Love of Christ Church Love of
Christ
Church
Magyar (Hungarian) Română (Romanian) Slovenský (Slovak) English Italiano (Italian) Deutsch (German)

Základné princípy našej viery

(1) Biblia je inšpirovaná Bohom, nepochádza z vôle človeka, ale z vnuknutia Ducha  Svätého a Jeho vedením ju hlásali svätí ľudia Boží. (2 Tim. 3,16. 2Peter 1,21)

(2) Veríme vo Svätú trojicu: v Otca, v Syna a v Ducha Svätého. Máme jediného Boha - Otca, z ktorého pochádza všetko (1Kor. 8,6), a Jeho prvorodeného Syna Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko. Ježiš Kristus je stelesnené Slovo Božie, ktoré bolo od počiatku a je u Boha. (1Kor. 8,6. Ján 1,1) Duch Svätý, Duch Pravdy, ktorý pochádza od Otca, dáva svedectvo o Ježišovi Kristovi. (Ján 15,26)

(3) Človek je stvorená bytosť, Boh ho stvoril na svoj obraz, podľa svojej podoby. (1Mojž. 1,26) Prostredníctvom Adamovej veľkej zrady a hriechu sa človek duchovne oddelil od Boha . Skrze jedného človeka  prišiel hriech na svet a skrze hriech smrť - a tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. (Rim. 5,12. 3,23) Ježiš Kristus, Syn Boží, sa preto zjavil, aby maril skutky diablove. Svoj život dal za vykúpenie a obetoval svoju preliatu krv za zatrateného človeka, aby spasil a navrátil človeka k Bohu. (1Ján 3,8)

(4) Veríme v duchovné znovuzrodenie a prostredníctvom znovuzrodenia v život večný. „...Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.” (Ján 3,3) Duchovné znovuzrodenie nemožno získať prostredníctvom príslušnosti k niektorej cirkvi, ani prostredníctvom krstu vodou, ani inými náboženskými skutkami. Ako je napísané: Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Znovuzrodiť sa možno vyznaním našej viery. Lebo ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. (Ef. 2,9. Rim. 10,9–10)

(5) Veríme v krst Duchom Svätým a v hovorení  inými jazykmi. (Ján 14,16–17. Skutky Ap.1,8. 2,4. 2,38–39. 19,17)

(6) Veríme, že  súčasťou úplného dokonalého  spasenia  je  sväté uzdravenie. (Izaiáš 53,4–5. Marek 16,18. Matúš 8,17. 1Peter 2,24. Gal. 3,13)

(7) Veríme v návrat Pána Ježiša, a vo vzkriesenie zosnulých v Kristovi, v uchvátenie veriacich v ústrety Pánovi. (1Thes. 4,16–17)

(8) Po uplynutí doby súženia sa Pán Ježiš vráti na Zem a bude nasledovať Jeho tisícročné kráľovstvo. Pán Ježiš bude vládnuť ako Kráľ kráľov a Pán pánov, so všetkými svojimi svätými, ktorí budú kráľmi a kňazmi v kráľovstve. (Zjav. 20,6)

(9) Tí, ktorí neprijali do svojho srdca Spasiteľa, nespravili Ježiša Pánom a Spasiteľom svojho života, a takto zahynú vo svojich hriechoch, budú naveky zatratení. (Žid. 9,27)

Love of Christ Church Love of
Christ
Church
contact
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket.
További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi szabályzatunkban talál.