prinášala obrovské požehnanie! Sláva Bohu! Náš domov je, ako pozemský raj. Raz nás navštívil jeden veľmi rozrušený človek, a on povedal: „Tu u Vás mi je, akoby som bol v nebi. Od chvíle, ako som vkročil k Vám, to tak vnímam.“ My sami si vytvárame ovzdušie nášho domova.

Prehlásenie: Budem chodiť v Božej láske s každým, koho milujem. Dovolím, aby Božia nesebecká láska sa vylievala na nich prostredníctvom mňa, vytvorím ovzdušie lásky!

 

13. FEBRUÁR
Spoznajú nás podľa našej lásky

Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. — JÁN 13,35.

Podľa čoho nás spozná svet? Podľa našej lásky. Podľa božej lásky. Podľa druhu božej lásky. Podľa nezištnej lásky.

Boh tak miloval, že dal.

Musíme vedieť, že: Jeho láska nie je prirodzená ľudská láska. Prirodzená ľudská láska je sebecká. Ešte aj materinská láska je ľudská, sebecká láska, ktorá si žiada svoje a hovorí: „moje dieťa“!

Ak by sme dovolil vládnuť v srdci Božej láske vyliatej do nášho srdca, celý náš život by sa skutočne zmenil. Vyriešilo by to všetky rodinné problémy. Prirodzená ľudská láska sa môže prevrátiť v nenávisť, keď nevie presadiť svoju vôľu. Stane sa nepriateľskou, popudlivou, hádavou, ohovárajúcou a podlou.

Božia láska na nadávku neodpovedá nadávkou. Božiu lásku nezaujíma, čo môže získať, ale to, čo môže dať. Už vidíš, že by to vyriešilo každý rodinný problém?

Ako Božie dieťa máš v sebe Božiu povahu, a Božia povaha je láska. Je teda prirodzené, že v našom duchu, v našom srdci je láska. Ale ak dovolíme, aby nad nami panoval náš vonkajší človek, naša myseľ, tak uväzníme lásku, ktorá je v našom srdci. Osloboďme Božiu lásku, ktorá je v nás!

Prehlásenie: Svet ma bude poznať podľa mojej lásky. Oslobodzujem povahu lásky, ktorá je vo mne!

 

12. FEBRUÁR
Zákon lásky

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.  — JÁN 13,34.

Božia rodina je rodina lásky. Zákon lásky božej rodiny je: „...aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás,...“ Ako nás miluje Boh? Miloval nás preto, lebo sme si to zaslúžili? Nie. On nás už vtedy miloval, keď sme ešte neboli hodný lásky.

Boh nás miloval už vtedy, keď sme ešte boli hriešny. Zamysli sa nad tým. Keď nás už vtedy miloval Boh takou veľkou láskou, keď sme ešte boli hriešny — boli sme mu nepriateľmi —, myslíš si, že teraz nás miluje menej, keď sme sa stali Jeho deťmi? Nie! Tisíckrát nie!

Láska je jediným zákonom rodiny lásky. Ak miluješ niekoho, tak ho neokradneš. Ak niekoho miluješ, tak ho nezabiješ. Nezatúžiš po jeho dome. Nebudeš o ňom klamať. Preto je naplnením zákona božia láska. Láska je zákonom Božej rodiny, a ak vystúpiš z lásky, tým vstúpiš do hriechu. Ak si tak urobil, čiň pokánie, vráť sa do chodenia v láske. Ak chceš byť v spoločenstve so svojím Otcom, ak chceš chodiť s Bohom, ak chceš chodiť v Božom svetle, tak musíš chodiť v láske, lebo Boh je láska.

Prehlásenie: Ja tak miluje iných, ako Kristus miloval mňa. Ja som pod zákonom lásky, chodím v láske, preto som v spoločenstve so svojím Otcom, ktorý je láska.

 

11. FEBRUÁR
Dozrievajúce ovocie

Ale ovocie ducha: láska… — GALAŤANOM 5,22.

Ja som vinič, vy ste letorasty: Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia… — JÁN 15,5.

Láska je ovocím ducha, znovu stvoreného ducha, ktoré prináša Kristus prebývajúci v nás. Predstavme si ovocný strom. Kde rastie ovocie? Na konároch. Ježiš uviedol strom, ako príklad. Kto je konár? My sme konáre.

Ako rastie ovocie na konároch? Dostáva výživu z kmeňa stromu, z kmeňa viniča. Život z kmeňa preteká do konárov. To isté sa deje aj v duchovnom svete. Boh je život. Boh je láska. Jeho láska preteká do veriacich, do konárov. Ovocie sa na konároch nezjaví zrelé, ale narastá na nich. Slovo hovorí: „Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná.” (1.Ján. 2,5)

To, že je dokonaná znamená, že dozrela. Ján hovorí o dozretí ovocia lásky. (Podľa mňa ešte nikto nie je úplne zrelý, všetci sa vyvíjame v tejto oblasti.)

Prehlásenie: Ovocie Ducha je láska. Kristus je vinič. Ja som ratolesť. Ja zostávam v Kristovi, a Kristus zostáva vo mne. Preto ja prinášam ovocie. Nakoľko ja dom držiteľom Božieho Slova, dozrievam v ovocí lásky, a neustále narastám v tejto oblasti.

 

10. FEBRUÁR
Od lásky narodený

…Boh je láska. — 1.JÁNA 4,8.

…láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého… — RIMANOM 5,5.

Keď si sa znovu zrodil, Boh sa stal Tvojim otcom. Boh je Bohom lásky. Ty si sa narodil od Boha, a Boh je láska; tak si sa narodil od lásky. Je v tebe Božia povaha, a  podstatou Božej povahy je láska.

V žiadnom prípade nemôžeš povedať, že nemáš v sebe Božiu lásku, lebo v Božej rodine ju má každý, lebo bez nej by si nepatril do tejto rodiny. Možno ľudia nepraktizujú túto lásku. V takom prípade sú ako človek, ktorý zakopal svoj jediný talent do zeme. (Mat. 25,25)

Ale  Biblia hovorí, že Božia láska bola vyliata do nášho srdca cez Ducha Svätého. To znamená, že Boží druh lásky bol vyliaty do nášho srdca, do nášho ducha, do nášho vnútorného človeka.

A Rimanom 5,5 nehovorí o pokrstení Duchom Svätým. Hovorí o znovu zrodení sa, lebo keď sa narodíš od Božieho Ducha dostane sa do Teba Božia láska. Keď si sa duchovne narodil, dostal si podiel z Božieho života a povahy.

Prehlásenie: Boh je láska. Ja som sa narodil(a) od Boha, tak som sa narodil(a) od lásky. Ja som dieťa lásky od Boha lásky. Božia láska bola vyliata do môjho srdca prostredníctvom Ducha Svätého. Mojou povahou je láska. Pre mňa je prirodzené to, že chodím v láske.

 

9. FEBRUÁR
Dodrží svoje slovo

…starám sa o svoje slovo, aby som ho splnil. — JEREMIÁŠ 1,12.

Môžeš si byť istý: ak prijmeš Božie Slovo, a konáš na jeho základe, On sa postará, aby naplnil svoje Slovo v Tvojom živote. Ty musíš len konať podľa Slova. Je veľmi dôležité, aby si sa naučil túto úlohu.

Konať podľa Slova, neznamená kŕčovite sa namáhať, ani plakať a ani nariekať. Jednoducho urobíš len to, čo povedal Boh, a to Ti prinesie žiadaný výsledok.

Pred niekoľkými rokmi, po niekoľko hodinovom namáhaní sa za finančné prostriedky, a modliac sa zdravie mojej rodiny, vyčerpane som si ľahol pred oltár zhromaždenia. Konečne som sa utíšil, a Pán ku mne prehovoril.

— Čo robíš teraz? — pýtal sa.

— Ja som sem prišiel preto, aby som v modlitbe získal prielom — povedal som.

— Čo rozumieš pod tým, že „prielom v modlitbe“?

— Myslel som si, že sa budem modliť dovtedy, kým nebudem niečo cítiť, alebo nebudem mať nejaké svedectvo o tom, že moje potreby budú naplnené. Som vzdialený 350 míľ od svojho domova. Myslel som si, že získam svedectvo o tom, že moje deti sú zdravé, a financie sú v poriadku.

— Moje Slovo Ti nestačí? Správaš sa, ako keby Slovo nebolo pravdou. Zdá sa, že dúfaš v to, že ak sa budeš dostatočne dlho a dostatočne nahlas modliť, nakoniec ma presvedčíš o tom, že ja nie som klamár, a dodržím svoje slovo.

Prehlásenie: Ja verím Bohu, a konám podľa svojej viery.

 

8. FEBRUÁR
Z viery

…Spravodlivý bude žiť z viery. — RIMANOM 1,17.

Život z viery je najnádhernejší život na svete! Boh chce, aby sme tak žili, a aby sme tak chodili. (2.Kor. 5,7)

Nech je súlad medzi Tvojimi slovami a skutkami. Ak vyslovuješ vieru, potom musíš aj chodiť vo viere, musíš aj konať na základe svojej viery. Ak si veriaci, Tvoje slová sa musia zhodovať s Tvojimi skutkami. Nemá to význam, ak rozprávaš vieru, ale nekonáš podľa svojej viery.

Ani to by nemalo — ak by to aj bolo vôbec možné —, že by si konal s vierou bez toho, aby si vyslovoval vieru, lebo Tvoje slová a Tvoje skutky musia byť v zhode. Mnohí v jednom okamihu oznámia:

— Ja dôverujem Bohu, že On naplní všetky moje potreby.

Potom v nasledovnom okamihu povedia:

— Pravdepodobne sa budem musieť zriecť svojho auta, lebo ho nedokážem splácať.

V jednej chvíli akoby rozprávali s vierou, a  v nasledujúcom okamihu tomu protirečia so svojimi skutkami. Poniektorí dokonca citujú Božie Slovo, hovoriac:

— Viem, že Pán hovorí vo Filipanoch 4,19: „A môj Boh naplní každú moju potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi.”

— A ja dúfam, že On naplní moje potreby, ale žiaľ nám zrejme vypnú telefón, lebo nevieme zaplatiť účet.

Začni konať podľa pravdy Božieho slova.

Prehlásenie: Ja žijem z viery. Mám vieru v Slovo živého Boha. Konám poľa pravdy Jeho Slova.

 

7. FEBRUÁR
Spoliehajúc sa na Neho

Nakoniec, bratia, buďte silní v Pánovi, v sile Jeho moci. — EFEŽANOM 6,10.

V roku 1932-ben sa stalo v San-Diegu, keď sa pokúšali pripevniť vzducholoď USS Akron k oceľovému stožiaru, pričom istiace laná držalo dvesto námorníkov.

Zrazu sa neočakávaným obratom vzducholoď vzniesla do povetria. Niektorí nepustili laná, a tak ich vzducholoď strhla zo sebou, a po niekoľkých okamihoch spadli na zem. Potom, čo viacerí popadali, jediný človek zostal visieť hore, držiac sa lana.

Dalo sa vidieť, ako sa sním vzducholoď vzniesla do výšky. Ľudia výskali, a omdlievali. Vedeli, že sa nedokáže dlho udržať, a každú chvíľu môže spadnúť, čo bude znamenať jeho istú smrť.

Po hodine a štvrť sa im podarilo pritiahnuť vzducholoď k stožiaru, a námorník ešte vždy visel na lane. Záchranka ho čakala, aby ho zaviezli do nemocnice, ale on povedal, že mu nič nie je. Pýtali sa ho, ako to dokázal, tak dlho sa udržať. Povedal: keď zistil, že jeho povraz je dlhý približne stodvadsať centimetrov, zatiaľ kým sa jednou rukou držal, druhou si povraz omotal okolo pásu, a priviazal sa a tak ho povraz jednoducho udržal. On sa po celý čas len vznášal.

Mnoho kresťanov sa pokúša udržať sa, a vydržať, ale sa im to nedarí, ich sila sa minie. Niektorí aj padnú. A pritom, by sa potrebovali, len zavinúť do Božích zasľúbení, spoľahnúť sa na Pána, a  slobodne, ako ten námorník, si užívať krásu panorámy.

Prehlásenie: Som silný(á) v Pánovi, v sile Jeho moci. Spolieham sa na Jeho silu a moc!

 

6. FEBRUÁR
Posilnene

…Hospodin je pevnosťou môjho života – od koho sa budem strachovať ? — ŽALMY 27,1.

…nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený. — RIMANOM 9,33.

Slovo viery hovorí: „Na všetko mám silu v Kristovi.“ Pán ma posilní. Nedá sa ma premôcť, neutrpím porážku. Ak príde proti mne prirodzená sila, nevie ma premôcť, žiadna prírodná sila sveta nie je na to postačujúca, aby premohla Krista, ktorý žije vo mne.

Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten ktorý je vo svete. Som nesmierne posilnený z vnútra. Naučil som sa, ako má zapojiť do práce Krista vo mne, aby pôsobil pre mňa.

Vo mne býva Duch Boha, Boha ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych! Božia múdrosť, sila a schopnosti sú vo mne. Naučím sa dovoliť tejto múdrosti, aby riadila môj život. Dovolím Bohu, aby On hovoril prostredníctvom mojich úst. Mám odvahu myslieť myšlienky Boha, tak ako ich On odhaľuje.

On je silou môjho života, koho sa mám báť. On ma vyvyšuje nad nepriateľa. Boh ma uspôsobil, aby som šliapal po slabosti, strachu, a neschopnosti. Budem stáť a prehlásim: ten, kto verí v Neho, nebude zahanbený. Preto nemôžem byť zahanbený.

Prehlásenie: Priprav si vlastné prehlásenie z dnešného Slova a myšlienok viery.

 

5. FEBRUÁR
Som schopný(á)

Na všetko mám silu v Kristovi, ktorý ma posilňuje.  — FILIPANOM 4,13.

Prešlo veľa rokov od vtedy, čo som svoje starosti uvalil na Pána a — prehlasujem — síce som bol občas riadne pokúšaný, predsa som sa neznepokojoval. Od vtedy som sa netriasol od strachu, od vtedy som nemal zlú náladu. Nech sa stalo hocičo, nebol som nikdy skľúčený. (Mnohí mi už hovorili, že sa preto neznepokojujem, lebo nemám dostatok triezveho rozumu. Chvála Bohu, mám toľko porozumenia z Biblie, aby som sa neznepokojoval!)

Úzkostlivosť bol ten hriech, ktorého som sa najťažšie vzdal. Znepokojovanie je najväčšie pokušenie, ktoré ťa konfrontuje. Ale môžeš sa mu vzoprieť, a aj to každopádne musíš urobiť.

Tvoj najnebezpečnejší nepriateľ je Tvoje fyzické telo. Telesnosť a prirodzené ľudské mudrovanie Ťa chcú prinútiť a zároveň tým aj obmedzovať, aby si dôveroval vo vlastné schopnosti. Hľadíš na okolnosti, na vplyvy, na problémy, na starosti, na skúšky, na búrky a víchrice, a pod ich vplyvom hovoríš: „Ja toho nie som schopný(á).“

Viera hovorí: „Na všetko mám silu v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“

Prehlásenie: Ja som všetkého schopný(á). Na všetko mám silu v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

 

4. FEBRUÁR
Ustarostenosť

...nebuďte ustarostení o svoj život...  — MATÚŠ 6,25.

Krátko po svojom znovuzrodení som sľúbil Bohu: „O ničom nebudem pochybovať, čo čítam v Tvojom Slove, a budem uplatňovať Slovo v praxi.“

Všetko bolo pre mňa svetlom a požehnaním v Slove dovtedy, kým som sa nedostal k Matúšovi 6,25. Z okrajových poznámok som sa dozvedel, že grécky text znie nasledovne: „Neznepokojujte sa o zajtrajšok.“ Podľa referencií Boh hovorí: „Netrápte sa.“ A ja som bol plný trápenia! Nestačilo, že som bol polomŕtvy z choroby srdca, mohol som počítať stým, že ma obavy skôr, alebo neskôr privedú do hrobu! „Pane — povedal som —, ak ja mám žiť bez znepokojovania sa, tak zo mňa nemôže byť kresťan!“ Odrazu sa mi zdalo všetko tmavé, zahmlené, nevedel som prijať svetlo zo Slova. Trápilo ma moje svedomie, lebo som neuplatňoval Slovo v praxi.

Nakoniec som 4. júla 1933 večer o šiestej hodine všetky svoje starosti odovzdal Pánovi. Povedal som: „Pane, odpusť mi, že som sa znepokojoval, že som bol celý utrápený, že som mal strach, že som sa ľutoval. Počnúc týmto dňom, keďže si mi to odpustil, Ti sľubujem, že pokiaľ len budem žiť, už sa nikdy nebudem znepokojovať.“

Prehlásenie: Neznepokojujem sa kvôli zajtrajšku. Nemám obavy, nemám starosti, tie som odovzdal(a) Bohu, preto nemám nikdy zlú náladu. Nikdy nie som skľúčený(á)!

 

3. FEBRUÁR
Zveriť mu

Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní. — ŽALMY 37,5. (Rohaček)

Podľa poznámok biblie King James: „Zver svoju cestu Pánovi.“ Uvaľ, zver mu, odovzdaj mu. Jednoducho uvaľ svoje starosti, ťažkosti, problémy, nepokoj na Boha. Božie Slovo tvrdí, že to máme urobiť my?

Boh Ťa neoslobodí od Tvojich starostí. Sú takí, čo neustále žiadajú odo mňa: „Prosím Ťa, modli sa za to, aby Pán uľahčil moje ťažkosti.“ Boh to nerobí, On Ti povedal, čo máš urobiť so svojimi ťažkosťami. Ak to Ty neurobíš, nič sa s nimi nestane.

Podstatou dnešného textu si jednoducho Ty. Ty zver svoju cestu Pánovi. Ty uvaľ všetky svoje starosti na Pána. Mnohí preto nedostávajú odpoveď, lebo sa nemodlia v súlade s Božím Slovom. Nerobia so svojimi starosťami, ťažkosťami, obavami, a iným, čo povedal Boh. Nemá zmysel modliť sa ohľadne svojich starostí, ak neurobíš to, čo Boh hovorí.

Ty si schopný urobiť to, čo Ti Boh kázal urobiť.

Prehlásenie: Ja svoje cesty zverujem Pánovi. V neho dúfam. A On ich splní.

 

2. FEBRUÁR
Rozhodnutie

Všetky svoje starosti uvaľte na neho, lebo on sa o vás stará. — 1.PETER 5,7.

Všetky svoje starosti (každú depresívnu myšlienku, každé znepokojenie, každý problém, raz a na vždy) na Neho uvaľte, vložte, lebo On sa stará o vás, láskyplnou nehou a veľkou pozornosťou vykonáva starostlivosť o vás. — 1.PETER 5,7. (Amplified)

Mnohých — zdá sa —, utešuje myšlienka, že Boh vie o nich, a má prehľad o ich situácii, ale aj naďalej lipnú ku svojim starostiam. A tak sa nikdy neoslobodia od svojich starostí.

Nestačí vedieť, že nás Boh chápe a stará sa o nás. Ak sa chceš oslobodiť od svojich starostí, urob to, čo povedal Boh: uvaľ všetky svoje starosti, každý znepokojujúci problém, každú záťaž úplne na Pána, lebo On sa o teba postará.

Nie je to taká vec, ktorú by si mal robiť denne. Ak to urobíš raz, to platí na vždy, a oslobodí ťa to od tvojich starostí — lebo si odovzdal svoje starosti do Pánových rúk.

Ja som to už urobil. Moje starosti sú u Boha. On nájde riešenie na každý môj problém, a pracuje na ich vyriešení. A ja Ho iba chválim, počas toho, ako On pracuje! Boh vykonáva prácu, a ja Ho zasa uctievam.

Prehlásenie: Ja svoje starosti — každú moju depresívnu záťaž, každé moje  znepokojovanie, každý môj problém, raz a na vždy uvaľujem na Boha.

 

1. FEBRUÁR
Kristus v tebe

… Kristus je vo vás, nádej slávy. — KOLOSANOM 1,27.

Prostredníctvom moci Ducha Svätého Kristus prebýva vo Vás. Je Kristus v Tebe o čosi menší, ako keď chodil na zemi?

Nie! On je ten istý Kristus. Ešte vždy má úplnú moc! Ešte vždy má všetky schopnosti!  Ešte vždy má moc robiť zázraky! Ešte vždy Ťa vie urobiť schopným všetkého!

A Kristus je v tebe! Ty sa musíš len naučiť, ako mu odovzdať pole pôsobenia.

Ktosi raz povedal Smith Wigglesworth-ovi:

— Vy nie ste hocikto, Vy zrejme musíte byť nejaký veľký človek!

— Nie — odpovedal on —, len nezabúdam na to, čo hovorí Slovo: „Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten ktorý je vo svete.“ Jednoducho viem, že prácu vykonáva ten väčší.

Ako vieš Kristovu moc v sebe uvoľniť? Ako vieš zapriahnuť do práce toho väčšieho? Môžeš to urobiť vierou.

Prehlásenie: Kristus vo mne je nádej slávy. Kristus prebýva vo mne  — so všetkými svojimi schopnosťami a celou svojou slávou. Kristus už premohol všetku silu  nepriateľa, a žije vo mne. Ja Ho uvoľňujem, a konám podľa toho, že On je vo mne. Dovolím mu, aby pôsobil na základe mojej viery.

 

31. JANUÁR
Odpočinok

Lebo my veriaci, vojdeme do odpočinku… — ŽIDOM 4,3.

Počas dlhých rokov som úspech zakaždým dosiahol tým, že som nechal Pána pracovať v môj prospech. Jednoducho som len dovolil, aby On vykonal prácu. Odkedy som sa naučil podstatu viery, a to, čo hovorí Biblia: „...my veriaci, vojdeme do odpočinku“, som neustále pokojný.

Uchop význam Slova. Nehovorí, že vojdeme do strachu, do nepokoja, do reptania, do obávania sa a do stavu namáhania sa. Nie! Hovorí, že vojdeme do odpočinku.

Ja som nevidel ani jediný boj počas uplynulých šesťdesiat rokov. Ak sa ma niekto opýta: „ako sa Ti bojuje?“, ja zakaždým odpovedám: „víťazstvo je nádherné!“ Tu nie je žiadny boj. Ja chodím vo víťazstve. Viera vždy podáva dobré hlásenie!

Prehlásenie: Ja verím. Ja som veriaci(a). Preto som vošiel(vošla) do odpočinku, vždy som pokojný(á). Konám tak, akoby v neustálom odpočinku. Nebojím sa, netrasiem sa, neznepokojujem sa. Nesťažujem sa, nebojujem, Boj je Pánov. Víťazstvo je moje. Ja žijem vo víťazstve.

 

30. JANUÁR

Jeho je boj

 

Nebojte sa, a neznepokojujte sa… lebo nie vy bojujete s nimi, ale Boh. — 2. KRONICKÁ 20,15.

Ja verím, že Ten väčší žije v nás, ak sme znovuzrodení.(1.Ján. 4,4) Verím, že Ježiš je väčší ako diabol. Viem, že to hovorí Božie Slovo. Preto musím konať základe tejto pravdy. Tak sa to stane skutočnosťou, vtedy začne Ten väčší pôsobiť v môj prospech.

Pokiaľ sa snažím celou svojou silou vybojovať boj, Ten väčší nevie za mňa bojovať. Preto nemám výhodu z toho, že Ten väčší je vo mne, ani z toho, čo už pre mňa vykonal. Nepokúšaj sa logicky vymyslieť riešenie danej situácie. Ty si len pokojne ľahni spať, nech by si sa nachádzal v hoci akej situácii.

V rokoch môjho pastorovania, skoro každý zbor, kam ma Pán poslal, mal plno problémov. Zvlášť jeden; ten ani nechcel nikto pastorovať. Pred tým, ako ma oslovili, Boh sa so mnou už zaoberal v súvislosti s tým, tak som to prijal.

Ja som s týmto zborom nemal žiadne problémy. Aj zbor, aj jeho problémy som odovzdal Tomu väčšiemu. Povedal som: „Ja sa kvôli nim vôbec neznepokojujem.“ Myslel som to vážne, že sa nebudem znepokojovať ani vtedy, ak sa diakoni budú mlátiť päsťami na dvore zborového domu. Pokojne sa budem prizerať, ako sa navzájom mlátia, potom sa budeme spoločne modliť, a oni si usporiadajú svoje rady, aby sme mohli ďalej chodiť s Bohom.

Prehlásenie: Ja nie som ochotný(á) bojovať. Boj nie je môj, ale patrí Bohu. On je väčší, a ja som ho zapojil do práce v môj prospech tým, že poznám Božie Slovo a tým, že konám na základe tejto pravdy.

 

29. JANUÁR
Pán koná

…lebo toto je boj Hospodina… — 1. SAMUELOVA 17,47.

— Aby si sa potom nedostal do problémov — volala za mnou moja mama, keď som práve odchádzal vyriešiť rodinný konflikt —, ten človek skoro napadol Tvojho brata Daba!

— Nič sa nestane — odpovedal som —, ja nemám vo zvyku dostať sa do problémov, do práce zapojím Pána.

Ako som sa približoval k príjazdovej ceste, stretol som manželku muža, čo spôsoboval toľko problémov. Začala nadávať, hrešiť ako pravý Texasan. A ja som myslel na nasledovné: Drahý Pane, tu je tá úbohá duša, plná nenávisti a egoizmu, a ani nemôže za to, že ja taká. Nemôže za to, že má povahu satana, veď je jeho dieťaťom.

Nepovedal som ani slovo, no vo svojom srdci som hovoril Pánovi: „Vďaka Bohu, ten väčší je vo mne.” (1Ján. 4,4) Konal som na základe toho, že väčší je vo mne. A On je väčší.

Zrejme vycítila, že ju ľutujem, pozrela sa na mňa a stíchla. Potom padla na kolená, chytila ma za ruku, a plačom povedala:

— Bože, polož ruku na moju hlavu a modli sa za mňa. Aj moja úbohá stará duša niečo potrebuje. Ó môj Bože, modli sa za mňa.

Toto povedala, hoci ja som jej ani slovo nepovedal. Urobil som len toľko, že som konal podľa pravdivosti Biblie.

Prehlásenie: Ten väčší je vo mne. A ja budem konať na základe toho.

 

28. JANUÁR
Konať na základe pravdy

Posväť ich v pravde, tvoje Slovo je pravda.  — JÁN 17,17.

Búrky života nás všetkých zastihnú. Ak nevieš, ako máš konať na základe slova, môžeš sa v kritických obdobiach života dostať do ťažkostí.

Nezáleží na tom, že  akým ťažkostiam čelíš, Božom Slove je pre Teba pomoc. V Božom Slove je odpoveď na Tvoj problém. Zisti, čo hovorí Slovo v súvislosti s Tvojou situáciou, a potom konaj podľa spoznanej pravdy!

Vtedy, ak sa niekto opýta od Teba: „Môžeme niečo urobiť v tejto situácii?“ Ty s úsmevom pokojne odpovieš: „Budeme konať podľa známej pravdy z Biblie.“ Mnoho ľudí teoreticky súhlasí s pravdivosťou Biblie, ale to nestačí. Musíme konať podľa Biblickej pravdy! Ak vieš, že Božie Slovo je pravda, a aj podľa toho konáš, tak sa stane skutočnosťou v tvojom živote. Vyvolá to Boží zásah do Tvojho života.

Prehlásenie: Božie Slovo je pravda, ja konám na základe pravdivosti Božieho slova. Ja konám podľa pravdivosti 1.Jána 4,4 • Matúša 6,25-34 • Židom 13,5-6 • Filipanom 4,19 • Matúša 8,17 a 1.Petra 2,24. Konám podľa pravdivosti všetkých veršov o „V Ňom“. Konám na základe týchto právd, preto sú v mojom živote skutočnosťou.

 

27. JANUÁR
Skutočná pravda

Sumou Tvojho Slova je pravda… — ŽALMY 119,160.

Ľudia často nahrádzajú vieru niečím iným, napríklad so súhlasom vlastného porozumenia, alebo intelektuálnym súhlasom. Vo vlastnej hlave súhlasia s tým, že Božie Slovo je pravda, a nazývajú to vierou. Ale súhlasiť so slovom ešte nie je viera. Teoreticky môžeš súhlasiť s tým, že Biblia je pravda, ale nebude pre Teba realitou, kým nebudeš konať na základe toho, čo hovorí. Keď konáš na základe Božieho slova, vtedy sa stáva pre Teba skutočnosťou.

Môžeš napríklad veriť v pravdu zmŕtvychvstania, ako v doktrínu (v určitých kruhoch ani iné neznamená, ako doktrína čiže dogma) ale to Ti vôbec nepomôže, pokiaľ nevieš povedať:

„Ježiš zomrel za mňa. Ježiš vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou, nad peklom a nad hrobom. Urobil to pre mňa. Ježiš vstal z mŕtvych, triumfoval nad satanom. Namiesto mňa premohol satana. Preto satan nemá nado mnou moc! Som slobodný(á)!“

Vzkriesenie nič neznamená v Tvojom živote dovtedy, kým nevieš hovoriť tieto slová. Potom bude pravda zmŕtvychvstania v Slove pre Teba viac, ako obyčajná dogma, teória alebo ‘krédo’. Stane sa skutočnosťou!

Prehlásenie: Ja som činiteľom Slova. Urobím to, o čom Slovo hovorí, že je to pre mňa. Slovo je pravda. Viem, že toto je pravda, a tak konám na základe pravdy, a Slovo sa stáva skutočnosťou v mojom živote.

 

26. JANUÁR
Viera: skutok na podľa Božieho Slova

A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. — JAKUB 1,22.

Mnohí zažívajú veľký boj. Hovoria pritom: pokúšam sa získať vieru, alebo pokúšam sa veriť (ja chcem veriť). A pritom nepotrebujú iné, len konať na základe toho, čo hovorí Boh. Ja používam výraz: ‘skutky podľa Božieho Slova’, a nie to, že ‘získať vieru’ alebo ‘veriť’, totiž ‘viera’ znamená presne to!

Raz sa niekto spýtal Bohom mocne používaného služobníka v uzdravujúcej službe Raymond T. Richey-ho: „Čože je to za vec tá ‘viera’?” Richey na to odpovedal: „Viera nie je nič iné, ako konanie na základe Božieho Slova.”

Smith Wigglesworth vždy hovorieval: „Viera to je skutok.” Viera je naozaj to — konanie na základe Božieho Slova.“

Prehlásenie: Ja som činiteľom Slova. Získavam poznanie z Božieho Slova, počujem Jeho Slovo, a konám podľa neho. Ja konám na základe Božieho Slova!

 

25. JANUÁR
Poznanie

Môj synu, ak prijmeš moje slová a schováš moje prikázania u seba, […] vtedy porozumieš bázni Hospodinovej a nájdeš známosť Božiu (poznanie Boha). Lebo Hospodin dáva múdrosť; z jeho úst pochádza známosť a umnosť (poznanie a porozumenie). — PRÍSLOVIA 2,1. 5–6.

Skutočná viera pochádza z poznania Božieho Slova. Aby sme získali vieru, k tomu nie je potrebná žiadna námaha, ľudská vôľa, alebo intelekt. Viera prichádza s poznaním. Ako náhle máme svetlo poznania, máme aj vieru. Tak, ako to žalmista hovorí: „Tvoje zjavené slovo prináša svetlo, dodáva múdrosti aj neučeným. (Otvorenie tvojich slov osvecuje; robí prostých rozumnými.)…” (Žalmy 119,130)

Ľudia sa často modlia za vieru. Ale v podstate by potrebovali poznanie Božieho Slova! Tam, kde je poznanie Božieho Slova, tam je aj viera. Môžeš sa večne modliť za vieru, ak nezískaš poznanie z Božieho Slova, nikdy sa nedostaneš k viere.

Vyživuj sa Božím Slovom. Rozjímaj nad Božím Slovom, a nezabúdaj:  „…viera je z počutia, a počúvanie je skrze Slovo Božie (Rhemu).” (Rim. 10,17)

Prehlásenie: Ja prijímam Slovo Božie. Ukryjem ho vo svojom vnútri. Dôjdem k poznaniu Pána, lebo z Pánových úst vychádza znalosť a porozumenie. Prijímam poznanie Božieho Slova, a  z toho pochádza viera. Viera je z počutia, a počúvanie je skrze Slovo Božie.

 

24. JANUÁR
Prenesené

A povedal im: choďte do celého sveta, a hlásajte evanjelium každému stvoreniu. […] A tých čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov; budú hovoriť novými jazykmi. Hadov budú brať; a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú uzdravení. — EV. MARKA 16,15. 17–18.

Ježiš preniesol silu a moc nachádzajúcu sa v Jeho mene na tých, „ktorí veria“. Nájdu sa takí, ktorí túto duchovnú moc obmedzujú na kazateľov, ktorých Boh mocne používa. Ale táto časť Slova nehovorí iba o evanjelistoch, pastoroch alebo iných služobníkoch — hovorí o celom Kristovom tele: o veriacich.

Moc je vložená do Ježišovho mena. A touto mocou je ošatená pozemská Cirkev pána Ježiša Krista. Poniektorí sme sa už odvážili občas použiť túto moc, ale natrvalo ešte nikto nezotrval v tom tak, ako by si to Boh prial.

Ja som úplne presvedčený, že v týchto posledných dňoch, pred príchodom Pána Ježiša, sa obrovské zástupy veriacich naučia, ako majú žiť s tým všetkým, čo im už patrí v mene Ježiš — v tom mene, ktoré je nad každým menom!

Prehlásenie: Ja som veriaci(a). Preto ma nasledujú znamenia opísané v Markovi 16, 17 a 18. Naučím sa žiť tým menom, ktoré mi patrí — tým menom, ktoré je nad každým menom.

 

23. JANUÁR
Nárokovať si

Amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu Otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním.  — JÁN 14,12–14.

Verše dnešného textu nemajú nič spoločné s modlitbou. Včera sme videli, že: Ježiš povedal, aby sme používali Jeho meno, keď sa modlíme k Otcovi. Tu, ale vidíme iný spôsob používania Ježišovho mena. Tu je z gréčtiny preložené slovo ‘prosiť’, ktoré má význam aj ‘nárokovať si’ alebo ‘dožadovať sa’. Dobrým príkladom takéhoto používania mena je to, čo sa udialo pri takzvaných Krásnych dverách chrámu. Peter povedal chromému mužovi sediacemu pri bráne: „ Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“  (Sk.Ap. 3,6)

Ježiš hovorí: „A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to.“ Dovoľme, aby sa to úplne vsiaklo do nás. Keď používame meno Ježiš, je to rovnaké, ako keby bol prítomný sám Ježiš. Všetka tá sila a moc, ktorá je v Ježišovi, sa nachádza v mene!

Ty si nič nežiadaš od Otca. (Veď nie Boh poviazal chorobou toho chromého muža: bol to diabol, ktorý ho poviazal.) Nie. Ty žiadaš, aby sa diabol poklonil Ježišovmu menu!

Prehlásenie: Ježišovo meno mi patrí. Hocičo žiadam v mene Ježiš, podľa Božieho Slova, On to učiní!

 

22. JANUÁR
V modlitbe

A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Amen, amen vám hovorím, že všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám. Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená.  — JÁN 16,23–24.

Toto zasľúbenie o modlitbe, pozdvihnuté na úroveň zákona, je najprekvapivejším vyhlásením, ktoré opustilo pery muža z Galileje. Ako rozumie Ježiš, že: toho dňa?  Pozerajúc dopredu do budúcnosti, vlastne tu povedal: „Ja teraz odídem, idem na Golgotu, a zomriem. Ale vstanem z mŕtvych, a vystúpim do Výsosti. A posadím sa na pravicu Otca. A tým nastane nový deň. Nová zmluva, alebo iným slovom Nový zákon (nová vôľa) vstúpi do platnosti! A toho dňa sa ma nebudete pýtať na nič.“

Toto je ten deň — v ktorom žijeme — je nový deň!

„Doteraz ste si nič nepýtali… v mojom mene…”

Učeníci sa nemodlili v mene Ježiš, pokiaľ bol Ježiš na zemi. Nemalo by to žiaden zmysel. Ani to nepotrebovali, lebo pokiaľ bol Ježiš s nimi, postaral sa o ich potreby. Ale nadišiel čas, keď ich musel Ježiš opustiť. Keď sa tak stalo, vtedy už potrebovali Jeho meno. Meno Ježiš preberá Ježišovo miesto, a zastupujúc Jeho osobu koná zázraky, oslobodzuje z moci satana, a dáva Bohu priestor na pôsobenie!

Prehlásenie: Ja som kresťan novej zmluvy. Modlím sa k môjmu Otcovi v mene Ježiš. Pýtam si v mene Ježiš a dostanem to, čo si pýtam, a moja radosť bude úplná.

 

21. JANUÁR

Všetko

…Lebo všetko je vaše […] a Vy ste Kristovi, a Kristus Boží. — 1. KORINŤANOM 3,21. 23.

Človek by si ani nepomyslel, že Korinťania mohli niečo dostať od Boha, veď boli takí telesní. Pavol začína kapitolu s tým, akí sú telesní, a predsa doloží: „všetko je vaše.“

Keď si sa narodil do Božej rodiny, získal si právo a vymoženosť: môžeš používať meno Ježiš. Všetko, čo Ježiš vykúpil a všetko, za čo zaplatil cenu, prirodzene patrí Tebe. Ale záleží to od Teba, aby si používal to, čo je Tvoje. Spomeňme si na príbeh márnotratného syna. Ak márnotratný syn predstavuje hriešnika alebo recidivistu, a otec zas Boha, tak starší brat predstavuje kresťana, ktorý nezablúdil. Keď sa starší syn vrátil domov z poľa, počul hlas hudby a tanca. Jeden zo sluhov mu oznámil: „Tvoj mladší brat sa vrátil; a Tvoj otec dal zabiť vykŕmeného býka.“ Starší brat sa na to veľmi nahneval, a nebol ochotný vojsť a spolu s nimi oslavovať. Tak za ním vyšiel von jeho otec, a prosil ho. „Nie, nejdem dnu — povedal starší brat. — Toľko rokov Ti verne slúžim. Ja som Ťa nikdy neopustil. Ja som neminul Tvoje peniaze. A Ty si mi nikdy nevystrojil takú hostinu.“ „Synu… — povedal otec — všetko je Tvoje!“ (Luk. 15,31) U Boha máš všetko, čo potrebuješ. Ak to máš, tak je to Tvoje. Ale musíš si to sám privlastniť.

Prehlásenie: Všetko je moje. Ja som Kristov, Kristus je Boží. Ježišovo meno je moje, môžem používať toto meno, a aj ho budem používať. Všetko Božie je aj moje.

 

20. JANUÁR

Jeho Telo, Cirkev

A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.  ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom.  — EFEŽANOM 1,19-23.

Všade, kde biblia spomína meno Ježiš, je to zároveň odkaz na jeho Telo, na Zbor, lebo to meno dané Ježišovi, aby ho používal Zbor. Jeho Meno majú ho používať Tí, ktorí sa stali spoludedičmi Ježiša Krista, ktorí vedia dostihnúť tých, ktorí majú byť oslobodení zo satanovej moci.

Všetko to, čím je Ježiš prostredníctvom dedičstva, sa nachádza v tomto mene! A toto meno patrí Kristovmu Telu. Disponuješ ním Ty a ja!

Je to investícia Boha pre Zbory. Zbor má právo vybrať si z tohto vkladu na naplnenie každej potreby. Toto meno v sebe obsahuje celú plnosť Božiu.

Prehlásenie: Ja mám právo používať meno Ježiš na nepriateľa. Mám právo používať toto meno vo svojich modlitbách. Mám právo používať toto meno vo chválach a v uctievaní.

 

19. JANUÁR
Boh podaroval

Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.  a  — FILIPANOM 2,9-11

Stalo sa to vtedy, keď Kristus vystúpil do výsostí, a Boh Ho posadil na svoju pravicu, vysoko nad všetky kniežatstvá, moci, mocnosti a panstvá. Podľa ďalšieho prekladu Filipanov 2,10: „Aby sa na meno Ježiš každé koleno poklonilo, nebeských bytostí, pozemských bytostí a pod zemských bytostí“ (poukazuje na anjelov, na ľudí a na démonov).

Prečo sa stalo toto meno Ježišovým darom? Prečo bolo toto meno ošatené takou mocou a autoritou? V prospech Ježiša? Počas týchto dvetisíc rokov, odkedy bol Ježiš vzkriesený, vystúpil do neba a posadila sa na pravicu Otca, sám Ježiš ani raz nepoužil toto meno.

Dokonca ani slovo sa o tom nikde nezmieňuje, že by Ježiš niekedy použil toto meno. Nepotrebuje to, On svojím slovom riadi stvorený svet.

Ale Slovo odhaľuje, že meno Ježiš je darom pre zbor, pre blaho Kristovho tela.

Prehlásenie: Ako člen Kristovho tela, ako veriaci mám právo na to, aby som používal(a) Ježišovo meno. To meno, ktoré je nad každé meno.

 

18. JANUÁR
Skvelosť vzkriesenia

… stanúc sa o toľko lepším od anjelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. Lebo ktorému z anjelov povedal kedy: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil? A zase: Ja mu budem Otcom, a on mi bude Synom? … — ŽIDOM 1,4–5.

Aj my vám zvestujeme o tom zasľúbení, ktoré dostali otcovia, že ho Boh naplnil ich deťom, nám, vzkriesiac Ježiša z mŕtvych, ako je aj v druhom žalme napísané: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil. — SKUTKY APOŠTOLOV 13,32. 33.

Kedy zdedil Ježiš svoje meno? Kedy mu bolo darované? Bolo mu podarované vtedy, keď vstal z mŕtvych z duchovnej smrti, keď ho Boh vzkriesil z mŕtvych.

Pri Ježišovom vzkriesení Boh povedal:  „…Ty si môj syn, dnes som ťa splodil (porodil).“ A po vzkriesení Ježiš zvestoval, že mu bola daná každá moc v nebi aj na zemi. Každé vyhlásenie, podľa ktorého Ježiš zdedil svoje meno, alebo mu bolo podarované, ukazuje: Ježiš dostal veľkosť svojho mena, jeho úplnosť, potom keď bol vzkriesený z mŕtvych.

Prehlásenie: Ježiš je Pán. Vstal z mŕtvych, a On je Pán. Každá moc a sila preukázaná pri jeho vzkriesení sa nachádza v Jeho mene, a On mi dal to meno.

 

17. JANUÁR
Víťazstvom

Odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti, verejne ich zahanbil a ukazoval, zožnúc víťazstvo nad nimi prostredníctvom kríža. — KOLOŠANOM 2,15.

Otvára sa nám obraz o Kristovi, ako bojuje zo zástupmi temna! Podľa King James Biblie: „Striasol zo seba kniežatstvá a mocnosti.“ Zrejme, keď si démonické zástupy mysleli, že ovládli Ježiša, pokúsili sa ho premôcť a zajať. Ale keď výkrik opustil Boží trón, podľa čoho Ježiš naplnil požiadavky spravodlivosti, vyriešil sa problém hriechu, a vykúpenie človeka sa stalo skutočným faktom, vtedy Ježiš zožal víťazstvo nad zástupmi démonov a nad samotným satanom.

Myslím si, že v liste Židom 2,14. podľa prekladu Rotherham, je to podané ešte jasnejšie: „...aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, menovite nepriateľa.“ Ježiš ochromil satana! Ježiš ho zničil.

 

V mene Ježiš je moc, lebo Ježiš víťazstvom získal moc vo svojom mene!

Prehlásenie: Ježiš zožal zdrvujúce víťazstvo nad kniežatstvami a mocnosťami. Verejne ich zosmiešnil, zožal víťazstvo nad nimi. Preto je v mene Ježiš moc. A ja mám právomoc používať toto víťazné meno nad silou nepriateľa.

 

16. JANUÁR
Ako dedičstvo

Kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach, stanúc sa o toľko znamenitejším od anjelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. — ŽIDOM 1,1–4.

Nedokážeme si ani uvedomiť, aká obrovská moc a sila je v mene Ježiš, ak nemáme jasno v tom, že On toto meno zdedil od Boha, od Stvoriteľa. Ježiš je odzrkadlením Božej slávy. Ježiš je obrazom reality Boha — vyžarovaním Boha, samotného Otca. Ježiš je dedičom všetkého. Aj svoje meno dostal ako dedičstvo. Veľkosť svojho mena zdedil od svojho Otca.

Tak je sila jeho mena merateľná len silou Boha. Každý veriaci má  zákonné a dedičné právo, aby používal Ježišovo meno!

Prehlásenie: Viem, že  meno Ježiš obsahuje silu a moc Stvoriteľa! Viem, že sila Ježišovho mena je merateľná len Božou silou. A viem, že mám zákonné právo na to, aby som používal(a) toto meno.

 

15. JANUÁR
Obrovská zbraň

Lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale majú moc od Boha na borenie pevností. — 2.KORINŤANOM 10,4.

Hoci sme sa stali novými stvoreniami — Boh nás stvoril v Ježišovi Kristovi — a hoci sme sa vymanili spod moci satana, ešte vždy žijeme v takom svete, ktorý riadi satan.

Biblia satana nazýva „bohom tohto sveta“ (2.Kor. 4,4) a „kniežaťom nadzemských mocností” (Ef. 2,2) . Aj Kristus ho nazval „kniežaťom tohto sveta“. (Ján. 12,31. 14,30. 16,11.)

Podľa Božieho Slova je ovzdušie okolo nás plné takými nepriateľskými silami, ktoré sa pokúšajú zničiť naše spoločenstvo s Otcom, a chcú nás obrať o našu účinnosť v službe nášho Majstra.

Ale náš Otec sa o nás postaral vo svojom obrovskom vykupiteľskom pláne, dal nám takú zbraň, ktorú môžeme použiť proti satanovi. Táto zbraň nám nebola daná len pre vlastnú potrebu, ale aj v záujme ľudí, ktorí sú v našom okolí ovládaní satanom. Táto obrovská zbraň je Meno Ježiš.

Prehlásenie: Zbrane môjho bojovania nie sú telesné, ale mocné pôsobením Boha na borenie pevností. Tam kde sila satana buduje pevnosti, ja ich môžem zboriť mocným Menom Ježiš. Satan sa nevie vzoprieť tomuto Menu. Toto meno mi bolo dané, ako obrovská zbraň, aby som ho používal(a) nad silou nepriateľa.

 

14. JANUÁR
Zmieril

Bol to Boh (osobne bol prítomný) v Kristovi, ktorý so sebou zmieril a navrátil  do milosti svet, nezapočítavajúc im (ľuďom) ich hriechy a nevyčítajúc nám ich, (ale úplne ich vymazal), a zveril nám Svoj odkaz zmierenia (opätovného prijatia do stavu úplnej milosti).  — 2.KORINŤANOM 5,19. (Amplified)

— Brat Hagin — pýtala sa jedna žena —, ja prečo nie som uzdravená?  Viem, že mi Boh sľúbil, že ma uzdraví. — Pochopil som jej problém, a pokúšal som sa jej pomôcť: — Nie, drahá sestra. Boh Ti nesľúbil, že Ťa uzdraví, rovnako ako Ti nesľúbil, že spasí zatratených.

Božie Slovo nikde nehovorí, že Boh sľubuje, že Ťa spasí. Nie, Božie Slovo vyhlasuje, že Boh už niečo urobil s Tvojím spasením. Boh vložil Tvoje hriechy a prestúpenia na Ježiša.

Boh nás už zmieril so Sebou prostredníctvom Krista. A túto službu zmierenia odovzdal nám. My musím ľuďom povedať, že im Boh nepripisuje (nezapočítava) ich hriechy, alebo ich nekonfrontuje s ich hriechmi. — Teda — odvetil na to niekto — potom budeme všetci spasení, pravda? — Nie. Ľudia musia prijať toto uzmierenie, ktoré ponúka Boh. Mi sme, podľa našej povahy, deťmi diabla, preto sa musíme znovu zrodiť!

Prehlásenie: Boh sa so mnou zmieril prostredníctvom Krista. Boh ma navrátil do svojej milosti, a Boh mi zveril službu zmierenia.

 

13. JANUÁR
Vykúpení z kliatby

... prídu na teba všetky tieto kliatby a dostihnú ťa: […] Ak nebudeš dodržiavať a činiť všetky slová tohto zákona, […]I všelijakú chorobu i všelijakú ranu, ktorá nie je napísaná v knihe tohto zákona, uvedie Hospodin na teba  — 5.MOJŽIŠOVA 28,15.58.61.

Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve. — GALAŤANOM 3,13

Biblia hovorí, že každá choroba a telesná rana je kliatbou zákona. V 5.Mojžišovej 28 zákon označuje jedenásť chorôb, ako kliatbu zákona. Potom v 28,61 vyhlasuje, že všetky choroby a všetky rany sú kliatbou zákona.

Kristus nás ale už vykúpil z kliatby zákona! Nie nás vykúpi (budúci čas); On nás už vykúpil.  Peter, obhliadnuc sa na obeť Golgoty povedal: ...Ktorého ranami ste boli UZDRAVENÍ.“ (1.Pet.2,24) Nie budete uzdravení, ale už ste boli uzdravení! Boh si pamätá, že On vložil na Ježiša nielen naše hriechy, ale aj každú našu chorobu, bolesť a telesnú ranu. (Iz.53,4.5)
Ježiš si pamätá, že On niesol naše slabosti a choroby namiesto nás. (Mat.8,17) Preto písal Peter na vnuknutie Ducha: „...Jeho ranami ste boli uzdravení.“

Prehlásenie: Podľa 5. Mojžišovej 28 je každá choroba a telesná rana kliatbou zákona. Ale podľa Galaťanom 3,13 ma Kristus už vykúpil z kliatby zákona. Ja som preto vykúpený(á) z choroby, bolesti a každej telesnej rany.

 

12. JANUÁR
Boli sme uzdravení

Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti: Ktorého ranami ste boli uzdravení. — 1. PETER 2,24. (KSZE)

Pred mnohými rokmi priviezli jednu ženu do zhromaždenia. Vtedy už štyri roky nevedela chodiť, a lekári povedali, že už ani nikdy nebude.

Sadol som si ku nej, a do jej lona som položil svoju Bibliu. Povedal som jej: „Prosím Ťa, prečítaj nahlas tento verš.“ Ona nahlas prečítala 1. list Petra 2,24. Keď končila s tým, že: „...Ktorého ranami ste boli uzdravení“, opýtal som sa jej: „Boli ste uzdravení je čas minulý, prítomný, alebo budúci?“

Nikdy nezabudnem, aký účinok to v nej vyvolalo. „ Boli ste uzdravení je čas minulý“ — volala. „ A keď sme boli uzdravení, tak som aj ja bola uzdravená! Božie Slovo prijala s detskou jednoduchosťou a nadšením — a aj my tak musíme robiť. Boh presne tak hovorí vo svojom Slove. On nesľubuje, že nás uzdraví, lebo On sa už postaral o naše uzdravenie, pred takmer dvetisíc rokmi! Uzdravenie je niečo, čo už máme v Kristovi. Tej žene sa rozjasnila tvár, zdvihla svoju ruku, a povedala: „Sláva Bohu! Ó Pane, tak sa teším, že som sa uzdravila! Pane, tak sa teším, že viem opäť chodiť! (Hoci vtedy neurobila ešte ani jeden krok.) Som taká šťastná, že sa sama dokážem o seba postarať...“ „Postav sa a choď!“ — povedal som. A ona vyskočila na nohy! Sláva Bohu!

Prehlásenie: Jeho ranami sme my boli UZDRAVENÍ. Ak sme my boli uzdravení, tak som bol(a) aj ja uzdravený(á). Ja som zdravý(á). Uzdravenie je moje. Je moje, teraz!

 

11. JANUÁR
Srdce a ústa

Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. —RIMANOM 10,10.

Človek vždy verí srdcom a ústami vyznáva na spasenie. Ak niečomu veríš vo svojom srdci a ústami to vyznáš, tak sa to stane pre Teba skutočnosťou.

Prehlasovania z viery vytvárajú skutočnosti!

Napríklad list Židom 9,12 hovorí: „Ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne, získajúc večné vykúpenie.“ Ježiš to už nikdy nemusí znova urobiť; urobil to raz a navždy. A Rimanom 10,10 nám rozpovie, ako môžeme získať skutočnosť tohto spasenia: veríme v srdci — vnútorným človekom — a ústami to vyznáme.

Občas, ak v Písme čítaš toto: „ v Kristovi“, „v Ňom“, a „v Ktorom“, možno to nevidíš tak, ako keby to bola skutočnosť, čo tieto verše tvrdia. Ale, ak ich začneš prehlasovať (lebo skutočne veríš vo svojom srdci Božie Slovo): „už je to moje, už to mám“, potom sa to pre Teba zmení na skutočnosť. V duchovnom svete to už je skutočnosť. Ty ale chceš, aby to bola skutočnosť aj vo fyzickom svete, v ktorom teraz žiješ.

Prehlásenie: Ja vo svojom srdci verím Božie Slovo, a svojimi ústami vyznávam Božie zasľúbenia a nariadenia. Prehlasovanie mojej viery vytvorí skutočnosť týchto zasľúbení a nariadení v mojom živote. Ja som to, čo o mne Boh hovorí, teraz! Vlastním všetko, o čom Boh hovorí, že je to moje, teraz!

 

10. JANUÁR
V Ňom

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým duchovným požehnaním z neba v Kristovi.  — EFEZANOM 1,3. (KSZE)

Počnúc dňom, keď si bol znovuzrodený, až kým vystúpiš do večnosti, Boh sa o teba postaral v Ježišovi Kristovi. Už Ťa všetkým požehnal, čo potrebuješ. V Božích očiach je to už Tvoje!

Ľudia sa ma často pýtajú: ako majú študovať Bibliu? Síce mám mnoho návrhov, predsa hovorím všade jedno: ako veriaci kresťan nasleduj spôsob, že prejdeš cez Nový Zákon; čítaj a študuj predovšetkým apoštolské listy. (Povzbudzujem Ťa, aby si najviac času trávil s apoštolskými listami, lebo boli napísané pre Teba, pre veriaceho. Študuj aj Starý zákon, ale netráv s ním väčšinu času. Najviac času venuj Novej zmluve. Prečo? Lebo my nežijeme pod Starým zákonom.)

V Apoštolských listoch, ktoré boli napísané pre zbory, vyhľadaj a podčiarkni nasledovné výrazy: v Kristovi, skrze Krista, v Ktorom, v Ňom a k nim podobné. Tieto si napíš. Rozmýšľaj o nich. Začni ich vyslovovať. Čo sa týka Boha, všetko čo máš, alebo všetko čím si v Kristovi — podľa Slova — je skutočne Tvoje, skutočne tým si. Ale Tvoja viera a Tvoje prehlasovanie to pre Teba urobí skutočnosťou.

Prehlásenie: Ja som nové stvorenie v KRISTOVI. Boh, Otec ma už požehnal každým duchovným požehnaním z neba v KRISTOVI.

 

9. JANUÁR
Vaša rozumná služba

Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu.— RIMANOM 12,1. (Roháček)

Ty musíš niečo robiť so svojím telom. Lebo ak Ty s ním neurobíš nič, tak sa s ním nikdy nič nestane. Ty, ten vnútorný človek, si sa stal novým stvorením v Kristovi. Dostal si večný život. Keď večný život — Boží život a povaha — sa dostanú do Tvojho ducha, zmení Ťa to. Nebudeš mať viac so sebou problémy, ale so svojím telom budeš mať ťažkosti. Mnohí Ti budú hovoriť: „Musíš zomrieť pre svoje staré ja.“ Nie, nie je to tak.

Staré ja je už mŕtve, na jeho miesto vstúpilo Tvoje nové ja. Čomu musíš zomrieť, to je telesnosť. Je telo tvoje staré ja? Nie, nie je. Telo je Tvoj vonkajší človek, Tvoje fyzické telo. To isté telo si mal pred spasením!

Tvoje telo je dom, v ktorom žiješ, a Ty si — a nie Boh je — opatrovateľom tohto domu. Ty budeš robiť niečo so svojím telom. Ty ho musíš odovzdať Bohu: „...živú, svätú, a...milú obeť...“ Iný preklad končí tento verš slovami: „....to je vaša duchovná služba.“

Prehlásenie: Ja som nové stvorenie v Kristovi. Držím sa tohto prehlásenia. Nový človek v mojom vnútri sa prejaví  navonok, cez moje telo. Ja panujem nad svojím telom. Svoje telo odovzdávam Bohu ako živú, svätú a milú obeť, tým triezvo slúžim Bohu.

 

8. JANUÁR
Obyčajný človek? Nie!

Ani ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. […]  lebo ste ešte vždy telesní; lebo keď je medzi vami závisť, rivalita, odňatia, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka?   — 1.KORINŤANOM 3,1.3 (KSZE)

Žiaľ väčšina kresťanov nedovolí, aby jeho vnútorný človek panoval nad vonkajším človekom. Namiesto toho telo panuje nad vnútorným človekom, a preto sa stávajú ľudia telesnými kresťanmi. Iný preklad podáva túto časť Slova nasledovne: „riadený telom“, namiesto slova „telesný“. Skutočne sú telesnými kresťanmi Tí, ktorých riadi telo.

„Lebo ste ešte vždy telesní...a či nechodíte podľa človeka?“ — hovorí Pavol Korinťanom. Inými slovami: žili tak, ako keby ešte neboli znovuzrodený. Páči sa mi ako prekladá 3. verš Amplified Bible: „Lebo pokiaľ je medzi vami závisť, hádky, svár a roztržky, potom sa zaiste správate podľa ľudského meradla, rovnako ako Tí obyčajní ľudia, ktorí sa ešte nezmenili?“

Nerob to! Nedovoľ si žiť tak, ako obyčajný človek! Ži tak, ako nové stvorenie, lebo ním si! Rozhodni sa, že dovolíš vnútornému človeku v Kristovi, aby panoval nad celou Tvojou bytosťou.

Prehlásenie: Odmietam, aby som žil(a) ako obyčajný človek. Ja som sa zmenil(a). Ja som nové stvorenie v Kristovi. Duchovne som dospel(a). Ja – vnútorný človek – budem panovať nad celou svojou bytosťou. Budem chodiť, ako duchovný človek. Bude sa správať podľa meradla Božieho slova. Budem chodiť v láske. Budem chodiť vo viere!

 

7. JANUÁR
Z vnútra von

Ale podriaďujem svoje Telo, aby slúžilo; pokiaľ kážem iným, aby som sa sám nejakým spôsobom nestal nevhodným. — 1.KORINŤANOM 9,27. (KSZE)

Ako kresťan, sa musíš naučiť — dovoliť novému, vnútornému človeku, aby panovalo nad vonkajším človekom. Vonkajší človek sa nestal novým. Telo nebolo znovuzrodené. Telo aj naďalej bude chcieť robiť to, čo vždy  — to, čo je nesprávne.

Aj s telom Pavla to bolo rovnako! Tento mocný apoštol, by si nemusel podriaďovať telo, ak by jeho telo nechcelo robiť to, čo je nesprávne. Nebuď teda prekvapený, ak Tvoje telo chce robiť nesprávne veci. V tomto svete bojujeme so svojím telom z mäsa. Satan pôsobí cez naše telo z mäsa. Nakoľko v tomto tele z mäsa prekonávame pokušenia a skúšky, diabol hovorí kresťanom: „Ak by si bol spasený, nechcel by si robiť také veci!“ Satan Ti chce nahovoriť, že Ty si ten, kto chce zlé konať, ale pravdou je, že Ty, vnútorný človek — nový človek — nechceš robiť zlé.

Chceš sa zbaviť nejakého zlozvyku? Túžiš premôcť nejaké pokušenie? Rob to, čo Pavol. On povedal: „Ja nedovolím svojmu telu panovať nado mnou.“ Kto je ja? Ja je vnútorný človek. Pavol nenazýval svoje telo ja, ale svojho vnútorného človeka nazýval ja. Pavol povedal: „Podriaďujem svoje telo, aby mi slúžilo...“ Komu bude slúžiť? Vnútornému človeku!

Prehlásenie: Ja mám svoje telo podriadené. Nedovolím, aby moje telo panovalo nado mnou. Udržiavam ho v podriadenosti, moje telo je služobníkom vnútorného človeka.

 

6. JANUÁR
Viac si nespomeniem

Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle;  a na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nikdy nespomeniem. — ŽIDOM 10,16–17.

Keď sa na Teba Boh pozerá, neuvedomuje si Tvoju minulosť — Tak potom prečo by si mal na ňu Ty spomínať? Môže to prekážať Tvojej viere.

Zhovárajúc sa s ľuďmi, často počúvam toto: „Brat Hagin, pred tým ako som sa znovuzrodil, žil som skutočne hrozný život.“  A porozprávajú mi, že neveria tomu, že by Pán aj pre nich niečo urobil, napríklad, že by ich uzdravil, alebo odpovedal na ich modlitby, lebo oni žili pred tým taký hriešny život. Títo ľudia vôbec nechápu znovuzrodenie, a to, že sa stali novým stvorením.

Keď hriešnik príde ku Kristovi, dostane vymazanie hriechov — jeho hriechy sú zničené. A potom, čo sa stal kresťanom, na svoje prípadné hriechy získava odpustenie: „Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.“ (1Ján. 1,9)

Čo si myslíš, ako dlho trvá Bohu odpustiť? Desať minút? Desať rokov? Nie, Boh nám okamžite odpúšťa! A okamžite nás očistí, keď na základe tohto Slova prichádzame k Nemu.

Prehlásenie: Môj Otec si nepamätá moje hriechy a prestúpenia. Ani ja si na ne nepamätám. Tak stojím v Božej prítomnosti, akoby som nikdy nezhrešil.

 

5. JANUÁR
Úplne nový človek

Ako novonarodené dojčatá túžte po nefalšovanom mlieku Slova, aby ste od neho rástli.  — 1.PETER 2,2. (KSZE)

Keď hriešnik príde k Ježišovi, jeho hriechy sú vymazané — strácajú sa. V Božích očiach sú vymazané nielen jeho hriechy, ale v duchovnom zmysle všetko, čo dovtedy bolo.

Jeho hriechy viac neexistujú. Stáva sa novým človekom v Kristovi. Boh viac nehľadí v jeho živote na to, čo sa udialo pred jeho znovuzrodením!

Peter sa v dnešnom texte prihovára k takým znovuzrodeným kresťanom, ktorý sa stali novými ľuďmi v Kristovi. Biblia hovorí, že existuje podobnosť medzi telesným dospievaním a  duchovným narastaním. Nikto sa nenarodí, ako úplne vyvinutý dospelý človek, všetci prichádzame na svet, ako dojčatá, a potom dospievame. Podobne nikto nie je znovuzrodený, ako duchovne dospelý kresťan. Kresťania sú znovuzrodení, ako duchovné dojčatá, potom narastajú. Pozri na novorodenca, ako leží v náručí svojej matky. Najcharakteristickejšou črtou novorodenca je nevinnosť. A dospelí sa im prihovárajú: „Ty môj drobček, Ty moje  malé sladké neviniatko.“ Nikto nemyslí na to, že by malo bábätko nejakú minulosť! Už chápeš o čom tu hovorí Boh cez Petra. Hovorí znovuzrodeným v Kristovi: „Ako teraz narodené dojčatá...“, inými slovami: Ty si sa stal novým stvorením, Ty si dnes narodené dojča! Tvoja minulosť zmizla! Nepamätám si nič zlé z Tvojej minulosti!

Prehlásenie: Ja som úplne nové stvorenie. Som úplne nový človek. Všetko čím som bol pred tým, než som sa narodil do Božej rodiny, bolo vymazané. Som Božie dieťa – Jeho novorodenec – som výlučne Jeho.

 

4. JANUÁR
Vyslov, že si sa stal novým

S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. — GALAŤANOM 2,20.

Bol som uzdravený v utorok. V nasledujúcu sobotu som išiel do mesta a náhodou som sa stretol so svojím priateľom. Predtým sme si boli veľmi blízky. Za tých šestnásť mesiacov, čo som bol ležiaci chorý, ma navštívil iba raz. Bol tým istým starým človekom, ako pred tým, ale ja som sa medzitým stal novým stvorením. Smejúc sa spomínal na tie chvíle, čo sme spolu zažívali. Ukázal na jeden z obchodov na ulici:

— Pamätáš sa, keď sme raz v noci… — a pripomenul mi, ako som vypáčil zámok, aby chlapci mohli vojsť kradnúť cukríky. Ja som sa tváril, ako keby som nevedel o čom hovorí. (Dobre som si pamätal, čo sa stalo, iba som chcel využiť túto situáciu pre moje svedectvo.)

— Čo Ti je? Tváriš sa, ako by si sa na to nepamätal, hoci si bol vodcom gangu. — povedal na záver.

— Kamarát, ten chalan, s ktorým si bol v ten večer, zomrel — bola moja odpoveď.

— Ale Ty si nezomrel! Viem, že si skoro zomrel, ale nie si mŕtvy! Tu sedíš!

— To je pravda, povedal som, ale Ty vidíš iba ten dom, v ktorom teraz žijem — moje telo. Ten vnútorný človek, ktorý dovolil telu vylomiť zámok, ten už nežije. Tento vnútorný človek je už novým stvorením v Kristovi Ježišovi.

Prehlásenie: Ja som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Pevne stojím na svojom prehlásení, že som nové stvorenie.

 

3. JANUÁR
Vieš, že si obnovený

Takže, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, predošlé pominulo, hľa, všetko je nové. — 2. KORINŤANOM 5,17.

Dnešná časť zo Slova patrí k mojím najobľúbenejším. Už ako ležiaci tínédžer som uchopil jeho význam. A keď som uzdravený vstal z môjho lôžka, každému, koho som len stretol, som hovoril: „Ja som nové stvorenie.“

Medituj nad týmto veršom dnes, lebo ak nepochopíš pravdu znovuzrodenia sa, bude to prekážať Tvojej viere a môže Ťa to zadržať od prevzatia tých požehnaní, ktoré Boh určil Tebe.

Vidíme, že ľudská povaha je padlá povaha — satanská povaha. Človek túto povahu dostal od satana, keď Adam zhrešil, a nikto nie je schopný zmeniť svoju vlastnú ľudskú povahu. Ale Boh je toho schopný!

Keď si sa znovu zrodil, niečo sa dostalo do Tvojho vnútra. A stará satanská povaha sa dostala z Teba von. Vlastná povaha Boha sa dostala do Teba! Boh Ťa stvoril ako úplne nové stvorenie — stal si sa novým stvorením. Vnútorný človek, Tvoje skutočné ja, duchovný človek, sa v Kristovi stal novým človekom.

Preto nehľaď na seba fyzickými, prirodzenými očami. Pozeraj na seba z duchovného hľadiska. Viď sa, ako nové stvorenie v Kristovi, lebo aj Boh Ťa tak vidí.

Prehlásenie: Ja som nové stvorenie. Staré veci vo mne pominuli. Všetko sa vo mne stalo novým. Mám nový život. Mám novú povahu.

 

2. JANUÁR
Svetlo nasleduje viera

Otvorenie tvojich slov osvecuje; robí prostých rozumnými. — ŽALMY 119,130.

Ako tínédžer som bol chorý a pripútaný na lôžko. Podľa lekárskej vedy som bol odsúdený na smrť. Počas celého života som počúval kázne o znovuzrodení, poznal som Božiu vôľu ohľadne spasenia. Tak som nemal žiadne pochybnosti o tom, že ma Pán vypočuje, keď k Nemu prichádzam na lôžku. V tomto ohľade som mal patričné porozumenie. Preto som nepochyboval, nebol som neveriaci ohľadne môjho spasenia. Prijal som svoje spasenie a vedel som, že som spasený.

Bol som stále ležiaci pacient! Samozrejme, v tom čase som nerozumel, čo hovorí Slovo o božom uzdravení, o modlitbe a o viere. Dovtedy som počul od kazateľov ohľadne uzdravenia iba: „To nechaj len na Pána. On to najlepšie vie.“ Je to pravda, ale Boh sa vo svojom Slove postaral o to, aby sme mohli dostať to najlepšie!

Po dlhom študovaní Biblie, nadišiel čas, keď som pochopil, že presne aké kroky musím urobiť v modlitbe, a svitlo mi, ako viem uvoľniť svoju vieru. Ak by som na to prišiel skôr, mohol som už pred niekoľkými mesiacmi vstať z postele. Boh nemal vopred určený čas na moje uzdravenie. Nie je to tak. On je každý deň Ten istý! Problém nespočíval v Bohu, ani v tom, či ma chce uzdraviť. Problém bol so mnou. Ako náhle som prišiel na to, čo hovorí Božie Slovo o uzdravení, a konal som v súlade s tým, malo to výsledok! Tak ako prichádza svetlo, viera je prítomná.

Prehlásenie: Spoznám, čo hovorí Božie Slovo, a budem na základe toho konať. Tak dosiahnem výsledky. Postarám sa o to, aby sa Božie Slovo dostalo do môjho ducha. Prichádza svetlo, a viera ho nasleduje.

 

1. JANUÁR
Rozhodol som sa: Budem narastať

Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. — 1.TIMOTEJOVI 6,12.

Jediný boj, na ktorý je kresťan povolaný, je boj viery. Ak bojuješ iný boj, nebojuješ ten správny boj! Nemusíš bojovať so satanom — Ježiš ho už premohol na miesto Teba. Nemusíš bojovať s hriechom — Ježiš je liekom na hriech. Zostáva len boj viery (lebo naša viera má nepriateľov, a prekážky).

Najväčším nepriateľom viery je, ak máme nedostatočné porozumenie z Božieho Slova. V skutočnosti každá prekážka viery  sa zoskupuje okolo nedostatku vedomostí, lebo Tvoja viera nie je schopná prekročiť mieru poznania aktuálneho Slova.

Tvoja viera automaticky narastá, tak ako Ty narastáš v porozumení Božieho Slova.  (Rim. 10,17) Ak Tvoja viera nenarastá, je to z toho dôvodu, lebo ani Ty nenarastáš v porozumení Božieho Slova. Nemôžeš narastať, a nemôžeš sa duchovne rozvíjať bez toho, aby si narastal vo viere. Najlepším predsavzatím, ktoré si môžeš dať pre nastávajúci rok je, že budeš narastať poznaní Božieho Slova. Z celého srdca sa odovzdaj študovaniu Slova! Priamoúmerne s tým bude narastať aj Tvoja viera. Tak budeš duchovne narastať a rozvíjať sa.

Prehlásenie: V nastávajúcom roku bude moja viera narastať.  Rozhodol(la) som sa, že budem narastať v poznaní Božieho Slova. Budem narastať v porozumení Božieho Slova. Z toho pramení viera, a moja viera bude narastať. V tomto roku budem duchovne narastať a rozvíjať sa.

Love of Christ Church Love of
Christ
Church
contact