Love of Christ Church Love of
Christ
Church
Magyar (Hungarian) Română (Romanian) Slovenský (Slovak) English Italiano (Italian) Deutsch (German)

Rugăciuni

Rugăciuni pentru fiecare situaţie

Mai jos se găsesc rugăciuni ale căror rânduri se bazează fiecare, pe versetele din Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aceste rugăciuni au o putere uriaşă. Despre acest adevăr, oricine se poate convinge prin folosirea consecventă a acestei mărturisiri.

În vederea reuşitei este necesar de asemenea să şi rostim cu gura, adică să mărturisim acest Cuvânt Sfânt. De ce? De aceea pentru că, astfel Cuvântul prinde rădăcini în inima noastră, atunci când Îl luăm „pe gură" în mod sistematic, adică Îl rostim. Care este secretul? „... Cuvântul este aproape de tine, în gura ta şi în inima ta..." Dacă mărturisim cu gura... şi dacă credem în inima noastră... prin credinţa din inimă... prin mărturisirea cu gura..." (Rom. 10,8-10) Aceasta este esenţa! Dacă crezi în inima ta şi mărturiseşti cu gura! Dacă mărturiseşti Cuvântul, credinţa ta va creşte. Dacă credinţa ta va fi tot mai mare, vei mărturisi cu putere şi mai mare despre adevăr.

Învârteşte aceste rugăciuni pe gură, ba chiar descarcă și cărţile de rugăciuni, şi începe chiar astăzi! Foloseşte-te de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că, Dumnezeu a binecuvântat Cuvântul Său. Dacă cineva vrea să obţină rezultate în acest lucru, precum şi în orice altceva, va avea nevoie de perseverenţă. Binecuvântarea nu va întârzia, căci Cuvântul lui Dumnezeu nu te părăsește niciodată.

 

Cuprins

RUGĂCIUNE PENTRU MÂNTUIRE

Rugăciune pentru mântuire
Rugăciune pentru botezul cu Duhul Sfânt
Prefaţă...

RUGĂCIUNE PENTRU ŢARĂ, ORAŞ, PENTRU TRUPUL LUI HRISTOS

Rugăciune pentru ţara noastră
Rugăciune pentru oraşul unde trăieşti / slujeşti
Rugăciune pentru Biserică

MĂRTURISIRI PENTRU ÎNVINGEREA ÎNGRIJORĂRILOR ŞI TEMERILOR

Nu te teme căci eu sunt cu tine
Binecuvântare zilnică în Isus Hristos
Rugăciune pentru a fi protejat de accidente

DOMNUL JUDECĂ PRICINA MEA

Domnul judecă pricina mea
Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu

PUTEREA LUI DUMNEZEU ASUPRA BOLILOR

Împreună cu Hristos am murit faţă de boli
În cazul bolilor de cancer, tumori, nodului, artrită
Rugăciune în caz de boală vicioasă

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE VIU ŞI LUCRĂTOR

A umbla în biruinţa dragostei
Rugăciune pentru iertarea păcatelor credincioşilor

RUGĂCIUNI PENTRU ÎNŢELEPCIUNE, CUNOŞTINŢĂ, CONDUCERE DUHOVNICEASCĂ

Mărturisiri pe baza Cuvântului lui Dumnezeu pentru înţelepciunea şi călăuzirea lui Dumnezeu
Rugăciune pentru descoperire şi înţelegere Duhovnicească

RUGĂCIUNI PENTRU BINECUVÂNTARE MATERIALĂ

Rugăciune pentru binecuvântare materială
Rugăciune pentru loc de muncă
Bani şi bogăţie veniţi la mine în Numele lui Hristos

RUGĂCIUNI PENTRU FAMILIE

Rugăciune pentru familia mea

RUGĂCIUNE PENTRU PUTEREA ATOTPUTERNICĂ A LUI DUMNEZEU

Rugăciune despre sângele lui Hristos
Cuvântul este urmărit de semne şi minuni
A umbla în puterea lui Dumnezeu
Jugul se sfărâmă sub puterea ungerii
Rugăciune pentru ploaie, pentru recoltă bogată

SĂ NE BUCURĂM ÎN DOMNUL

Să ne bucurăm în Domnul!
Mulţumire Dumnezeului care dă creaşterea

LAUDA LUI DUMNEZEU

Sfinţească-se Numele Tău
Precum este El, aşa sunt şi eu în această lume

RUGĂCIUNI PENTRU ALŢII

Ascultă Israele, Dumnezeul Tău trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor

RUGĂCIUNE PENTRU CONSOLARE

Rugăciune pentru consolare în caz de deces în familie

ALTE RUGĂCIUNI

pentru orice situaţie...

NOU! Rugăciuni în mp3 NOU!

 

RUGĂCIUNE PENTRU MÂNTUIRE

(Această rugăciune o spunem împreună cu cei care sunt de prima dată la întrunirile adunării noastre şi la evanghelizări. Trebuie să vă naşteţi din nou. (Ioan 3,7) Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3,3) Acestea sunt cuvintele lui Isus Hristos. Este posibil să ne naştem din nou doar în felul în care ne învaţă Biblia s-o facem: trebuie să mărturisim credinţa noastră. După ce te-ai născut din nou, este foarte important să spui această rugăciune scurtă împreună cu cei dragi, cu rudele tale, aparţinătorii tăi, cunoştinţele tale, cu toţi cei care cred în Isus Hristos. Căci pentru a ne naşte din nou, trebuie să ne mărturisim credinţa. Despre asta este vorba în această rugăciune.)

Cred, că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
Cred, că Isus a murit pentru păcatele mele,
după învăţămintele Bibliei.

Cred, că Isus a înviat din morţi,
pentru îndreptăţirea mea.

Te rog Isus, fii Domnul meu!
Te rog Isus
, fii Mântuitorul meu!
Te rog Isus
, fii Vindecătorul meu!
Isus
, Tu eşti Domnul meu.
Isus, Tu eşti Mântuitorul meu.
Isus, Tu eşti Vindecătorul meu.

Eu sunt mântuit. Acesta este adevărul.
Îţi mulţumesc Isuse. Amin!

Deci, dacă mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. (Rom. 10,9-10)

 

Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit. (Rom. 10,13)

 

De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. (Mat. 10,32)

 

 

RUGĂCIUNE PENTRU BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

Tată Ceresc, mă înveţi în Cuvântul Tău, că dacă Îţi cer Duhul Sfânt în Numele lui Isus, Tu mi-L dai cu bucurie. (Luc. 11,13)

De aceea, dragă Tată Ceresc, pe baza Cuvântului Tău, în Numele Domnului Isus cer Duhul Tău Sfânt. Umple-mi inima cu Duhul Tău Sfânt. Botează-mă cu Duhul Sfânt.

Îţi mulţumesc Tată Ceresc, că îmi asculţi şi îmi răspunzi la toate rugăciunile.

De aceea, mărturisesc cu credinţă, că m-am botezat cu Duhul Sfânt. M-am umplut, şi m-am împlinit cu Duhul Sfânt, inima mea a devenit deplină cu Duhul Sfânt. Drept dovadă, voi vorbi în limbi, cum îmi dă Duhul Sfânt pronunţarea. Îţi mulţumesc Tatăl meu Ceresc, Îţi mulţumesc Isus. Tată Ceresc, Îţi mulţumesc că Duhul Sfânt rămâne pe veci în mine şi cu mine, şi mă conduce spre tot adevărul. (Fapt. 2,1-4) Amin!

Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! (Luc. 11,13)

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. (Fapt. 2,1-4)

Pe când rostea Petru cuvintele acestea S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi, când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat peste Neamuri. Căci îi auzeau vorbind în alte limbi şi mărind pe Dumnezeu. (Fapt. 10,44-46)

 

PREFAŢĂ

În această carte se găsesc rugăciuni ale căror rânduri se bazează fiecare, pe versetele din Biblie, de aceea aceste rugăciuni au o putere uriaşă. Despre acest adevăr, oricine se poate convinge prin folosirea consecventă a acestei cărţi. În vederea reuşitei, este necesar, de asemenea să şi rostim cu gura, adică să mărturisim acest Cuvânt Sfânt. De ce? De aceea, pentru că, doar atunci va prinde rădăcini în inima noastră Cuvântul, când Îl luăm „pe gură" în mod sistematic, adică Îl rostim.

Cuvântul este aproape de tine, în gura ta şi în inima ta... Dacă mărturisim cu gura... şi dacă credem în inima noastră... Prin credinţa din inimă..., prin mărturisirea cu gura... (Rom. 10,8-10)

Aici este esenţa! Dacă crezi în inima ta şi mărturiseşti cu gura! Dacă mărturiseşti Cuvântul, credinţa ta va creşte. Dacă credinţa ta va fi tot mai mare, vei mărturisi cu putere mai mare adevărul. Începe chiar de azi! Foloseşte-te de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu şi-a binecuvântat Cuvântul. Cine vrea să obţină rezultate şi aici, ca şi în orice altceva, are nevoie de perseverenţă. Binecuvântarea nu va întârzia, căci Cuvântul lui Dumnezeu nu te lasă niciodată.

Aceste versete minunate din Cuvântul lui Dumnezeu, dătătoare de putere, prin folosirea lor consecventă, sistematică şi cu scop bine definit se vor zidi în inima şi în duhul tău. Nu este de ajuns să citim doar fără voce aceste rugăciuni, trebuie să le rostim cu voce tare. Trebuie să-ţi auzi propria voce, mărturisind Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece credinţa vine în urma auzirii. (Rom. 10,17) Prin credinţa astfel consolidată, promisiunile lui Dumnezeu devin realitate în viaţa ta.

Aşa grăieşte Domnul: „Iată pun cuvintele Mele în gura ta! Căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc." (Ier. 1,9. 12)

Ca să poată deveni realitate Cuvântul - voinţa lui Dumnezeu - în viaţa ta, trebuie să-L iei pe gură, adică să-L rosteşti. Aici este esenţa! Domnul a trimis Cuvântul Său, tu trebuie să-L crezi, să-L rosteşti şi astfel EL poate să îndeplinească tot ce spune în Cuvântul Lui. Astfel, Domnul poate să-ţi facă gura asemănătoare unei săbii ascuţite. (Isa. 49,2)

Domnul vrea să facă cu tine un legământ: Duhul meu, care se odihneşte peste tine, şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până în veac." (Isa. 59,21)

Dacă respecţi acest legământ, atunci se va adeveri pentru tine următorul Cuvânt al Domnului „Vei sta înaintea Mea,... vei fi ca gura Mea." (Ier. 15,19)

Meditează asupra versetelor din rugăciuni. Nu am înşirat toate versetele cu privire la tema respectivă, dar ca punct de pornire îţi vor fi de mare ajutor.

Rugăciunile din carte te ajută şi te călăuzesc, să-L poţi cunoaşte mai bine şi mai profund pe Tatăl Ceresc şi Cuvântul Său - adică voinţa Lui.

Dumnezeu a trimis Cuvântul Său, pentru ca prin El să se poată împlini voinţa Lui în viaţa ta. Tatăl poate trece la fapte în viaţa ta şi poate să-ţi răspundă la rugăciuni, atunci când te rogi în conformitate cu voinţa Lui. Poţi afla voinţa Lui doar din Cuvântul Lui.

Voinţa Lui este să-ţi poarte de grijă şi să te binecuvânteze cu toate binecuvântările cereşti de care vei avea vreodată nevoie pe tot parcursul vieţii tale. (sănătate, fericire, pace, binecuvântare materială)

Duhul tău va fi înviat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel vei ajunge să gândeşti şi să vorbeşti asemănător lui Dumnezeu. Adâncindu-te în Cuvânt şi crescând prin El, vei dori tot mai mult şi mai mult din Cuvânt. Tatăl îi răsplăteşte pe cei ce-L caută stăruitor. (Evr. 11,6)

Odată ce ai început să pătrunzi în profunzimea Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să te angajezi că din gura ta vor ieşi doar vorbe drepte şi corecte. (Ps. 34,13. 1Pet. 3,10) Acest lucru înseamnă că trebuie să devii înfăptuitorul Cuvântului. Credinţa dă întotdeauna o veste bună şi se întoarce cu mărturisire şi imagine pozitivă. Nu te poţi ruga eficient pentru tine, pentru alţii sau pentru orice altceva, dacă în urma rugăciunii începi să vorbeşti în mod contrar, negativ, fără credinţă. (Mat. 12,34-37) Biblia numeşte un astfel de om, nehotărât şi nestatornic. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul. (Iac. 1,6-8)

În epistola către Efeseni (Amplified Bible), versetele 4,29-30 este scris: „Nu folosiţi un limbaj murdar; niciun cuvânt urât, rău sau stricat să nu vă iasă din gură ci doar vorbe bune, folositoare, pentru zidire care să-i ajute pe cei cu care vorbiţi şi să constituie pentru ei o binecuvântare, dându-le har celor ce-l aud. Să nu întristaţi şi să nu-L supăraţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi, marcaţi cu un semn ca fiind ai lui Dumnezeu pentru ziua răscumpărării, pentru acea zi când salvarea voastră din păcat şi din consecinţele acesteia se va fi încheiat, prin Isus Hristos."

Lasă ca aceste versete să ajungă în fiinţa ta lăuntrică, la omul ascuns al inimii tale. Tatăl nostru are atât de multe de spus în legătură cu acest mic mădular - limba. (Iac. cap. 3)

Viaţa ta înaintează în acea direcţie spre care o conduce limba ta" prin cuvintele pe care le rosteşti. Aceasta este una din legile duhovniceşti de bază, care determină mersul vieţii tale. Din păcate, oamenii din neştiinţă acţionează această lege în direcţie greşită şi prin cuvintele îndoielii, necredinţei şi fricii, îşi abat cursul vieţii în direcţie greşită. Vorbesc şi fac mărturisiri despre ce văd, ce simt şi de ce se tem. Vorbesc despre bolile lor, despre durerile lor şi astfel răul ce s-a întâmplat cu ei se întăreşte şi mai mult. Cum se poate ieşi din acest cerc vicios şi cum se poate înainta în direcţia binecuvântărilor? Trebuie să mărturiseşti Cuvântul lui Dumnezeu asupra bolilor şi asupra problemelor. Numai atunci poate ancora corabia ta pe pământul binecuvântărilor dacă îndrepţi cârma în direcţia corectă. Cârma corăbiei tale – după învăţătura Bibliei – este limba ta. (Iac. 3,4)

Binecuvântările lui Dumnezeu pot deveni realitate în viaţa ta numai prin mărturisirea perseverentă a Cuvântului. Trebuie să-ţi înfrânezi limba, deoarece cuvintele pe care le rosteşti determină cursul vieţii tale. Prin cuvintele rostite poţi cârmui mersul vieţii tale, aşa cum călăreţul struneşte calul punându-i frâul în gură. (Iac. 3,3)

Viaţa ta, precum şi condiţiile tale de viaţă, le poţi schimba prin cuvintele tale spuse cu credinţă. Dacă ai vrea să experimentezi binecuvântările biblice ca realităţi în viaţa ta, atunci nimic altceva nu poate să-ţi iasă din gură decât Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă doreşti să te vindeci, atunci nu ai voie să-ţi mărturiseşti boala, nu ai voie să vorbeşti despre simptomele tale, despre durerile tale. Dacă ai face acest lucru, atunci ai accepta boala, şi prin cuvintele rostite ai întări simptomele şi durerile. În scopul vindecării este necesar să mărturiseşti Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul asupra bolii tale: „Prin rănile Lui ai fost vindecat." (1Pet. 2,24)

De aceea este foarte importantă folosirea consecventă a acestei cărţi, pentru că mărturisirile pe baza Cuvântului conduc viaţa ta în direcţia corectă, prin puterea sfântă şi atotputernică aflată în Cuvânt.

Vorbeşte despre răspuns, despre rezolvare şi nu despre problemă!

Răspunsul la problemele tale, rezolvarea, este în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să cunoşti Cuvântul în inima ta, sub formă de înţelepciune lăuntrică, revelată.

Când te rogi, să crezi că primeşti ceea ce ceri. Să mărturiseşti Cuvântul cu credinţă. Rămâi neclintit şi cu încredere în mărturisirea credinţei pe care o ai în Cuvântul lui Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu şi adu-i mulţumiri pentru că El ţi-a răspuns la rugăciune, înainte de a se împlini ceea ce ai cerut.

Pentru a fi biruitor în viaţa de rugăciune, este foarte important să te rogi sistematic în limbi. Atunci duhul tău se roagă prin Duhul Sfânt, într-o limbă necunoscută pentru mintea ta. Când te rogi în limbi, mintea ta este fără rod. (1Cor. 14,14) (Despre acestea poţi citi mai pe larg în următoarele cărţi: Învăţături de principiu pe baza Bibliei şi Evanghelia pe scurt)

Nu lăsa să fie influenţată credinţa ta de împrejurări contradictorii cu rugăciunea rostită. Să umbli în credinţă şi nu în ceea ce simţi în trupul tău şi în ceea ce vezi în jurul tău. (2Cor. 5,7. Evr. 11,1) Când satana încearcă să te provoace la luptă, rămâi neclintit în credinţă. (Iac. 4,7)

Ia sabia Duhului, adică rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu şi ia scutul credinţei cu care vei putea stinge toate săgeţile arzătoare ale diavolului. (Efes. 6,16) Domnul Isus, răscumpărându-ne, S-a dus în locul nostru în iad. Păcatele noastre erau asupra Lui. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor şi L-a zdrobit, prin suferinţă. (Isa. 53,6. 10) Întreaga operă de mântuire a lui Dumnezeu, jertfa de sânge a lui Isus Hristos a fost pentru noi. Prin biruinţa Domnului Isus, diavolul a fost învins şi nu mai are putere asupra credincioşilor. (Col. 2,13-15)

Prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii noastre diavolul a fost biruit. (Apoc. 12,11) Sângele scurs al Mielului a fost prezentat ca jertfa de ispăşire veşnică pentru păcatele noastre pe altarul lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, în ceruri. Pentru a birui însă, este nevoie de cuvintele mărturisirii tale, care pot fi conforme doar cu ceea ce este scris". (Mat. 4,4)

Luptă lupta cea bună a credinţei. (1Tim. 6,12) Împotriveşte-te diavolului, fiind tare în credinţă şi Dumnezeul oricărui har te va desăvârşi, te va întări, îţi va da putere şi te va face neclintit. (1Pet. 5,9-10)

Rosteşte Cuvântul cu mândrie şi curaj!

Dorinţa ta ar trebui să fie, să aduci bucurie Tatălui Ceresc. Dacă te rogi în duh şi pe baza Cuvântului Său, El te ascultă cu bucurie, ca pe copilul Lui. Te ascultă cu drag pentru că umbli şi trăieşti în adevăr. (3Ioan 4)

Domnul este bucuros, dacă poate să-ţi facă bine şi să facă tot ce spune în Cuvântul Lui pentru tine. (Ier. 32,41)

Ce minunat este să ştii că rugăciunile sfinţilor sunt pe veci în faţa tronului lui Dumnezeu. (Apoc. 5,8. 8,3-4)

Rugăciunile aflate în carte le poţi spune împreună cu alţi credincioşi. Rugăciunea unită - spusă cu aceeaşi voinţă - este o armă sfântă şi puternică pentru biserica lui Isus Hristos, armă care trebuie folosită. (Mat. 18,19-20)

Slavă lui Dumnezeu pentru Cuvântul Lui şi pentru atotputernicia rugăciunii spuse în Numele lui Isus Hristos. Fiecărui copil al lui Dumnezeu îi aparţine atât Cuvântul lui Dumnezeu, cât şi folosirea Numelui lui Isus Hristos. Aleargă cu stăruinţă pe drumul care îţi stă înainte, privind ţintă spre Isus Hristos, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei tale! (Evr. 12,1-2)

Cuvântul lui Dumnezeu este capabil să zidească şi să-ţi dea moştenirea ce ţi se cuvine împreună cu toţi cei sfinţiţi. (Fapt. 20,32)

Nu-i da diavolului posibilitate, prilej în viaţa ta şi în inima ta, prin temeri, prin neiertare, prin certuri, prin criticarea altora. Opreşte-te, termină cu vorbirea stearpă, nechibzuită, neroditoare. (Efes. 4,27. 5,4) Fii desăvârşit înaintea Tatălui tău ceresc! Începe cu cuvintele pe care le rosteşti.

Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un omdesăvârşit. (Iac. 3,2) Trebuie să devii binecuvântare pentru alţii prin cuvintele, gândurile şi faptele tale. (Gal. 6,10)

Cuvântul Tatălui Ceresc va avea efect nu numai asupra vieţii tale, ci prin tine şi asupra altora. Cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, vei fi în stare să dai sfaturi altora, în baza voinţei lui Dumnezeu. Ca să poţi deveni binecuvântare pentru alţii, trebuie să înveţi Cuvântul, să obţii cunoaştere lăuntrică şi credinţă în inima ta. Rămâi în sfaturile lui Dumnezeu şi slăveşte înţelepciunea Lui. (Ps. 1,1-2. Prov. 4,5-8)

Oamenii caută întotdeauna acel ceva pe care să poată aşeza temelii solide. Dacă cineva, la nevoie va veni la tine, arată-i acel verset din Cuvânt care este răspuns la problema lui. Vei deveni biruitor şi de încredere şi vei deveni unul dintre aceia în inima cărora Cuvântul a prins rădăcini. (Ps. 112)

Hotărăşte-te să te rogi în mod sistematic. Vino cu rugăciunile tale, în faţa tronului plin de îndurare şi har al lui Dumnezeu în Numele Domnului Isus. (Evr. 4,16)

Nu te ruga doar în gând ci, rosteşte cu gura rugăciunile tale formulate conform Cuvântului. În cuvintele rostite există PUTERE şi AUTORITATE, iar dacă rosteşti Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, atotputernicia Lui te va sprijini în toate căile tale. Nu aştepta până mâine, începe chiar de azi să te rogi! În Numele Domnului Isus! Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU ŢARA NOASTRĂ

Tatăl meu Ceresc, ne înveţi în Cuvântul Tău să facem rugăciuni, cereri, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. (1Tim. 2,1-2)

De aceea, Tată ceresc, în Numele Domnului Isus, mă rog şi Îţi mulţumesc pentru ţară şi pentru guvern. Vin în rugăciune înaintea Ta pentru toţi aceia care deţin o funcţie în putere. Mă rog şi mijlocesc pentru preşedinte, pentru prim ministru, pentru miniştrii, pentru parlamentari, pentru politicieni, pentru primari, pentru judecători, pentru poliţişti, pentru toţi aceia, care ne guvernează, pentru conducători şi pentru toţi aceia care în orice funcţie au putere asupra noastră. Cred că inima conducătorilor noştri este plină de înţelepciune, cunoştinţă şi pricepere Dumnezeiască. Chibzuinţa va veghea asupra lor şi priceperea îi va păzi de calea cea rea şi de oamenii răi. (Prov. 2,6-12)

Tatăl meu ceresc, Te rog, înconjoară-l pe preşedinte şi pe prim ministru cu oameni care îşi deschid inima la sfaturile Tale şi au fapte care sunt drepte în ochii Tăi.

Îţi mulţumesc că ţii guvernul în unitate. Îţi aduc mulţumiri, că în deciziile lor, conducătorii privesc la interesele noastre, ca să trăim o viaţă liniştită, calmă, paşnică, în sfinţenie şi în cinste. Mă rog ca cinstea să sălăşluiască în guvern. Cei care sunt nevinovaţi, neprihăniţi, impecabili şi desăvârşiţi înaintea Ta, să rămână pe poziţiile lor în putere, iar cei răi să fie daţi afară din guvern, trădătorii şi necredincioşii să fie excluşi. (Prov. 25,5)

În Cuvântul Tău ne spui: „Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul." (Ps. 33,12)

Mărturisesc astfel că binecuvântată este această ţară, căci Tu eşti Dumnezeul ei. Tată ceresc, primesc şi îţi mulţumesc pentru binecuvântările Tale. Tu eşti adăpostul şi tăria noastră la necaz. Mărturisesc că poporul Tău trăieşte în siguranţă pe acest pământ şi se dezvoltă din belşug. (Deut. 28,10-12)

Nu doar biruitor sunt în Isus Hristos ci şi copil şi moştenitor al lui Dumnezeu, comoştenitor cu Isus Hristos. (Rom. 8,16-17. 1Ioan 5,4. 3,2)

Tată, Tu ne dai împăraţi cu dreptate, cel ce împărăţeşte în frică de Dumnezeu este ca lumina dimineţii, când răsare soarele în dimineaţa fără nori, ca razele soarelui după ploaie, care face să încolţească din pământ verdeaţa. (2Sam. 23,3-4)

Eu cred, că inima împăratului este în mâna Domnului şi o îndreaptă încotro vrea. Cred că inima conducătorilor ţării se află în mâna Ta şi deciziile lor, sunt sub îndrumarea sfântă a Domnului. (Prov. 21,1-2)

Îţi mulţumesc Tată, că ţara noastră trăieşte în pace deplină, căci este scris în Cuvântul Tău: celui a cărui inimă se sprijină de Tine îi chezăşluieşti pacea, căci se încrede în Tine. (Isa. 26:3)

Îţi mulţumesc Doamne, că vestea minunată a Evangheliei este propovăduită pentru toţi oamenii din ţara noastră. Mărturisesc spre Ceruri şi spre Pământ, că se răspândeşte Cuvântul lui Dumnezeu şi creşte în inima şi în viaţa oamenilor, se măreşte numărul ucenicilor şi mulţi vin la credinţă. (Fapt. 6,7. 12,24)

Inima mea este plină de mulţumire căci Cuvântul Domnului se răspândeşte în toată ţara. (Fapt. 13,49) Domnul adaugă în fiecare zi bisericii sale pe cei mântuiţi. (Fapt. 2,47)

Cuvântul Domnului se răspândeşte şi se întăreşte în inima oamenilor, în biserică şi în lume. (Fapt. 19,20)

Îţi mulţumesc pentru ţară şi pentru conducătorii ei. Jertfă de laudă şi mulţumire aduc înaintea Ta, deoarece Cuvântul Tău este propovăduit liber şi curat în toată ţara noastră. În Numele Domnului Isus Îţi mulţumesc pentru toate adunările de creştini umpluţi cu Duhul Sfânt, de la oraşe şi de la sate.

A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău! A Ta, Doamne, este ţara, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice căpetenie! De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi ţara. În mâna Ta poate să se mărească şi să se întărească ţara. (1Cron. 29,11-12)

Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. (Mat. 6,13)

Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui asupra României. (Apoc. 12,10)

România a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor. (Apoc. 11,15) Amin!

Isus este Domn în România!

 

RUGĂCIUNE PENTRU ORAŞUL UNDE TRĂIEŞTI/SLUJEŞTI

Doamne, este scris: În oraşul Tău vor mai fi iarăşi locuinţe de păstori, care-şi vor odihni turmele, vor mai trece iarăşi pe sub mâna celui ce le numără. (Ier. 33,12-13)

Orice loc pe care-l calcă talpa piciorului meu, va fi al meu. Vrăjmaşul nu poate să stea împotriva mea; Domnul Dumnezeul meu, răspândeşte, cum mi-a spus, frica şi groaza de mine peste toată ţara în care merg. (Deut. 11,24-25)

Orice loc pe care-l calcă talpa piciorului meu mi-l dă Domnul. Ţara în care a călcat piciorul meu, va fi moştenirea mea pe vecie pentru mine şi copiii mei. Orice loc pe care-l calcă piciorul meu, mi-l dă Domnul. (Ios. 1,3. 14,9)

Domnul ne înmulţeşte pe noi, ca pe o turmă de oi. Cetăţile se vor umple cu turme de oameni, şi neamurile, care vor mai rămâne în jurul vostru, vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi face. (Ezec. 36,36-38)

Cetatea aceasta este pentru Mine o pricină de laudă şi de slavă, printre toate neamurile pământului; ele află tot binele pe care-l fac pentru ei şi rămân mirate şi uimite de toată fericirea şi de toată propăşirea pe care le-o dau. (Ier. 33,9)

Isus mi-a dat putere să calc peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea duşmanului şi nimic nu mă va vătăma. (Luc. 10,19)

Prin puterea primită de la Isus, orice leg pe pământ, va fi legat în cer şi orice dezleg pe pământ va fi dezlegat în cer. (Mat. 18,18)

Ocupând locul puterii pretind de la duşman, în Numele sfânt al Domnului Isus, mântuirea deplină a oraşului ... (numele oraşului). (Luc. 10,19)

De pe poziţia puterii primite de la tine Doamne Isuse, sparg puterea dumnezeului veacului acestuia asupra acestui oraş. Sparg puterile duhurilor rele care domnesc asupra oraşului, leg puterile care împiedică mântuirea oamenilor care trăiesc acolo. (Mat. 18,18)

Puterea duşmanului, toate intenţiile şi planurile sale rele sunt zădărnicite, căci puterea duşmanului a fost legată, şi dacă este nevoie toată puterea Raiului este gata să intre în acţiune în scopul mântuirii celor în cauză. (Mat. 18,18)

Duşmanul nu-i poate împiedica pe cei care trăiesc în oraşul ... (numele oraşului), nu-i poate reţine de la viaţa veşnică ce se află în Domnul Isus. Nu poate orbi pe nimeni, nu poate amăgi pe nimeni, astfel toată lumea are posibilitatea să ajungă la mântuire în Isus Hristos şi la cunoştinţa vieţii veşnice.

Voi îngerilor, care sunteţi plini de putere, în Numele Domnului Isus vă trimit să împliniţi Cuvântul mărturisit de gura mea. (Ps. 103,20. Evr. 1,14)

Doamne Isuse, Tu aşa mă îndemni pe mine: „Şi orice veţi cere de la Mine, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face." (Ioan 14,13-14.Mat 18,18)

Este scris: Cere-Mi şi îţi voi da neamurile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire. (Ps. 2,8)

Doamne Isuse, în Numele Tău sfânt, cer de la Tine acum mântuirea oraşului: ... (numele oraşului) Doamne revarsă-Ţi mântuirea asupra oraşului în care trăiesc/slujesc. În Numele Domnului Isus cer şi Tu vei face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.

Astfel, Tată ceresc, toţi cei ce poartă Numele Tău şi pe care i-ai făcut spre slava Ta, pe care i-ai întocmit ajung la cunoaşterea mântuirii, în Numele Domnului Isus. (Isa. 43,7)

Toţi care aud Cuvântul se bucură şi preamăresc Cuvântul Domnului şi toţi cei ce sunt rânduiţi să capete viaţa veşnică, cred. Cuvântul Domnului se răspândeşte în tot oraşul. (Fapt. 13,48-49)

Este adevărat: cetatea aceasta va fi pentru Tine o pricină de laudă şi de slavă, printre toate neamurile pământului. Ele află tot binele pe care Îl faci şi rămân mirate şi uimite de toată fericirea, şi de toată propăşirea pe care le-o dai! (Ier. 33,9)

Domnul îmi spune: Nu te teme, ci rosteşte Cuvântul şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine, şi nimeni nu pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate. (Fapt. 18,9-10)

Toţi cei pierduţi din oraşul: ... (numele oraşului) se întorc la Domnul spre lauda slavei harului Său. Şi va fi mare bucurie în oraşul: ... (numele oraşului) în veci de veci (Efes. 1,6. Fapt. 8,8) Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU BISERICĂ
– Pentru Trupul lui Isus Hristos –

Tată, mă rog şi mărturisesc Cuvântul Tău, despre Trupul lui Isus Hristos, despre Biserică. Mă rog ca membrii Trupului lui Hristos, credincioşii, să se umple de cunoştinţa deplină a voii Tale, în orice înţelepciune duhovnicească, să primească o vedere în căile Tale, în ţelurile Tale, ca să cunoască, să înţeleagă şi să poată deosebi lucrurile duhovniceşti.

Mă rog ca ei să trăiască o viaţă vrednică şi să umble în chip vrednic de Tine, ca să-Ţi fie plăcuţi, în orice privinţă. Să aducă roade în tot felul de fapte bune şi să crească încontinuu în cunoaşterea Ta şi prin cunoştinţa Ta, să Te recunoască, să vadă tot mai clar, să ajungă într-o relaţie mai strânsă cu Tine. (Col. 1,9-10)

Mă rog, ca Trupul lui Isus Hristos, să se întărească cu toată puterea, potrivit cu tăria Slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie. (Col. 1,11)

Tată, Tu ne-ai făcut vrednici să avem parte de moştenirea sfinţilor în lumină. (Col. 1,12)

Tatăl meu drag, Tu ne-ai izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-ai strămutat în împărăţia Fiului dragostei Tale, în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor noastre. (Col. 1,13-14)

Tată, Tu priveşti cu desfătare la Trupul lui Isus Hristos, cum sfinţii Tăi, umăr lângă umăr în bună rânduială, Te slăvesc pe Tine, sunt tari în credinţa în Isus şi sunt tari prin puterea Ta Sfântă. (Col. 2,5)

Sfinţii Tăi se sprijină de Tine, se bizuiesc cu toată încrederea pe puterea, pe înţelepciunea şi pe bunătatea Ta. Astfel îşi conduc viaţa precum sunt înrădăcinaţi în Tine şi se zidesc în Tine, încontinuu, întărindu-se în credinţă sporind în ea cu mulţumiri, către Dumnezeu. (Col. 2,6-7)

Tată, copiii Tăi, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţiţi şi preaiubiţi, se îmbracă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, şi cu îndelungă răbdare. (Col. 3,12)

Le dai putere să rămână perseverenţi în orice, să se suporte unii pe alţii cu dragoste. Dacă nu se înţeleg asupra unui lucru, le dai înţelepciune să vadă clar. Sunt gata să se ierte unii pe alţii, la fel cum îi ierţi Tu, aşa şi ei se iartă unii pe alţii. (Mat. 6,14. Efes. 4,32)

Sfinţii Tăi, mai presus de toate acestea s-au îmbrăcat cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. (Col. 3,14)

Dragostea ţine totul în armonie perfectă în inima lor. Pacea lui Dumnezeu stăpâneşte inimile lor şi la orice problemă, care se iveşte, hotărăsc prin această pace, la care au fost chemaţi. (Col. 3,15)

Orice fac cu cuvântul sau cu fapta, fac totul în Numele Domnului Isus, aducând mereu mulţumire şi slăvindu-Te Tată. (Col. 3,17)

Trupul lui Isus Hristos poartă Cuvântul în inimă şi îşi înnoieşte mintea şi gândirea pe baza Cuvântului Tău. (Rom. 12,2)

Cuvântul locuieşte din belşug în inima credincioşilor, în toată înţelepciunea Lui, aducând astfel roade din belşug, însutite, în viaţa lor. (Marc. 4,20) Amin!

 

NU TE TEME CĂCI EU SUNT CU TINE

Aşa îmi spune Domnul meu: Eu Domnul care merg înaintea ta, Eu însumi voi fi cu tine, nu te voi părăsi şi nu te voi lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta. Eu voi fi cu tine, nu te voi lăsa şi nu te voi părăsi. (Deut. 31,8. Ios. 1,5)

Căci Domnul, Dumnezeul meu, este un Dumnezeu plin de îndurare care nu mă părăseşte, nu mă nimiceşte şi nici nu uită legământul pe care L-a încheiat cu mine prin jurământ. (Deut. 4,31)

Acum fii tare – zice Domnul – şi lucrează pe baza Cuvântului, căci Eu sunt cu tine. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu tine şi Duhul Meu rămâne în tine. Nu te teme! Nu te teme, căci Eu sunt cu tine şi îţi umplu de slavă casa. (Hag. 2,4-5. 7)

Domnul mi-a poruncit: Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face. (Ios. 1,8-9)

De aceea eu sunt tare şi îmbărbătat, nu mă tem şi nu mă înspăimânt căci Domnul, Dumnezeul meu merge El însuşi cu mine, nu mă părăseşte şi nu mă lasă. (Deut. 31,6)

Dacă vei trece prin ape Eu sunt cu tine şi râurile nu te vor îneca, dacă vei merge prin foc nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde. (Isa. 43,2)

Sunt cu tine pretutindeni pe unde mergi, nimicesc pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta şi îţi fac numele mare ca numele celor mari de pe pământ. (2Sam. 7,9)

Sunt cu tine pretutindeni pe unde mergi, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta, şi ţi-am făcut numele ca numele celor mari de pe pământ. (1Cron. 17,8)

Cuvântul Domnului aşa-mi vorbeşte: Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu Sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare. Iată, înfruntaţi, şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri, cei ce ţi se împotrivesc. Îi vei căuta, şi nu-i vei mai găsi, pe cei ce se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine. Căci Eu Sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor! (Isa. 41,10-13)

De aceea mărturisesc cu îndrăzneală: Nu mă tem căci Tu eşti cu mine; nu mă uit cu îngrijorare căci Tu eşti Dumnezeul meu care mă întăreşte şi îmi vine în ajutor. Tu mă sprijini cu dreapta Ta biruitoare. Vor fi acoperiţi de ruşine toţi cei ce sunt mâniaţi pe mine, vor fi nimiciţi şi vor pieri cei ce mi se împotrivesc. Vor fi pierduţi cei ce se războiau cu mine, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu care mă iei de mâna dreaptă şi îmi zici: Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor. (Isa. 41,10-13)

Aşa vorbeşte Domnul care m-a făcut şi Cel care m-a întocmit: Nu te teme de nimic căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu! Pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc. (Isa. 43,1. 4)

Eşti robul Meu, pe care-l sprijin, alesul Meu în care îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu în tine. (Isa. 42,1)

Aşa spui în Cuvântul Tău: Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, într-adevăr n-am să te las! De aceea zic plin de încredere: Domnul este ajutorul meu nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul? (Evr. 13,5-6) Amin!

 

BINECUVÂNTARE ZILNICĂ ÎN ISUS HRISTOS

Isus este Domn asupra duhului, sufletului şi trupului meu. Duhul Celui ce a înviat pe Isus din morţi, va învia şi trupul meu muritor din pricina Duhului Său care locuieşte în mine. (Filip. 2,9-11. Rom. 8,11)

Eu sunt în Isus Hristos, care mi-a fost făcut înţelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfinţire şi răscumpărare. (1Cor. 1,30)

Domnul este Păstorul meu, nu duc lipsă de nimic. Dumnezeul meu îngrijeşte de toate trebuinţele mele, după bogăţia Sa, în slavă în Isus Hristos. (Ps. 23,1. Filip. 4,19)

Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filip. 4,13)

Nu mă tem şi nu mă îngrijorez pentru nimic. Toate îngrijorările mele le arunc asupra Ta, Domnul meu, pentru că Tu Te îngrijeşti de mine. (Filip. 4,6. 1Pet. 5,7)

Credincios este Domnul, El mă întăreşte şi mă păzeşte de cel rău. (2Tes. 3,3)

Eu sunt Trupul lui Isus Hristos. Am fost răscumpărat din blestemul Legii. Asupra mea, bolile n-au putere, pentru că Isus a luat asupra Lui neputinţele mele şi a purtat bolile mele. (Gal. 3,13.Mat. 8,17)

Isus a purtat păcatele mele în trupul Său pe lemn pentru ca eu fiind mort faţă de păcate, să trăiesc pentru neprihănire: prin rănile Lui am fost vindecat. (1Pet. 2,24)

Trupul meu funcţionează în perfectă sănătate, pentru că Isus, suferinţele mele le-a purtat şi durerile mele le-a luat asupra Lui. Prin rănile Lui am fost tămăduit. (Isa. 53,4-5)

Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat, şi dragostea Lui sălăşluieşte din belşug în mine. (Rom. 5,5)

Trupul meu este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în mine. Am fost răscumpărat cu un preţ. Proslăvesc dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul meu, care sunt ale lui Dumnezeu, trupul meu este templul sfânt al Dumnezeului viu. (1Cor. 6,19-20. 2Cor. 6,16)

Priceperea lui Hristos este în mine, de aceea am doar gânduri, sentimente şi scopuri după gândul lui Hristos. Gândul Duhului trăieşte în mine care este viaţă şi pace. (1Cor. 2,16. Rom. 8,6)

În inima mea este credinţă şi nu mă îndoiesc. Ţin cu tărie mărturisirea credinţei mele. Isus este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei mele. (Evr. 4,14. 12,2)

Cel ce este în mine, este mai mare decât cel ce este în lume. Rămân în imperiul luminii, al dragostei şi al Cuvântului, cel rău nu se atinge de mine. Umblu în lumina Cuvântului. (1Ioan 4,4. 16. 5,18. Ps. 91,1)

Eu sunt din Dumnezeu şi biruiesc lumea. (1Ioan 5,4)

Isus mi-a dat putere să calc peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu mă va vătăma. (Luc. 10,19)

Iau scutul credinţei cu care sting toate săgeţile arzătoare ale celui rău. (Efes. 6,16)

Am fost smuls din acest veac rău. (Gal. 1,4)

Dumnezeu m-a înviat împreună cu Hristos şi m-a pus să şed împreună cu El pe tronul ceresc. (Efes. 2,6)

Cuvântul lui Hristos locuieşte în mine din belşug în toată înţelepciunea. (Col. 3,16)

Dumnezeu este cu mine, este de partea mea. (Rom. 8,31)

Ascult de glasul Păstorului cel bun şi nu urmez glasul celui străin. Toate lucrările mele le încredinţez în mâna Domnului, în toate mă sprijin de El, astfel gândurile mele şi căile mele sunt după voinţa Lui şi planurile mele se realizează şi căile mele sunt cu succes. (Ioan 10,27. Prov. 16,3)

Sunt un mădular de folos în Trupul lui Hristos. Eu sunt lucrarea lui Dumnezeu, fiind născut din nou, şi am fost zidit în Isus Hristos. Dumnezeu este Acela care lucrează în mine şi voinţa şi înfăptuirea după plăcerea Lui. (Efes. 2,10. Filip. 2,13)

Tată Ceresc, Acela care a început în mine lucrarea, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. (Filip. 1,6)

Sunt împlinitorul Cuvântului. Înţelepciunea lui Dumnezeu este a mea. Mă împotrivesc diavolului, şi el fuge de la mine. Mă apropii de Dumnezeu, şi El Se apropie de mine. Nu am pentru ce să mă tem, căci Dumnezeu nu mă lasă şi nici nu mă părăseşte. (Iac. 1,22. 4,7-8. Evr. 13,5)

Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul meu şi este neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. (Luc. 17,21. Rom. 14,17)

Pentru că măsor cu măsură bună, mi se va măsura şi mie, cu măsură bună, îndesată, pentru că am urechi să aud şi ascult de Cuvânt. Şi pentru că seamăn din belşug Cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, aduc roade bogate şi voi secera din belşug. (Marc. 4,20. 23-24)

Tată, îmi spui în Cuvântul Tău că rodul celui neprihănit este un pom de viaţă şi cel înţelept câştigă suflete. Tu mă curăţeşti prin Duhul Tău Sfânt ca să aduc şi mai multe roade ca să câştig şi mai multe suflete pentru dreptatea şi sfinţenia Ta. (Prov. 11,30. Ioan 15,2) Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU A FI PROTEJAT DE ACCIDENTE

Stau sub ocrotirea Celui Prea Înalt, mă odihnesc la umbra Celui Atotputernic.

Îi zic Domnului: El este locul meu de scăpare, Dumnezeul în care mă încred. El mă scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. El mă acoperă cu penele Lui şi mă ascunde sub aripile Lui, căci scut şi pavăză este credincioşia Lui. Nu mă tem de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua. O mie cad alături de mine şi zece mii la dreapta mea, dar de mine nu se apropie. Doar privesc cu ochii şi văd răsplătirea celor răi.

Domnul este locul meu de adăpost şi fac din Cel Prea Înalt turnul meu de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu mă ajunge, nicio urgie nu se apropie de casa mea: căci El a poruncit îngerilor Săimă păzească în toate căile mele. Ei mă duc pe mâini ca nu cumva să-mi lovesc piciorul de vreo piatră. Păşesc peste lei şi peste năpârci şi calc peste pui de lei şi peste şerpi.

Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl izbăvesc, îl ocrotesc, căci cunoaşte Numele Meu. Când Mă chemă îi răspund, sunt cu el în strâmtorare, îl izbăvesc, şi-l proslăvesc. Îl satur cu viaţă lungă şi-i arat mântuirea Mea. (Ps. 91,1-5. 7-16)

Doamne, Îţi mulţumesc că porunceşti îngerilor Tăi să mă păzească în toate căile mele. Îngerii Tăi mă vor duce pe mâini ca nu cumva să-mi lovesc piciorul de vreo piatră. (Ps. 91,11-12)

Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul meu, şi mă scapă din primejdie. (Ps. 34,7)

Nu-i nicio pagubă, nicio robie, niciun ţipăt în uliţele noastre, căci El întăreşte zăvoarele porţilor, şi El binecuvântează pe fiii mei. (Ps. 144,14. 147,13)

Domnul tăbăreşte în jurul casei mele, ca s-o apere împotriva unei oştiri, împotriva celor ce se duc şi vin şi nu va mai trece asupritorul peste mine căci El se uită cu ochii lui. (Zah. 9,8)

Cum îşi întind păsările aripile peste puii lor, aşa mă ocroteşte Domnul oştirilor, mă izbăveşte, mă cruţă şi mă mântuieşte. (Isa. 31,5)

Nu se mai aude vorbindu-se de silnicie în ţara mea, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul meu, ci numesc zidurile mele „Mântuire" şi porţile mele „Laudă". (Isa. 60,18)

Este scris: Domnul toate oasele mi le păzeşte, ca nici unul din ele să nu se sfarme, pentru că sunt mădular al trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. Viaţa lui Isus se arată în trupul meu. (Ps. 34,20. Efes. 5,30; 2Cor. 4,10)

Iau din sângele Sfânt al Mielului Neprihănit, din sângele Legământului, şi ung amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus. Şi sângele îmi slujeşte ca semn pe casa mea şi pe templul sfânt al lui Dumnezeu, ce sunt. Când trece Domnul, vede Sângele Sfânt, Sângele Legământului cel veşnic, pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii. Domnul trece pe lângă uşă şi nu îngăduie nimicitorului să intre în casa mea ca să fure, nu îngăduie să junghie şi nu îngăduie să prăpădească. (Exod. 12,7. 13. 23. Ioan 10,10. 1Cor. 6,19)

Voi îngerilor, duhuri slujitoare, pline de putere, vă trimit în Numele Domnului Isus să înfăptuiţi şi să împliniţi Cuvântul rostit de gura mea, pentru ocrotirea mea şi a familiei mele. (Ps. 103,20. Isa. 63,9. Evr. 1,14) Amin!

 

DOMNUL JUDECĂ PRICINA MEA

Tată ceresc, Tu eşti Judecătorul tuturor, Judecătorul cel drept. (Evr. 12,23.)

Îţi mulţumesc că Tu îmi sprijineşti dreptatea şi pricina mea, şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un Judecător drept. (Ps. 9,4.)

Îţi mulţumesc Tată că am la Tine un mijlocitor, pe Isus Hristos Cel neprihănit. (1Ioan 2,1-2.)

Domnul este judecătorul meu, El judecă; El îmi apără pricina şi El mă izbăveşte din mâna potrivnicului. (1Sam. 24,15.)

Domnul îmi apără pricina şi despoaie viaţa celor ce mă despoaie. (Prov. 22,23.)

Domnul împărăţeşte în veac şi Şi-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. (Ps. 9,7-8.)

Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca să-mi ajuţi, şi rânduieşte o judecată! (Ps. 7,6.)

Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dă dreptatea Ta fiului împăratului! (Ps. 72,1.)

Doamne judecă-mă! Fă-mi dreptate Doamne, după neprihănirea şi nevinovăţia mea! Pune odată capăt răutăţii celor răi, şi întăreşte pe cel neprihănit. (Ps. 7,8-9.)

Doamne, Tu eşti Împărat în veci de veci; Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Îmi întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre mine, ca să-mi faci dreptate ca să nu mai îmi insufle groaza cel rău. (Ps. 10,16-18.) Domnul apără pricina sufletului meu, Domnul îmi răscumpără viaţa. (Plân. 3,58.)

Cel ce mă îndreptăţeşte este aproape, El mă ajută. Puternic este Răzbunătorul meu, El, al cărui Nume este Domnul oştirilor. El va apăra pricinamea, ca să dea odihnă ţării şi să facă vrăjmaşul să tremure. (Isa. 50,8. Ier. 50,34.)

Dumnezeu a făcut cu mine un legământ veşnic, bine întărit în toate privinţele şi tare. El va face să răsară din El, tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea. (2Sam. 23,5.)

Din pricina legământului Tău încheiat cu mine, pecetluit cu sânge, adu-mi judecata. (Zah. 9,11.)

Tu, Doamne aşa mă îndemni: Înainte ca să Mă chemi, îţi voi răspunde, înainte ca să isprăveşti vorba, voi asculta! (Isa. 65,24.)

Doamne, Tu îmi aperi pricina şi mă răscumperi, mă înviorezi după făgăduinţa Ta. (Ps. 119,154.)

La umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia, care să vegheze asupra mea. (Ps. 57,1-3. 61,7.)

Nu te bucura de mine, vrăjmaşule, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea. Domnul îmi apără pricina şi-mi face dreptate, El mă scoate la lumină şi voi privi dreptatea Lui. (Mic. 7,8-9.)

Domnul a abătut de la mine pedepsele mele, a îndepărtat pe vrăjmaşul meu; Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul meu; nu trebuie să mă mai tem de nicio nenorocire! (Ţef. 3,15.) Faceţi la planuri, cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi la hotărâri cât voiţi, căci vor fi fără urmări! Căci, Dumnezeu este cu mine şi îmi va aduce judecata căci sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. (Isa. 8,10. 2Cor. 5,21.)

Orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere şi orice limbă care se ridică la judecată împotriva mea, va fi osândită. Aceasta este moştenirea slujitorilor Domnului, aşa este mântuirea care vine de la Mine, zice Domnul. (Isa. 54,17.)

El Îşi trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare. (Ps. 147,15.)

Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stârneşte râvna ca un om de război; înalţă glasul, strigă, Îşi arată puterea împotriva vrăjmaşilor mei. (Isa. 42,13.)

Iată, înfruntaţi şi acoperiţi de ruşine vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe mine, vor fi nimiciţi şi vor pieri cei ce mi se împotrivesc. Îi caut şi nu-i găsesc pe cei ce se ceartă cu mine, vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiesc cu mine, căci Tu eşti Doamne, Dumnezeul meu, care mă iei de mâna dreaptă şi-mi zici: Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor! (Isa. 41,11-13.)

Sunt întărit prin neprihănire. Izgonesc neliniştea, căci nu am nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de mine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Tine; oricine se va uni împotriva mea va cădea sub puterea mea, pentru că Cel ce este în mine, este mai mare decât cel ce este în lume. (Isa. 54,14-15. 1Ioan 4,4.)

Tu, Doamne ieşi ca să izbăveşti pe poporul Tău, să izbăveşti pe unsul Tău; sfărâmi acoperişul casei celui rău, o nimiceşti din temelii până în vârf. (Hab. 3,13.)

Domnul, mă ocroteşte împotriva ameninţărilor şi mă scapă din mâna celor puternici, încât nădejdea să mă sprijine, iar fărădelegea îşi închide gura. (Iov 5,15-16.)

Dumnezeu se îndură de mine, căci a găsit un preţ de răscumpărare pentru mine! Mă rog Ţie Dumnezeul meu şi Tu îmi eşti binevoitor, mă laşi să-ţi văd Faţa cu bucurie şi mi-ai dat înapoi nevinovăţia. Viaţa mea vede lumina, mă luminezi cu lumina celor vii. (Iov 33,24. 26. 28. 30.)

Ţi-am dat un loc şi te-am sădit ca să locuieşti în el şi să nu mai fii tulburat, ca să nu te mai apese cei răi, căci ţi-am dat odihna, izbăvindu-te de toţi vrăjmaşii tăi şi ţi-am zidit o casă. Aşa vorbeşte Domnul. (2Sam. 7,10-11.)

Sunt biruitor în toate privinţele, căci chem, să mărturisească sângele Mielului, sângele stropirii, sângele legământului pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru mine. (Evr. 9,20. 12,24.)

Căci trei sunt care mărturisesc în cer despre adevărul că am învins lumea: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt. (1Ioan 5,7.)

Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ despre răscumpărarea mea deplină: Duhul, apa şi sângele. (1Ioan 5,8.)

Chem sângele cel sfânt să mărturisească asupra tuturor pricinilor (cazurilor) mele, să mărturisească despre răscumpărarea mea, prin puterea Duhului Sfânt, să vorbească sângele Sfânt despre răscumpărarea mea căci este scris: sângele lui Hristos vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel. Astfel, vin cu pricina mea la Isus, Mijlocitorul legământului cel nou şi la sângele stropirii, care mărturiseşte din îndurarea lui Dumnezeu despre mântuirea mea. (Evr. 12,24.)

Sunt biruitor prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii mele. (Apoc. 12,11.) Amin!

 

TOATE LUCRURILE LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ SPRE BINELE CELOR CE IUBESC PE DUMNEZEU

Când strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i scapă din toate necazurile lor. (Ps. 34,17.)

Tată, dragă Tată, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Tu îl scapi întotdeauna din ea. Eu cred acest lucru cu credinţă sfântă, şi-ţi mulţumesc că înfăptuieşti acest lucru pentru mine, atunci când mânia vrăjmaşilor mei se ridică împotriva mea. Tu îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte. Când Te chem, mă asculţi, mă îmbărbătezi şi-mi întăreşti sufletul. (Ps. 34,19. 138,7. 3.)

Te laud din toată inimamea,mă închin în templul Tău cel Sfânt, şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea Cuvântului Tău, şi Cuvântul Tău mă păzeşte. (Ps. 138,1-2.)

Domnul este stânca mea, la care găsesc adăpost, scutul meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt şi scăparea mea. Tu eşti Mântuitorul meu, tu mă scapi de silnicie. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă, şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei. În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu şi El din locaşul Lui, mi-a auzit glasul şi strigătul meu a ajuns la urechile lui. El şi-a întins mâna de sus din înălţime, m-a apucat. M-a scos din apele cele mari. Domnul a fost sprijinitorul meu, El m-a scos la loc larg, m-a mântuit pentru că mă iubeşte. Tu, Doamne eşti lumina mea, Tu luminezi întunericul meu. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste zid. Căile Domnului sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului este curăţit şi El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El. Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare, şi El mă călăuzeşte pe calea cea dreaptă, făcându-mi picioarele ca ale cerboaicelor şi aşezându-mă pe locurile mele cele mai înalte. Tu, Doamne, îmi dai scutul mântuirii Tale, şi ajung mare prin bunătatea Ta. Lărgeşti drumul sub paşii mei şi picioarele mele nu se clatină. Tu mă încingi cu putere pentru luptă, răpui sub mine pe potrivnicii mei. Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea. Înălţat să fie Dumnezeu, stânca mântuirii mele. El mă face să scap de vrăjmaşii mei, mă înalţă mai presus de potrivnicii mei, mă izbăveşte de omul asupritor. De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne şi voi cânta spre slava Numelui Tău. El dă mari izbăviri împăratului Său, şi arată mila unsului Său: lui David şi seminţei lui, pentru totdeauna. (2Sam. 22,1-51.)

Vin cu deplină încredere înaintea scaunului harului, ca să capăt îndurare şi să găsesc har, pentru ca să fiu ajutat la vreme de nevoie, căci ştiu Doamne, că ochii Tăi sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Tale iau aminte la rugăciunile lor, însă Faţa Ta, Doamne este împotriva celor ce fac răul. (Evr. 4,16. 1Pet. 3,12.)

Tată, eu îi binecuvântez pe cei ce mă prigonesc, îi binecuvântez şi nu-i blestem, astfel las ca mânia lui Dumnezeu să se răzbune, căci Tu Doamne, eşti Judecătorul cel Drept. Îi iert pe cei ce se duşmănesc cu mine, şi pe toţi îi aşez în mâna Ta, Doamne, căci Tu ai spus: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti." (Rom. 12,14. 19.)

Tot ceea ce potrivnicii mei au plănuit împotriva mea, întoarce-o Doamne asupra lor, căci este scris: blestemul neîntemeiat nu nimereşte ci se întoarce peste cel ce-l trimite. (Prov. 26,2.)

Este scris: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. În orice încercare sunt mai mult decât biruitor, prin Tine, Doamne Isuse care mă iubeşti. Ştiu şi mărturisesc cu credinţă, că nu mă voi face de ruşine în niciun lucru, căci orice ar fi plănuit potrivnicii mei împotriva mea, Dumnezeu întoarce acel lucru spre binele meu, iar dreptatea mea, care vine de la Tine, Doamne Isuse, se va arăta. Biruinţa Domnului va ieşi la suprafaţă, lumina Feţei tale se va arăta peste mine, şi slava Domnului va străluci peste mine. (Rom. 8,28. 37.)

Focul dragostei Tale arde în inima mea şi ştiu că nimic nu va fi în stare să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos. Sunt pe deplin încredinţat prin mărturia şi mângâierea Duhului Sfânt, că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul meu. (Rom. 8,38-39.) Amin!

 

ÎMPREUNĂ CU HRISTOS AM MURIT FAŢĂ DE BOLI

În Numele lui Isus, îmi supun trupul autorităţii crucii. Împreună cu Hristos am murit faţă de boli, dureri, pofte şi păcate, pentru ca să trăiesc împreună cu Hristos pentru Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea învierii. Îmi dau mădularele mele Cuvântului şi le ofer slujirii lui Dumnezeu, ca pe nişte unelte ale neprihănirii, ca şi cel care a înviat din morţi. Aşa cum este scris: îmi supun mădularele puterii crucii, ca viu, din morţi cum am fost; şi dau lui Dumnezeu mădularele mele, ca pe nişte unelte ale neprihănirii, prin puterea măreaţă a Duhului Sfânt. (Rom. 6,8-13)

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi acolo am murit faţă de boli şi dureri, şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine, pentru ca să trăiesc în sănătate deplină şi sfântă, pentru slava lui Dumnezeu. Căci păcatul, boala, durerea şi pofta nu mai stăpâneşte asupra mea, pentru că nu sunt sub Lege, ci sub har. (Gal. 2,20. Rom. 6,14)

Am fost înviat împreună cu Hristos pentru o viaţă nouă. Viaţa veşnică al lui Dumnezeu lucrează în trupul meu şi prin tămăduire se manifestă în mădularele mele. Noua lege al lui Dumnezeu este valabilă pentru mine: Legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, astfel amfost izbăvit de Legea păcatului, a bolii, a durerii şi a morţii. (Rom. 8,2)

Trupule, ascultă glasul credinţei: Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în mine, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, învie şi celulele, mădularele şi trupul meu muritor, din pricina Duhului Său, care locuieşte în mine. (Rom. 8,11)

Am putere asupra fiecărei celule a trupului meu şi în Numele lui Isus interzic orice manifestare a bolilor, căci am primit chemarea să domnesc în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos! Cu autoritatea Împăratului Împăraţilor, poruncesc viaţă trupului meu. Viaţa lui Isus se vede peste trupul meu pentru că, sunt mădular al trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. Sunt trup pe deplin sănătos, din trupul Lui, şi sunt os pe deplin sănătos din oasele Lui. (Rom. 5,17. Efes. 5,30)

Poruncesc durerii, bolii şi oricărui simptom mincinos al vrăjmaşului să se ridice şi să se arunce în mare; şi pentru că nu mă îndoiesc în inima mea, ci cred că ceea ce zic se va face, voi avea lucrul cerut, potrivit cuvintelor lui Isus. Întregul meu trup se bucură de o sănătate deplină şi desăvârşită. (Marc. 11,23)

Cuvântul pe care-l mărturisesc cu gura, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, desparte celulele moarte şi anormale de trupul meu, le taie şi le separă şi aduce trupului meu vindecare şi înnoire. (Evr. 4,12)

Trupul meu este Templul Duhului Sfânt pe vecie, El este cel care păzeşte deplinătatea şi desăvârşirea trupului meu.Sângele sfânt curge prin trupul meu şi îmi înnoieşte fiecare mădular. Cuvântul mărturisit de gura mea, care izvorăşte din inima mea, îl ofer în mâinile Marelui Preot, care este plin de îndurare faţă de mine şi împlineşte tot ceea ce am cuprins în rugăciunile mele. (1Cor. 6,19. Evr. 4,14. 7,25-26) Amin!

 

ÎN CAZUL BOLILOR DE CANCER, TUMORI, NODULUI, ARTRITĂ
– Recomandat a se spune după rugăciunea precedentă, zilnic de cel puţin 3 ori, dar în cazul agravării simptomelor, de mai multe ori. Trebuie spusă cu putere şi convingere. –

Isus m-a răscumpărat de sub blestemul Legii, de aceea interzic existenţa tumorilor sau a nodulilor în trupul meu. Prin viaţa lui Dumnezeu care este în mine, dispar din trupul meu toate acele formaţiuni care nu au fost create de Dumnezeu. Puterea Atotputernică a lui Dumnezeu reface puterea şi sănătatea mea. (Gal. 3,13. Marc. 11,23. Rom. 8,11)

Tatăl meu este vierul, Isus este viţa, eu sunt mlădiţa. În grădina Domnului nu pot creşte celule anormale, tumori canceroase, pentru că Isus nu le hrăneşte, nu le dă viaţă.Aceste celule se usucă, sunt distruse în trupul meu, sunt tăiate de la izvorul vieţii. Rămân pe adevărata viţă. Prin atotputernicia Lui şi prin dragostea Lui veşnică, viaţa lui Isus care este în mine, produce celule perfecte şi sănătoase în trupul meu, celule care propovăduiesc viaţa Lui veşnică şi Slava Lui. (Ioan 15,1–5)

Nu dau loc nodulilor şi tumorilor în trupul meu, căci ele nu au drept asupra trupului meu, ele aparţin de domeniul trecutului, căci prin voia lui Dumnezeu, am fost izbăvit de sub puterea întunericului. (Col. 1,13)

Fiecare organ şi fiecare celulă a trupului meu funcţionează desăvârşit, aşa cum le-a conceput şi le-a creat Dumnezeu. În Numele Domnului Isus interzic anormalitatea şi funcţionarea defectuoasă a trupului meu. (Gen. 1,26–27. 31)

Tată, Cuvântul Tău a devenit parte din mine, parte organică a trupului meu, Cuvântul Tău S-a întrupat în mine, Cuvântul Tău Sfânt circulă în sistemul meu de circulaţie. Cuvântul Tău, circulând prin venele mele, ajunge la fiecare organ şi celulă a trupului meu. Inima mea bate ritmul sfânt al vieţii Tale, trimiţând viaţa sfântă, organelor şi celulelor trupului meu. Această viaţă sfântă şi cu putere deplină reface şi zideşte, reînnoieşte trupul meu, căci Tu ai trimis Cuvântul Tău şi m-ai vindecat. (Isa. 55,10–11. Ps. 107,20)

Aşa cum se descoperă (se revelează) Cuvântul Tău în mine, aşa dispare fără urmă fiecare celulă anormală din trupul meu. Tumorile, nodulii şi problemele de artrită sunt ale trecutului, căci duşmanul nu suferă puterea lui Dumnezeu. În Numele Domnului Isus pretind oaselor şi articulaţiilor mele funcţionarea perfectă. (Mat. 17,20. 21,21.Marc. 11,23. Luc. 17,6. Ioan 14,13)

Legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. Viaţa Ta îmi umple cu putere fiecare celulă a trupului meu. (Rom. 8,2)

Bolile trebuie să fugă de mine, căci mă împotrivesc lor în Numele Domnului Isus. (Iac. 4,7)

Mă împotrivesc bolii, ea fiind o ispitire din partea diavolului. Nu pot exista tumori în trupul meu, căci Duhul lui Dumnezeu şi Cuvântul Lui locuiesc în mine. Sunt biruitor asupra bolii, căci este mai mare Duhul lui Dumnezeu care este în mine, decât boala care este în lume. (Marc. 4,8. Fapt. 19,20. 1Ioan 4,4)

Dumnezeu şi Cuvântul harului Său — care e Isus Hristos — mă zideşte şi mă vindecă şi-mi dă o moştenire care nu poate putrezi împreună cu toţi sfinţii prin Duhul Sfânt. (Fapt. 20,32)

Boala nu mă poate asupri pentru că mărturisirea mea este Cuvântul lui Dumnezeu. În Numele Domnului Isus! Amin! (Marc. 11,23)

 

RUGĂCIUNE ÎN CAZ DE BOALĂ VICIOASĂ
– Se recomandă în caz de dependenţă de fumat, alcool, narcotice, calmante şi medicamente tari. Pe parcursul rugăciunii trebuie înlocuit numele corespunzător al bolii…acolo unde se indică prin puncte. Se recomandă de trei ori pe zi. –

Trupule, linişteşte-te în Numele Domnului Isus! Este luată povara ...(numele bolii) de pe umărul meu, ba încă jugul va crăpa sub ungere. (Isa. 10,27)

Îţi mulţumesc Doamne, pentru că ai rupt legăturile jugului meu şim-ai făcut sămerg cu capul ridicat. (Lev. 26,13)

... (numele bolii) se ridică din viaţa mea şi se aruncă în mare, în Numele Domnului Isus. Spre Slava lui Dumnezeu, în Numele Domnului Isus, sunt liber de încătuşarea ... (numele bolii). (Marc. 11,23) Amin!

Omul meu lăuntric cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos, ... (numele bolii) nu mai domneşte în trupul meu, nu mă las pradă poftei. Îmi disciplinez trupul în Numele Domnului Isus. (Rom. 6,6)

Am murit faţă de păcat şi sunt viu pentru Dumnezeu, trăiesc pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul meu. (Rom. 6,11) Păcatul nu mai domneşte în trupul meu muritor, şi nu mai ascult de poftele lui. (Rom. 6,12)

Sunt în Hristos Isus, nu umblu cârmuit de firea pământească, ci de Duhul; pentru că legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de robia ... (numele bolii). (Rom. 8,1-2)

Porunca Legii este împlinită în mine, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Rom. 8,4)

Trăiesc după îndemnurile Duhului, umblu după lucrurile Duhului. Gândul Duhului Sfânt trăieşte în mine, care este viaţă şi pace. (Rom. 8,5-6)

Sunt duhovnicesc, căci Duhul lui Dumnezeu locuieşte în mine. Hristos este în mine, de aceea duhul meu este viu, din pricina neprihănirii. (Rom. 8,9-10)

Duhul Celui ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupul meu muritor prin Duhul Său care locuieşte în mine. (Rom. 8,11)

Nu mai datorez nimic firii pământeşti, ca să trăiesc după îndemnurile ei. Prin Duh, fac să moară faptele trupului, şi trăiesc. (Rom. 8,12-13)

Umblu cârmuit de Duhul şi nu împlinesc poftele trupului. Ştiu că firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru mine cu suspine negrăite, în slăbiciunea mea. (Gal. 5,16. Rom. 8,26)

Aduc trupul meu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta fiind o slujbă duhovnicească. (Rom. 12,1)

Mă îmbrac cu armele luminii. Trăiesc frumos ca în timpul zilei, nu în faptele firii pământeşti, ci mă îmbrac în Domnul Isus Hristos şi nu port grijă de firea pământească ca să-i trezesc poftele. (Rom. 13,12-14)

Căci, Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. În felul acesta Îi slujesc lui Hristos şi astfel Îi sunt plăcut lui Dumnezeu. (Rom. 14,17-18)

Sunt ascultător şi înţelept în ce priveşte binele şi nevinovat în ce priveşte răul. (Rom. 16,19-20)

Ştiu că sunt Templul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte în mine. Templul lui Dumnezeu este Sfânt şi astfel sunt şi eu. (1Cor. 3,16-17)

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu mă las sub puterea ...(numele bolii). Toate lucrurile îmi sunt îngăduite dar ... (numele bolii) nu-mi este de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite dar ... (numele bolii) nu zideşte. (1Cor. 6,12. 10,23)

Ştiu că trupul meu este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în mine şi pe care L-am primit de la Dumnezeu şi eu nu mai sunt al meu. Am fost cumpărat cu un preţ, proslăvesc dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul meu care sunt ale lui Dumnezeu. (1Cor. 6,19-20)

Sunt Templul Dumnezeului Celui viu după cum a spus Dumnezeu: Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor. (2Cor 6,16)

Umblu cârmuit de Duh, şi nu împlinesc poftele firii pământeşti. (Gal. 5,16-18) Sunt al lui Hristos, mi-am răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Trăiesc prin Duh şi umblu prin Duh. (Gal. 5,24-25)

Stau cu cugetul curat înaintea lui Dumnezeu în Hristos, pentru că sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veşnic S-a adus pe sine ca jertfă fără pată lui Dumnezeu îmi curăţeşte cugetul de faptele moarte ca să slujesc Dumnezeului Celui viu! (Evr. 9,14)

Ca un copil ascultător nu mă las târât în faptele firii pământeşti, ci după cum Cel ce m-a chemat, este Sfânt: sunt şi eu sfânt în toată viaţa mea, căci este scris: „Fiţi sfinţi căci Eu sunt Sfânt." (1Pet. 1,14-16)

Mă feresc de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul. (1Pet. 2,11) Nu mai ascult de poftele trupului. (Rom. 6,12) Mă port într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. (Filip. 1,27)

Mă rog pentru ca Hristos să ia chip în mine. (Gal. 4,19)

În timpul ce-mi mai rămâne de trăit în trup, nu mai trăiesc după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Sunt înţelept şi veghez în vederea rugăciunii. (1Pet. 4,2. 7)

Am înviat împreună cu Hristos şi umblu după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Mă gândesc la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci am murit şi viaţa mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viaţa mea, atunci mă voi arăta şi eu împreună cu El în slavă. De aceea, omor mădularele mele care sunt pe pământ, a dorinţelor ... (numele). Mă dezbrac de omul cel vechi, cu faptele lui şi mă îmbrac în omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. (Col. 3,1-5. 9-10)

Dau la o parte orice piedică şi ... (numele bolii), care mă înfăşoară şi alerg cu stăruinţă în alergarea care îmi stă înainte. Mă uit ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei mele, adică la Isus, care a suferit crucea şi şade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. (Evr.12,1-2)

Sunt împlinitor al Cuvântului, nu numai ascultător ca să nu mă înşel singur. (Iac. 1,22)

Unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia, eliberarea din încătuşările ... (numele). Eu umblu în această slobozenie. Privesc cu faţa descoperită slava Domnului şi sunt schimbat în acelaşi chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. (2Cor. 3,17-18)

Tată, sunt biruitor prin Cuvântul Tău, sunt biruitor asupra lumii, asupra trupului meu, asupra diavolului prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii mele. (1Ioan 4,4. Apoc. 12,11) Amin!

 

A UMBLA ÎN BIRUINŢA DRAGOSTEI

Tatăl meu ceresc, în Numele Domnului Isus, Îţi mulţumesc că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt, care mi-a fost dat. Păstrez şi păzesc Cuvântul Tău în inima mea. (Rom. 5,5. 1Ioan 2,5.)

Dragostea Ta este desăvârşită în mine. Frică nu este în mine pentru că dragostea desăvârşită izgoneşte frica. (1Ioan 4,18.)

Precum Tatăl îl iubeşte pe Domnul Isus, aşa mă iubeşte Domnul Isus pe mine şi eu rămân în dragostea Lui, astfel aduc multă roadă pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Bucuria Domnului Isus rămâne în mine şi astfel bucuria mea este deplină. (Ioan 15,8-9. 11.)

Acea dragoste este în mine, cu care Tatăl Îl iubeşte pe Domnul Isus. (Ioan 17,26.)

Duhul Sfânt, îmi face cunoscut că Tatăl mă iubeşte pe mine ca pe Isus Hristos, Fiul Lui. Precum locuieşte Tatăl în Domnul Isus aşa locuieşte Domnul Isus în mine. (Ioan 17,23.)

Tatăl meu ceresc, eu sunt copilul Tău şi mă oblig să umblu în dragostea Ta. Sunt îndelung răbdător, tolerant şi amabil cu toată lumea. Duhul pizmuirii, al geloziei, al fălirii, al lăudăroşeniei m-a părăsit. Nu sunt încrezut şi nu mă consider mai mult decât atât cât sunt din harul Tău. Nu mă port necuviincios. Nu caut folosul meu, nu ţin la drepturile mele, nici la căile mele, pentru că nu sunt egoist. Nu sunt irascibil, sensibil şi ofensat. Nu sunt supărat sau mânios. Nu iau în considerare faptele rele comise împotriva mea, insultele suportate. Dragostea mea creşte tot mai mult în cunoştinţă şi în orice pricepere, ca să deosebesc răul şi binele. (Filip. 1,9-10.)

Tată, Te rog binecuvântează-i pe cei care sunt împotriva mea, pe cei care mă prigonesc, pe cei ale căror fapte nu sunt din dragoste. Îţi cer binecuvântarea asupra lor şi nu îi blestem, nici cu vorba, nici cu gândul. (Rom. 12,14. Mat. 5,44.)

Prin această dragoste vor cunoaşte toţi că sunt ucenicul lui Isus Hristos. (Ioan 13,35.)

Sunt sincer şi deschis, nu mă supăr pentru nimic. Roadele neprihănirii cresc în mine din belşug spre slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filip. 1,11.)

Oriunde umblu, seamăn seminţele dragostei. Îţi mulţumesc Tată ceresc că pregăteşti dinainte inimile pentru primirea acestor seminţe. Ştiu că aceste seminţe ale dragostei vor rodi dragostea Ta minunată, în acele inimi în care Tu le sădeşti. (1Cor. 3,6-7. Ioan 13,34.)

Tată, Îţi mulţumesc că oamenii au parte de binecuvântare prin viaţamea dăruită slujirii Tale, precum sunt în dragostea şi în înţelepciunea Ta.

În inima mea, dragostea a prins rădăcini adânci şi sunt în siguranţă, pentru că Tu eşti cu mine şi nimic nu va fi în stare să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul meu. Tată, Îţi mulţumesc în Numele Sfânt al Fiului Tău drag. (Efes. 3,17-18. Rom. 8,31. 38-39.) Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU IERTAREA PĂCATELOR CREDINCIOŞILOR

Tată, în Numele Domnului Isus, mă oblig să trăiesc în pace şi în armonie nu numai cu fraţii mei credincioşi, care aparţin Trupului lui Isus Hristos ci şi cu cei din familia mea, cu vecinii mei cu colegii de muncă şi cu prietenii mei. (Rom. 12,18. 10.)

Las să treacă de la mine orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate. Nu dau prilej diavolului în viaţa mea în Numele Domnului Isus. (Efes. 4,27. 31.)

Tată, am păcătuit împotriva Legii dragostei. Te rog, iartă-mă şi curăţeşte-mă în Numele Domnului Isus. Tată, Îţi mulţumesc că, conform Cuvântului Tău, Tu mă ierţi şi mă curăţeşti de orice nelegiuire prin sângele lui Isus Hristos. (1Ioan 1,7. 9.)

Tată, Îţi mulţumesc că mă sfinţeşte sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veşnic s-a adus pe Sine însuşi ca jertfă fără pată lui Dumnezeu şi îmi curăţă cugetul de faptele moarte, ca să slujesc Dumnezeului Celui viu. (Evr. 9,14.)

Te rog iartă-i şi pe aceia care mi-au făcut rău şi m-au supărat. Şi eu îi iert şi le uit răul suferit. Te rog ai milă şi îndurare pentru ei, fii cu bunătatea Ta iubitoare spre ei. (Marc. 11,25. Efes. 4,32.)

Din acest moment, acel ţel mă conduce să umblu în dragoste cu toată lumea, aşa cum mi-a lăsat Domnul Isus poruncă. Caut pacea în orice faptă şi mă port cu toată lumea după placul Tău. (Ioan 13,34.)

Ştiu că din nou sunt neprihănit înaintea Ta şi urechile Tale iau aminte la rugăminţile şi rugăciunile mele. (1Pet. 3,12.)

Ai spus în Cuvântul Tău că dragostea Ta a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat. Cred că această dragoste luminează şi ajunge în inima şi în viaţa tuturor cunoscuţilor mei şi este plină de roadele neprihănirii. Cuvântul şi dragostea Ta aduc roade însutite, spre slava, cinstea şi bucuria Ta, în Numele Domnului Isus. (Rom. 5,5. Filip. 1,9. 11.)

Tată, Îţi mulţumesc că, Hristos mă iubeşte şi S-a dat pe Sine pentru mine, ca să mă sfinţească, după ce m-a curăţat prin botezul cu apă, prin Cuvânt. (Efes. 5,25-26.)

Tată, Îţi mulţumesc, că am intrare liberă în Locul prea Sfânt prin sângele lui Isus şi mă pot apropia de Tine cu o inimă curată, cu credinţa deplină, căci inima mea este curăţită de cugetul rău. (Evr. 10,19. 22.)

Tată, Îţi mulţumesc, că prin sângele Domnului Isus şi prin botezul cu Duhul Sfânt, mă pot înfăţişa din nou înaintea Ta, fără pată, sfânt şi fără prihană. Astfel, pot să te laud ridicând spre cer mâini curate. Primeşte, Doamne adorarea, lauda şi mulţumirea mea, în Numele Domnului Isus. (Efes. 5,27. Col. 1,22. 1Pet. 1,2. 1Tim. 2,8.) Amin!

 

MĂRTURISIRI PE BAZA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU PENTRU ÎNŢELEPCIUNEA ŞI CĂLĂUZIREA LUI DUMNEZEU

Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. (Deut. 29,29)

Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. Pe Tine, Dumnezeul meu, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere. (Dan. 2,20-23)

Să Mă întrebaţi pe mine asupra viitorului, să-Mi porunciţi pentru copiii Mei şi pentru lucrarea mâinilor Mele. (Isa. 45,11)

Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti. (Ier. 33,3)

Eu, Domnul spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. De multă vreme am făcut cele dintâi proorocii, din gura Mea au ieşit, şi Eu le-am vestit: deodată am lucrat, şi s-au împlinit. (Isa. 45,19. 48,3)

De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. Până în ziua de azi n-aveai nicio cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: Iată, că le ştiam. (Isa. 48,6-7)

Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi râuri în locuri secetoase. Voi da ape în pustie, şi râuri în locuri secetoase, ca să adap pe poporulMeu, pe poporul Meu cel ales. (Isa. 43,19-20)

Eu, Domnul, te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi în orice domeniu al vieţii tale. (Isa. 48,17)

Doamne, Tu mă înveţi, şi-mi arăţi calea pe care trebuie s-o urmez, mă sfătuieşti, şi ai privirea îndreptată asupra mea. (Isa. 28,29. Ps. 32,8)

Domnul îmi arată calea înţelepciunii, mă povăţuieşte pe cărările neprihănirii. Astfel, când umblu, pasul nu-mi este stânjenit; şi când alerg, nu mă poticnesc. (Prov. 4. 11-12)

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. (Prov. 2,6)

Duhul Domnului se odihneşte peste mine, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. (Isa. 11,2)

Sunt în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru mine înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. Înţelepciunea lui Dumnezeu este a mea. (1Cor. 1,30)

Mi s-au luminat ochii inimii. (Efes. 1,18)

Am primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiu orice lucru. Şi ungerea pe care am primit-o de la El rămâne în mine şi după cum ungerea Lui mă învaţă toate lucrurile şi este adevărată, rămân în El, după cum m-a învăţat ea. (1Ioan 2,20. 27)

Cuvântul lui Hristos locuieşte din belşug în mine, în toată înţelepciunea. (Col. 3,16)

Tatăl meu, îţi cer duhul înţelepciunii şi al descoperirii, în cunoştinţa Ta. (Efes. 1,17)

Dumnezeu descoperă în mine pe Fiul Său prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt. (Gal. 1,16)

Bogăţiile harului Său le-a răspândit din belşug peste mine, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere pentru dragostea cea mare cu care m-a iubit. (Efes. 1,7-8. 2,4)

Se îmbărbătează inima mea, unită fiind în dragoste şi capăt toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunosc taina lui Dumnezeu, Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. (Col. 2,2-3)

Desăvârşit şi deplin încredinţat, stărui în voia lui Dumnezeu. (Col. 4,12)

Îţi mulţumesc Ţie, Tată, că mi-ai făcut cunoscut căile vieţii, şi mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă. (Fapt. 2,28)

Dumnezeu este cu mine şi mă izbăveşte din toate necazurile; mi-a dat înţelepciune şi trecere înaintea lumii. (Fapt. 7,9-10) Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU DESCOPERIRE ŞI ÎNŢELEGERE DUHOVNICEASCĂ
– Pe baza epistolei către Efeseni –

Dumnezeul Domnului meu Isus Hristos, Tatăl slavei, să-mi dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui şi să-mi lumineze ochii inimii ca să pricep care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de mine, credinciosul, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat- o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi. (Efes. 1,17-23)

Iată de ce, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului meu Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca potrivit cu bogăţia slavei Sale, să mă facă, să mă întăresc în putere prin Duhul Lui, în omul lăuntric, aşa încât Hristos să locuiască în inima mea, prin credinţă, pentru ca având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să pot pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea bunătăţii lui Dumnezeu şi să cunosc dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajung plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efes. 3,14-19)

Iar Celui ce prin puterea care lucrează în mine, poate să facă nespus mai mult decât cer sau gândesc, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor. (Efes. 3,20-21) Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU BINECUVÂNTAREA MATERIALĂ

Tată, în Numele Sfânt al Fiului Tău, Isus Hristos, mărturisesc azi Cuvântul Tău. Înfăptuiesc acest lucru, mărturisesc cu gura şi cred în inima mea, căci Cuvântul Tău nu se întoarce la Tine fără rod, ci va face voia Ta, va împlini planurile Tale. (Isa. 55,11.)

Tată, cred că Tu îngrijeşti de toate lucrurile mele, după bogăţia Ta, în slavă, în Isus Hristos, după versetele 19 din Filipeni 4, în Numele Domnului Isus. Pentru că am dat şi eu la timpul potrivit, mi se va da şi mie, ba încă mi se va turna în sân o măsură bună îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. (Luc. 6,38.)

Tată, pe baza Cuvântului Tău din Marcu 10,29-30. mărturisesc că primesc de o sută de ori mai mult în veacul acesta, iar în veacul viitor viaţa veşnică. Tată, Tu m-ai izbăvit de sub puterea întunericului şi m-ai strămutat în împărăţia Fiului Dragostei Tale. (Col. 1,13.)

Tată, cred că mi-am ocupat locul pe care mi l-ai dat, ca şi fiu al Tău (fiică a Ta), Tu ai devenit Tatăl meu, iar eu fiu al Tău (fiica Ta). (2Cor. 6,18.) Fiind fiul Tău, îmi porţi de grijă, mă faci să fiu în stare să umblu prin Duhul Tău, în dragostea, înţelepciunea şi binecuvântarea Ta.

Tată, Îţi mulţumesc că duhurile slujitoare, îngerii pe care i-ai însărcinat şi i-ai trimis să mă slujească, îmi aduc toate cele necesare din punct de vedere material. (Evr. 1,14.)

Tată, mărturisesc că eşti un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. Puterea Ta este mult mai mare decât am eu nevoie. (Ps. 46,1).

Tată, prin harul Tău Atotputernic şi prin bogăţia Ta, Tu mă binecuvântezi în toate nevoile mele pământeşti. Îmi dai cu dărnicie tot ce am nevoie, prin orice împrejurare astfel nu duc lipsă de nimic. Îţi mulţumesc Ţie, Tată, în Numele lui Isus.

Dumnezeu este puternic, El poate să mă umple cu orice har pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosesc în orice faptă bună. (2Cor. 9,8.) Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU LOC DE MUNCĂ

Tată, în Numele Domnului Isus, cred, mărturisesc şi Îţi aduc aminte de Cuvântul Tău, căci ştiu că Tu veghezi asupra Cuvântului Tău ca să-L împlineşti. (Isa. 43,26. Ier. 1,12.)

Cuvântul Tău, care iese din gura Ta, nu se întoarce la Tine fără rod, ci va face voia Ta şi va împlini planurile Tale. (Isa. 55,11.)

Sunt întărit prin neprihănire, izgonesc neliniştea, căci n-am nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de mine. Tu faci să rodească şi să odrăslească lucrurile mâinilor mele. Tu dai sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă. (Isa. 54,14. 55,10.) Tată, Tu eşti Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri. Tu mă mângâi în toate necazurile mele. (2Cor. 1,3-4.)

Tu eşti izvorul bunăstării şi al încurajării, astfel eu sunt curajos, sunt tare în credinţă şi mă întăresc în puterea Ta. (1Cor. 16,13.)

Sunt întărit şi nu las să-mi slăbească mâinile, căci munca mea are o răsplată. (2Cron. 15,7.)

Fiindcă lucrez, plata cuvenită mi se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat. (Rom. 4,4.)

Caut să trăiesc în linişte, să-mi văd de treburi şi lucrez cu mâinile mele, cum m-a sfătuit Domnul. Sunt cinstit cu cei de afară şi nu duc lipsă de nimic. Cumm-a îndemnat Domnul, îmi mănânc pâinea lucrând în linişte. Mă deprind să umblu în fapte bune şi să nu stau neroditor. (1Tes. 4,11-12. 2Tes. 3,12. Tit. 3,14.)

Tată, Tu îmi ştii faptele şi Mi-ai pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, pentru că am păzit Cuvântul Tău şi n-am tăgăduit Numele Tău. (Apoc. 3,8.)

Nu mă îngrijorez de nimic, ci în orice lucru, aduc cererile mele la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, îmi păzeşte inima şi gândurile în Hristos Isus. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. Dumnezeul meu se îngrijeşte de toate trebuinţele mele, după bogăţia Sa în slavă, în Isus Hristos. (Filip. 4,6-7. 13. 19.)

Iată, toate binecuvântările care vin peste mine şi de care am parte, căci ascult de glasul Domnului, Dumnezeului meu: Sunt binecuvântat în oraş, sunt binecuvântat la câmp. Este binecuvântat rodul pântecului şi rodul pământului meu. Sunt binecuvântat la venirea mea şi sunt binecuvântat la plecarea mea. Domnul face ca binecuvântarea să fie în toate lucrurile pe care pun mâna şi mă binecuvântează în ţara pe care mi-o dă Domnul Dumnezeul meu. Domnul mă copleşeşte cu bunătăţi, îmi deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită pământului meu ploaie la vreme, ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor mele. (Deut. 28,2-4. 6. 8. 11-12.)

Doamne, Tu mi-ai pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Eu am ales viaţa ca să trăiesc eu şi sămânţa mea. Tu, Doamne eşti viaţa şi lungimea zilelor mele. (Deut. 30,19.)

Dumnezeu mi-a dat avere şi bogăţii, şi mi-a îngăduit să mănânc din ele, să-mi iau parte din ele, şi să mă bucur în mijlocul muncii mele, căci Dumnezeu îmi umple inima de bucurie. (Ecl. 5,19-20.) Amin!

 

BANI ŞI BOGĂŢIE VENIŢI LA MINE ÎN NUMELE LUI ISUS!

Tată, în Numele primului Tău Fiu născut, în Numele lui Isus stau în faţa Ta cu credinţă deplină în inimă, împlinit cu Duh, cu puterea lui Isus. Te iubesc Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, şi cu tot cugetul meu, cu toată puterea mea şi cu toată averea mea. (Mat. 22,37. Marc. 12,30. Luca 10,27.)

Ava Tată, Te iubesc cu o dragoste veşnică, şi Te iubesc în duh şi în adevăr. Te iubesc cu aceeaşi dragoste cu care Tu L-ai iubit pe Isus, cu dragostea pe care ai turnat-o din belşug în inimă prin minunatul Tău Duh Sfânt. (Rom. 5,5.) Recunosc Doamne că tot ce am vine de la Tine şi din mâna Ta le-am primit, şi aşez totul înapoi, în mâna Ta, foloseşte-le. (1Cron. 29,14.)

Tată, ştiu că voia Ta desăvârşită pentru viaţa mea este propăşirea sfântă. Să fie, să se împlinească voia Ta desăvârşită în viaţa mea, în fiecare domeniu al vieţii mele, astfel şi în îmbogăţirea şi propăşirea mea. Cu credinţă sfântă cred Cuvântul Tău despre prosperitate, şi acum mărturisesc cu gura, că tot ceea ce ne înveţi în Cuvânt, prin intermediul Marelui Preot şi al Duhului Sfânt, cu ajutorul îngerilor se împlineşte în viaţa mea. (Evr. 4,16.)

Vin în faţa Ta, aducându-ţi aminte de Cuvântul Tău Sfânt, pe care m-i L-ai trimis în inimă, ca prin credinţa mea să-l împlineşti în viaţa mea. (Isa. 43,26.)

Îţi amintesc, Ava Tată, Dumnezeule, de Cuvântul Tău, în Acesta fiind scris: Isus Hristos măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru mine, pentru ca eu prin sărăcia Lui să mă îmbogăţesc. Îţi mulţumesc că ai făptuit şi ai împlinit acest lucru în viaţa mea. Îţi mulţumesc Tată, că m-am îmbogăţit fiindcă Tu ai înfăptuit acest lucru în viaţa mea. (2Cor. 8,9.)

Tu mi-ai dat autoritate şi putere ca să câştig bogăţia (Deut. 8,18.), şi voia Ta este să domnesc în viaţă prin acel unul singur, Isus Hristos, prin puterea Împăratului Împăraţilor. Cu această putere sfântă cu care m-ai investit, iau putere acum asupra bogăţiei lumii, şi peste banii care curg spre mine. (Rom. 5,17.)

Cu autoritatea investită, primită de la Isus, Tată, în prezenţa Ta, aMarelui Preot: în faţa domnului IsusHristos, în faţa Duhului Sfânt, şi în faţa îngerilor trimişi pentru îmbogăţireamea, poruncesc bogăţiei din lume, banilor din lume, ca pe baza Cuvântului lui Dumnezeu toate acestea să vină la mine, spre slujirea Domnului. (Marc. 11,23.)

Bani, ascultaţi glasul slujitorului Domnului! Bani, vă somez şi cu porunca credinţei vă poruncesc, să vă supuneţi, şi să veniţi la Trupul Adunării lui Isus Hristos, cu mare repeziciune. (Marc. 11,23.)

Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, şi pusă la cale înaintea sfinţilor, cu Cuvântul lui Dumnezeu pe buze: Bogăţia lumii, vino la Trupul lui Hristos în Numele lui Isus! (Dan. 4,17.)

Este scris: Porunceşte, şi vei avea acel lucru, şi pe cărările tale va străluci lumina. (Iov 22,28.) Pe baza acestei porunci sfinte, în strălucirea luminii Cuvântului lui Dumnezeu: Bani, supuneţi-vă, şi veniţi la mine în Numele Sfânt a lui Isus. Bogăţie, prosperitate, bogăţia lumii, comoara întunericului, bogăţia locurilor ascunse supuneţi-vă, şi veniţi la mine în Numele lui Isus. Fiindcă în inima mea nu există nicio îndoială, de aceea voi avea, ceea ce am spus, pe baza cuvintelor lui Isus. (Marc. 11,23. Luc. 17,6.)

Credinţă, ai fost dată în inimă pentru slujirea Cuvântului lui Dumnezeu: ridică-te, încinge-te, şi slujeşte-mi cu repeziciune, făptuind Cuvântul mărturisit de gura mea. (Luc. 17,8.)

Este scris: Fiindcă am dat, mi se va da; ba încă mi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură măsor, cu aceea mi se va măsura. (Luc. 6,38.)

Bani, vă anunţ să auziţi glasul Domnului! Bogăţia lumii, precum te-am somat în Numele lui Isus, te supui şi vii la mine, fiindcă şi tu trebuie să asculţi de Cuvântul mărturisit de gura mea, Cuvânt care este mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri. Este scris: Domnul îmi dă vistierii ascunse, bogăţii îngropate. Cu mare repeziciune se întoarce spre mine bogăţia mării, şi vin la mine bogăţiile popoarelor. Ochii Domnului privesc ca toate acestea să se împlinească, ca să afle toată lumea, că Domnul a făptuit toată această propăşire cu mine. Domnul, Care m-a chemat pe nume, Dumnezeul Israelului. (Isa. 45,3. 60,5.)

Astăzi, înaintea ochilor şi urechilor tuturor, s-a împlinit Cuvântul: fiii asupritorilor mei vor veni plecaţi înaintea mea, şi toţi cei ce mă dispreţuiau pentru Domnul se vor închina la picioarele mele; şi mă vor numi „Cetatea Domnului" „Sionul Sfântului lui Israel". În toate bogăţiile acestea, Domnul m-a făcut o podoabă veşnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. (Isa. 60,14-15.)

Bani aflaţi afară în lume: în viaţa mea, aţi fost făcuţi slujitori ai Domnului şi ai credinţei mele. Bani, după această rânduială sfântă sunteţi eliberaţi din mâinile celor răi, şi supunându-vă cuvântului credinţei, cu grabă veniţi la mine, pentru împlinirea nevoilor mele, şi a lucrurilor slujirii, în Numele atotputernic a lui Isus! După porunca aceasta sfântă declar: bogăţie aflată în lume, ai devenit slujitorul Domnului şi al Evangheliei Lui de acum şi până în veci, în Numele atotputernic a lui Isus!

Totodată, mustru duhul sărăciei, a lipsei şi al fricii, nu le dau loc în viaţa mea, fiindcă nu fac parte din moştenirea mea primită de la Domnul. Vă mustru şi vă ordon să plecaţi din viaţa mea, fiindcă nu am părtăşie cu voi, ci mă împotrivesc vouă, în Numele lui Isus. (Iac. 4,7. 1Pet. 5,9.)

Diavole, datorită veşniciei şi dreptăţii Cuvântului, îţi interzic să te atingi de binecuvântarea mea materială. Îţi poruncesc să renunţi la toate planurile tale, poruncesc oprirea tuturor lucrărilor tale care le faci în prezent, şi de asemenea leg toate planurile tale referitoare la prezent şi viitor şi le nimicesc în Numele lui Isus. Tai legăturile făcute prin răutatea ta de pe starea mea materială! Îţi interzic să furi de la mine, îţi interzic să te atingi de bunurile mele materiale, în Numele lui Isus! Îmi face mare bucurie să pot mărturisi asupra ta: Fiecare plan de-al tău cu referire la viitorul meu s-a anulat în viaţa mea în Numele lui Isus! (Iac. 4,7. 1Pet. 5,9.)

Te avertizez şi te forţez în Numele Domnului Isus Hristos, că tot ceea ce ai furat de la mine până acum, înşeptit trebuie să-mi dai înapoi, şi pe deasupra, fiindcă ai fost prins, eşti obligat să-mi dai întreaga comoară a casei tale, fiindcă astfel este scris în Sfânta Scriptură! (Prov. 6,31.)

Voi îngerilor, duhuri slujitoare care sunteţi tari în putere, care ascultaţi de glasul Cuvântului Lui, care împliniţi poruncile Lui, ascultători şi atenţi la poruncile Lui, de asemenea toate oştirile Domnului şi slujitori ai moştenitorilor mântuirii: duceţi-vă, şi aduceţi-mi banii de care am nevoie în Numele lui Isus, spre slava lui Dumnezeu, pentru împlinirea tuturor nevoilor mele materiale. (Ps. 103,20-21. Evr. 1,14.)

Dragă Isuse, Marele şi Credinciosul meu Preot, îţi mulţumesc pentru că şi în viitor îmi dai sămânţă de semănat şi îmi înmulţeşti fiecare sămânţă, aşa cum este scris, de aceea cresc încontinuu în bogăţia pe care ai rânduit-o pentru mine. (2Cor. 9,10.)

Tată, ştiu că nu există niciun obstacol în viaţamea, pentru ca binecuvântările Tale să se împlinească, fiindcă sunt un bun ispravnic ai banilor pe care mi i-ai încredinţat, astfel bogăţia mea creşte mereu şi mi se măsoară şi în plus. (Luca 16,12.)

Îţi mulţumesc Ţie Tată, deoarece Isus Hristos fiind bogat, s-a făcut sărac pentru mine, pentru ca prin sărăcia Lui, eu să mă îmbogăţesc. Îţi mulţumesc Tată şi-ţi aduc jertfă de mulţumire, că ai înfăptuit şi ai împlinit acest lucru în viaţa mea. Binecuvântat să fii Tată, căci ai înfăptuit toate aceste lucruri în viaţa mea. Prin harul Tău am devenit bogat. (2Cor. 8,9.)

Deplina binecuvântare a noii făpturi se împlineşte în viaţa mea, în Isus Hristos, fiindcă Tată, Tu m-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări şi de asemenea m-ai făcut să fiu binecuvântare pentru alţii. Ştiu că binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă ca aceasta să fie urmată de niciun necaz. Binecuvântările domnesc prin ungerea Duhului în viaţa mea, şi din harul lui Dumnezeu se împlinesc în viaţa mea. (2Cor. 5,17. Efes. 1,3. Gen. 12,2. Prov. 10,22.)

Tu mă saturi chiar şi-n zilele foametei, îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el. Râd de scumpire, căci din harul Tău trăiesc în bogăţie şi plinătate în fiecare zi a vieţii mele. M-am împlinit în Isus Hristos cu deplinătatea întreagă a lui Dumnezeu, cu binecuvântările depline ale noii făpturi. (Ps. 23,5-6. Iov 5,22. Ioan 10,10. Col. 2,10.)

Tată, cu adorare Te slăvesc, fiindcă eşti atotputernic să mă umpli cu orice har, pentru că, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosesc în orice faptă bună. După cum este scris: Ai împrăştiat, ai dat săracilor, neprihănirea Ta rămâne în veac. Tată, Tu, care dai sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, îmi înmulţeşti şi mie sămânţa, şi faci să crească roadele neprihănirii mele, astfel mă îmbogăţesc în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care va face să se aducă mulţumiri Ţie, Dumnezeule. Bogăţia mea vine la mine prin legea duhovnicească a semănatului, iar semănatul meu va face să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. Deoarece harul tău este din belşug peste mine, voi dărui cu bucurie, Tată, în Numele lui Isus, pentru ca aceasta să fie înaintea Ta o mireasmă plăcută, ca să-Ţi găseşti plăcere în mine. Arunc pâinea mea pe apă cu curaj, căci ştiu bine că după o vreme va reveni înmulţit la mine, căci mare este harul şi îndurarea Ta peste mine. (2Cor. 9,8-15, Ecl. 11,1.) Amin.

 

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIA MEA

Domnul Isus Hristos este pacea mea şi pacea familiei mele, Cel care a unit familia mea şi a surpat zidul de la mijloc care ne despărţea, şi în trupul Lui a înlăturat vrăjmăşia ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou: făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii familiei mele. Familia mea cuprinde oameni din casa lui Dumnezeu, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În Isus Hristos toată familia mea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Prin Isus Hristos familia mea e zidită împreună ca să fie un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. (Efes. 2,14-22.)

Familia mea vorbeşte adevărul în dragoste şi creşte în toate privinţele ca să ajungă la Cel ce este Capul, Hristos, din Care toată familia mea bine închegată şi strâns legată, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. (Efes. 4,15-16.)

Familia mea se ţine strâns de Capul din care fiecare membru al familiei mele, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu. (Col. 2,19.)

Doamne, să li se îmbărbăteze inimile celor din familia mea, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. (Col. 2,2-3.)

Tată, cu Duhul şi puterea Domnului, întoarce inimile copiilor mei de la neascultare la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. (Luc. 1,17.)

Ava, Tată, mă rog ca dragostea copiilor mei să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere ca să deosebească lucrurile alese, pentru ca să fie curaţi şi să nu se poticnească până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filip. 1,9-11.)

Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, păzeşte inimile şi gândurile copiilor mei în Isus Hristos. (Filip. 4,7.)

Ava, Tată, Dumnezeule, nu încetez să mă rog pentru copiii mei şi să cer ca ei să se umple de cunoştinţa voii lui Dumnezeu în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să se poarte într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fie plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare cu bucurie. (Col. 1,9-11.)

Îţi mulţumesc, Tată Ceresc că i-ai învrednicit pe cei din familia mea să aibă parte de moştenirea sfinţilor, în lumină, că i-ai izbăvit de sub puterea întunericului şi i-ai strămutat în împărăţia Fiului dragostei Tale, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Col. 1,12-14.)

Tată, Tu eşti Dumnezeul Păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, ai sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al copiilor mei, fă-i desăvârşiţi pe copiii mei în orice lucru bun, ca să facă voia Ta şi să lucrezi în ei ce-ţi este plăcut, prin Isus Hristos, a căruia este slava în vecii vecilor. Amin. (Evr. 13,20-21.)

Ava, Tată, Dumnezeul meu, Tu eşti Acela care lucrezi în copiii mei, şi le dai, după plăcerea Ta, şi voinţa şi înfăptuirea, ca să fie fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care strălucesc ca nişte lumini în lume. (Filip. 2,13. 15.)

Te slăvesc Tată, căci aşa cum este lutul în mâna olarului, aşa sunt în mâna Domnului Isus inimile copiilor mei şi inimile tuturor membrilor familiei mele. (Ier. 18,6.)

Ava Tată, Tu, prin puterea care lucrează în mine şi în copiii mei, poţi să faci mai mult decât cerem sau gândim noi; a Ta să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor. (Efes. 3,20-21.)

Tată, îţi mulţumesc că prin mijlocirea Duhului Sfânt şi cu ajutorul cetei de îngeri aduci pe toţi fraţii mei din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului. Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. (Isa. 66,20. 22.)

Tată Sfânt, pe copiii mei împreună cu fiecare membru al familiei mele îi aşez sub protecţia sângelui sfânt, cerând peste ei stropirea sângelui sfânt. De asemenea cer stropirea sângelui sfânt peste toate legăturile şi încheieturile rânduite de Dumnezeu în cadrul familiei mele. Duşmanul nu se poate atinge de acestea. Îţi mulţumesc, Tată Ceresc, că această putere curăţătoare şi ocrotitoare a sângelui sfânt funcţionează în viaţa fiecărui membru al familiei mele. Aşa cum este scris, sângele stropirii vorbeşte pentru ei, şi vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel. Prin puterea Duhului, cu autoritatea Numelui lui Isus acest sânge sfânt vorbeşte despre mântuirea şi răscumpărarea lor completă. Amin. (1Pet. 1,2. Evr. 12,22-24.)

Ava, Tată, îţi mulţumesc că, pot să-i înfăţişez cu credinţă deplină înaintea Ta pe copiii mei, împreună cu fiecare membru al familiei mele, în perfectă sănătate, mântuire, pace, ascultare, împlinire, prin puterea Ta, care lucrează în ei. (Col. 1,28.) Amin!

 

RUGĂCIUNE DESPRE SÂNGELE LUI ISUS HRISTOS

Dragă Tată Ceresc! În Numele lui Isus vin înaintea Ta în rugăciune. Îţi mulţumesc, că prin harul Tău sunt socotit neprihănit, prin răscumpărarea care este în Isus Hristos, pe care L-ai rânduit mai dinainte să fie prin credinţa în sângele Lui o jertfă de ispăşire, ca să arate neprihănirea Ta, căci ai trecut cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii Tale răbdări. (Rom. 3,24-25)

Deci, cu atât mai mult acum, când sunt socotit neprihănit, prin sângele lui Hristos, voi fi mântuit prin El de mânia lui Dumnezeu. Am fost împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său. (Rom. 5,9-10)

În Isus Hristos am răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său. (Efes. 1,7)

Mă sfinţeşte sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu: îmi curăţă cugetul de faptele moarte, ca să slujesc Dumnezeului celui viu! (Evr. 9,14)

Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele păstor al oilor, mă face desăvârşit în orice lucru bun ca să fac voia Lui. (Evr. 13,20-21)

Sunt ales după ştiinţa mai dinainte al lui Dumnezeu, Tatăl, după sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: harul şi pacea îmi sunt înmulţite. (1Pet. 1,2)

Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur am fost eu răscumpărat, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. (1Pet. 1,18-19)

Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu mă curăţeşte de orice păcat. (1Ioan 1,7)

Prin sângele lui Isus am intrare liberă în Locul prea sfânt. (Evr. 10,19) De aceea dragă Isuse, prin sângele legământului celui nou intru în Locul prea sfânt şi mă apropii de tine ca şi Mijlocitor al Legământului celui nou. Doamne Isuse mă apropii de Tine şi de sângele stropirii. (Evr. 12,22-24)

Prin sângele stropirii stau sfinţit şi neprihănit în Faţa Ta, Tată Ceresc. Cu deplină încredere mă apropii de scaunul harului şi al îndurării. Îmi plec genunchii în Faţa Ta, Doamne, în Faţa Tatălui Domnului meu Isus Hristos. Inima mi-e plină de mulţumire pentru că pot aduce înaintea Ta, toate dorinţele inimii mele. (Evr. 4,16. Efes. 3,14)

Asupra tuturor lucrurilor şi problemelor mele chem mărturie sângele Mielului, sângele stropirii, sângele legământului celui nou, pe care Dumnezeu l-a poruncit să fie făcut cu mine. (Evr. 9,20)

Căci trei sunt cari mărturisesc în cer despre adevărul că eu am învins lumea: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt. (1Ioan 5,7)

Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ despre mântuirea mea: Duhul,apa şi sângele. (1Ioan 5,8)

De aceea, chem sângele sfânt ca mărturie asupra mea, asupra copiilor mei, a familiei, asupra celor dragi mie, asupra slujirii mele şi asupra vieţii mele; îl chem să depună mărturie asupra mântuirii mele prin puterea Duhului Sfânt, acest sânge sfânt să vorbească despre mântuire căci este scris: sângele lui Hristos vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel. (Evr. 12,24)

Sângele stropirii mărturiseşte prin Duhul Sfânt despre mântuirea perfectă şi completă a acestui teritoriu. (1Ioan 5,8)

Mă aşez sub sângele sfânt al lui Isus Hristos şi trasez linia sângelui drag, fără pată, ocrotitor şi apărător în jurul meu, al copiilor mei, al familiei mele în jurul celor dragi mie şi în jurul adunării mele. Vrăjmaşul nu se poate atinge de acest teritoriu, nu are voie să-şi îndrepte piciorul spre acest teritoriu, căci acest teritoriu aparţine de Dumnezeu, pe care l-a cumpărat cu sânge scump. Interzic duşmanului să-şi pună piciorul în interiorul liniei apărării, îi interzic orice lucru şi orice vicleşug pe care ar vrea să-l facă. Fiecare pas al vieţii mele şi toate bunurile mele sunt înconjurate de acest sânge sfânt, în Numele lui Isus. (Exod. 12,7. 12. 22-23) Sunt biruitor prin sângele Mielului şi prin Cuvântul mărturisirii mele. (Apoc. 12,11) Amin!

Beţi toţi din el căci acesta este Sângele Meu, Sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor. (Mat. 26,28)

 

Apoi a luat un pahar şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu, l-a dat şi au băut toţi din el şi le-a zis: Acesta este Sângele Meu, Sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulţi. (Marc. 14,23-24)

 

Tot astfel, după ce au mâncat a luat paharul şi l-a dat zicând: Acest pahar este legământul cel nou, făcut în Sângele Meu, care se varsă pentru voi. A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să se roage şi mai fierbinte şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. (Luc. 22,20. 44)

 

Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. (Ioan 6,56)

 

Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă. (Ioan 19,33-34)

 

Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi Sângele Său. (Fapt. 20,28)

 

Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în Sângele Lui o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte. (Rom 3,24-25)

 

Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi prin Sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. (Rom. 5,9)

 

Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu Sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? (1Cor. 10,16)

 

Tot astfel, după cină a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu: Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el." (1Cor. 11,25)

 

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogăţiile harului Său. (Efes. 1,7)

 

Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioară eraţi depărtaţi aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. (Efes. 2,13)

 

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui, în Care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Col. 1,13-14)

 

Şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. (Col. 1,20)

 

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca prin moartea Sa să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul. (Evr. 2,14)

 

Şi a intrat odată pentru totdeauna în Locul prea Sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu Însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropit peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos care prin Duhul cel veşnic S-a adus pe Sine însuşi, jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu. (Evr. 9,12-14)

 

Prin sângele lui Isus avem intrare liberă în Locul prea Sfânt. (Evr. 10,19)

 

Ci v-aţi apropiat de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel. (Evr. 12,22. 24)

 

Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în voi ce-I este plăcut prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. (Evr. 13,20-21)

 

Către aleşii după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite! (1Pet. 1,2)

 

Căci ştiţi că nu cu lucruri preţioase, cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi... ci cu sângele scump a lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. (1Pet. 1,18-19)

 

Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. (1Ioan 1,7)

 

El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge şi Duhul, este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. (1Ioan 5,6)

 

Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul apa şi sângele şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor. (1Ioan 5,8)

 

Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului, A Lui care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. (Apoc. 1,4-6)

 

Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oamenii din orice seminţie şi ai făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ! (Apoc. 5,9-10)

 

Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului pentru aceasta stau ei, înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu şi-L slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şede pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete: nu-i va mai dogorâ soarele, nici vreo altă arşiţă, căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge lacrima din ochii lor. (Apoc. 7,14-17)

 

Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. Amin! (Apoc. 12,11)

 

 

CUVÂNTUL ESTE URMAT DE SEMNE ŞI MINUNI

Propovăduiesc Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer. (1Pet. 1,12)

Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna pentru harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat în Isus Hristos, căci în El am fost îmbogăţit în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă. (1Cor. 1,4-5)

Învăţătura şi propovăduirea mea stau într-o dovadă dată de Duhul şi de putere. (1Cor. 2,4)

Vorbesc cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt. (1Cor. 2,13)

Vorbesc cu îndrăzneală în Domnul, care adevereşte Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduie să se facă semne şi minuni prin mâinile mele. (Fapte. 14,3)

Mărturisesc cu multă putere despre învierea Domnului Isus, şi un mare har este peste mine. (Fapt. 4,33)

Vorbesc înaintea lui Dumnezeu în Hristos, pentru zidirea sfinţilor. Vorbesc cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. (2Cor. 12,19. 2Cor. 2,17)

Am primit în inimă Duhul care vine de la Dumnezeu ca să pot cunoaşte lucrurile, pe care mi le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Vorbesc despre ele, nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. (1Cor. 2,12-13)

Ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. (Efes. 6,19-20)

Dumnezeu întăreşte mărturia mea despre Domnul, cu semne, puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa. (Evr. 2,4)

Doamne, dă putere robului Tău, să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Fiului Tău cel Sfânt, Isus. (Fapt. 4,29-30)

Sunt plin de Duhul Sfânt, plin de credinţă, de putere şi înţelepciune, de aceea nimeni nu poate sta împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbesc. Domnul face minuni şi semne mari în norod. (Fapt. 6,3. 5. 8. 10)

Domnul mi-a dat putere să calc peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului; nimic nu mă va vătăma. (Luc. 10,19)

Isus mi-a dat putere să scot afară duhurile necurate şi să tămăduiesc orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. (Mat. 10,1)

Evanghelia mea este propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu mare îndrăzneală. (1Tes. 1,5)

Mă rog ca Dumnezeu să-mi deschidă o uşă pentru Cuvânt ca să pot vesti taina lui Hristos, ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea. (Col. 4,3-4)

Cuvântul lui Dumnezeu se răspândeşte tot mai mult şi numărul ucenicilor se înmulţeşte mult şi mulţi vin la credinţă. (Fapt. 6,7)

Cuvântul lui Dumnezeu se răspândeşte tot mai mult în toată ţara. (Fapt. 12,24. 13,49. 19,20)

Doamne, despică cerurile şi pogoară-te, să se topească munţii înaintea Ta, ca vrăjmaşii să-ţi cunoască Numele şi să tremure neamurile înaintea Ta; şi să faci minuni la care nu ne aşteptăm, să te pogori şi munţii să se zguduie înaintea Ta. Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale şi-şi aduc aminte de Tine. (Isa. 64. 1-5)

Pe când rostesc Cuvântul, se coboară Duhul Sfânt peste toţi cei ce Îl ascultă şi darul Duhului Sfânt se varsă peste ei. (Fapt. 10,44-45)

Hristos lucrează prin mine, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. (Rom.15,18-19)

Dacă vorbesc, vorbesc Cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujesc, slujesc după puterea pe care mi-o dă Dumnezeu pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! (1Pet. 4,11)

Predic şi Domnul lucrează împreună cu mine şi întăreşte Cuvântul prin semnele care-L însoţesc. (Marc. 16,20)

Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. (Luc. 4,18)

Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului. (Ps. 118,17)

Domnul stă lângă mine şi mă întăreşte, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate Neamurile şi am fost izbăvit din gura leului.

Domnul mă izbăveşte de orice lucru rău şi mă mântuieşte, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. Amin! (2Tim. 4,17-18)

 

A UMBLA ÎN PUTEREA LUI DUMNEZEU

Tu eşti fala puterii mele; şi în bunăvoinţa Ta, ridici puterea mea. Îţi mulţumesc Doamne, că m-ai găsit şi m-ai uns cu untdelemnul Tău cel Sfânt, mâna ta mă sprijină, şi braţul Tău mă întăreşte. Credincioşia şi bunătatea Ta sunt cu mine, şi tăria mea se înalţă prin Numele Tău. (Ps. 89,18. 21-22. 25)

Bucuria Domnului este tăria mea, sunt tare, pentru că Domnul este tăria mea. (Neem. 8,10)

Domnul este tăria poporului Său, El este stânca izbăvitoare a unsului Său. Domnul este tăria mea, Domnul este tăria vieţii mele. Sunt tare căci, Domnul este sprijinitorul vieţii mele. (Ps. 28,7-8. 27,1)

Dumnezeu mă încinge cu putere, şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. Alerg la Domnul şi la sprijinul Lui, caut necurmat faţa Lui. (Ps. 18,33. 105,4) Sunt fericit pentru că pun tăria în Tine, şi în inima mea locuieşte încrederea. Merg din putere în putere, şi mă înfăţişez înaintea lui Dumnezeu în Sion. (Ps. 84,6. 8)

Doamne, eu în Tine mă încred; dacă obosesc, Tu îmi dai tărie, dacă sunt fără putere, Tu îmi măreşti puterea. Puterea mi se înnoieşte, zbor ca vulturul, alerg şi nu obosesc, umblu şi nu ostenesc. (Isa. 40,28-31)

Mă port într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiu plăcut în orice lucru; aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu. Sunt întărit cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie. Sunt născut din nou, pot totul în Hristos, care mă întăreşte. (Col. 1,10-11. 2Cor. 5,17. Filip. 4,13)

Dumnezeu este de partea mea. Dumnezeu locuieşte în mine şi umblă cu mine, cine poate fi împotriva mea? (2Cor. 6,16. Rom. 8,31) Eu sunt din Dumnezeu şi credinţa din mine, a biruit lumea, pentru că, Cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume. (1Ioan 4,4. 5,4)

Mă găsesc în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea, care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă, să-l cunosc pe El şi puterea învierii Lui. (Filip. 3,9-10)

Dumnezeiasca Lui putere mi-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia. Mi-a dat, făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să mă fac părtaş firii dumnezeieşti. (2Pet. 1,3-4)

Isus mi-a dat puterea, care se află în Numele Lui. Prin acest Nume, orice leg pe pământ va fi legat şi în cer şi orice dezleg pe pământ va fi dezlegat în cer. (Mat. 18,18)

Sunt întărit în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Mă îmbrac cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să pot ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. În Numele Domnului Isus, am putere asupra întregii puteri a întunericului. Iau toată armătura lui Dumnezeu, ca să mă pot împotrivi în ziua cea rea şi să rămân în picioare, după ce voi fi biruit totul. Stau gata având mijlocul încins cu adevărul, sunt îmbrăcat cu platoşa neprihănirii, am picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, iau scutul credinţei cu care sting toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Iau coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Fac în toată vremea, prin Duhul tot feluri de rugăciuni şi cereri. Veghez la aceasta cu toată stăruinţa şi cu rugăciune pentru toţi sfinţii. Prin toate acestea ajung la slobozenia glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. (Efes. 6,10-18. Rom. 8,21) Amin!

 

JUGUL SE SFĂRÂMĂ SUB PUTEREA UNGERII

Îmi dai mari bucurii; şi mă bucur înaintea Ta, cum se bucură secerătorii la seceriş, cum se veselesc la împărţirea prăzii. Căci jugul care mă apăsa, toiagul, care îmi lovea spinarea, nuiaua celui ce mă asuprea, le-ai sfărâmat. (Isa. 9,3-4)

În ziua aceea se va lua povara răului de pe umărul meu şi jugul lui de pe gâtul meu, ba încă jugul va crăpa de grăsime. Astfel jugul lui se ia de pe mine, şi povara lui este luată de pe umerii mei. (Isa. 10,27. 14,25)

Mi-a promis Domnul Oştirilor, spunând: Aşa va fi precum am plănuit, aşa se va întâmpla, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat şi va cădea, şi povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit. (Isa. 14,24. 22,24-25)

Domnul, Domnul Oştirilor, spune: De mult ţi-am sfărâmat jugul, ţi-am rupt legăturile. (Ier. 2,20)

Eu sunt Domnul, rup legăturile jugului tău, şi te izbăvesc din mâna celor ce te asupresc. (Ezec. 34,27)

Mă duc în faţa Domnului şi Împlinitorului credinţei mele, înaintea Marelui Preot al mărturisirilor mele, care este Isus Hristos şi-mi mărturisesc credinţa: Aşa este pentru mine precum este scris. Declar cu deplinătatea credinţei mele că, sunt liber de toate jugurile vrăjmaşului, toate greutăţile răului au fost luate de pe umerii mei. A dispărut greutatea răului de pe umerii mei şi jugul lui de pe gâtul meu, şi a crăpat jugul de grăsime sub ungerea Duhului Sfânt. Domnul a sfărâmat nuiaua asupritorului meu. Drugul acela împlântat într-un loc tare este scos, este tăiat şi cade, şi povara care era pe mine este nimicită, căci Domnul a vorbit, El a vorbit şi s-a făcut, El a poruncit şi s-a realizat. Astfel sunt izbăvit din robia stricăciunii, şi am parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. (Isa. 9,3-4. 10,27. 14,25. 22,24-25. Rom. 8,21)

În locul jugului vrăjmaşului, iau asupra mea jugul Domnului, căci este bun pentru inima mea şi uşor pentru sufletul meu, iar Scriptura spune: Jugul Lui este bun şi sarcina Lui este uşoară. Povara Domnului Isus e pe umerii mei şi jugul Lui pe gâtul meu, iar pentru mine acest lucru e bun şi uşor şi aduce roade pentru Dumnezeu. (Isa. 9. 3-4. 10. 27. 14. 25. Isa. 22. 24-25. Mat. 11. 28-30) Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU PLOAIE, PENTRU RECOLTĂ BOGATĂ
– Se poate spune şi în înţeles duhovnicesc, pentru revărsarea Duhului Sfânt –

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru bunătatea şi îndurarea Ta nemărginită, căci dai ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Te preaslăvesc, căci uzi pământul atunci când e nevoie. (Mat. 5,45. Deut. 28,12)

Dragă Tată Ceresc, este scris în Cuvântul Tău cel sfânt că Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti, pline de apă, Tu îmi dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl moi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul. Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi paşii Tăi varsă belşugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate şi dealurile sunt încinse cu veselie. Păşunile se acoperă de oi şi văile se îmbracă cu grâu, de aceea strig de bucurie şi cânt. (Ps. 65,10-14)

Să picure cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea, şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri. (Isa. 45,8)

Semănăturile vor merge bine, viţa îşi va da rodul, pământul îşi va da roadele, şi cerurile îşi vor trimite roua; şi toate aceste lucruri mi le dă Domnul ca moştenire. (Zah. 8,12)

Păzesc poruncile Tale şi umblu în dragoste, astfel Tu îmi trimiţi ploi la vreme, pământul îşi va da roadele şi pomii de pe câmp îşi vor da rodurile. Abia voi treiera grâul şi voi începe culesul viei şi culesul viei va ţine până la semănătură; Voi avea pâine din belşug şi voi mânca şi mă voi sătura şi voi locui fără frică în ţara mea. (Lev. 26,4-5)

Pământul meu se adapă din ploaia cerului; este un pământ de care îngrijeşte Domnul, Dumnezeul meu şi asupra căruia Domnul, Dumnezeul meu are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârşitul anului. (Deut. 11,11-12)

Căci Tu Doamne, ai spus: „Voi da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie şi veţi strânge grâul, mustul şi untdelemnul. Voi da iarbă în câmpiile voastre pentru vite şi veţi mânca şi vă veţi sătura." (Deut. 11,14-15)

Domnul îşi deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită pământului meu, ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor mele: dau cu împrumut multor neamuri, dar eu nu iau cu împrumut. (Deut. 28,12)

Tu deschizi un loc de scurgere ploii, pentru ca să adapi locurile pustii şi uscate, ca să faci să încolţească şi să răsară iarba. Tu eşti Tatăl ploii şi Tu ai dat naştere picăturilor de rouă. (Iov 38,25. 27. 28)

Din locaşul Tău cel înalt, Tu uzi munţii şi se satură pământul de rodul lucrărilor Tale. (Ps. 104,13)

Îţi cânt Doamne cu mulţumiri, căci Tu acoperi cerul cu nori, pregăteşti ploaia pentru pământ şi faci să răsară iarba pe munţi. (Ps. 147,7-8)

În urma ploii Tale sfinte, este belşug de grâu în ţară, până în vârful munţilor, şi spicele lor se clătină ca şi copacii din Liban; oamenii înfloresc în cetăţi ca iarba pământului. (Ps. 72,16)

Domnul dă ploaie peste sămânţa pe care o pun în pământ şi pâinea pe care o dă pământul, este gustoasă şi hrănitoare şi turmele mele pasc în păşuni întinse. (Isa. 30,23)

Chem grâul, şi-l înmulţesc; nu mai trimit foametea peste voi. Înmulţesc rodul pomilor şi venitul câmpului - Eu, Domnul am spus şi am înfăptuit asta. (Ezec. 36,29-30)

Pomul de pe câmp îşi dă rodul, şi pământul îşi dă rodurile. Oile mele sunt liniştite în ţara lor şi ele ştiu că Eu sunt Domnul, căci rup legăturile jugului lor, şi le izbăvesc din mâna celor ce le asupresc. (Ezec. 34,27)

Voi sunteţi oile Mele, oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. (Ezec. 34,31)

Domnul se iveşte ca zorile dimineţii şi vine la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. (Osea 6,3)

Seamăn potrivit cu neprihănirea şi secer potrivit cu îndurarea! Desţelenesc un ogor nou, este vremea să caut pe Domnul ca să-mi ploaie mântuire. (Osea 10,12)

Mă bucur şi mă înveselesc în Domnul Dumnezeul meu, căci îmi dă ploaie la vreme şi-mi trimite ploaie timpurie şi târzie. (Ioel 2,23)

Aşa vorbeşte Domnul: „Le voi face pe ele şi împrejurimile dealului Meu o pricină de binecuvântare, le voi trimite ploaie la vreme şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!" (Ezec. 34,26)

Domnul nu se lasă fără mărturie, întrucât mi-a făcut bine, îmi trimite ploi din cer şi timpuri roditoare, îmi dă hrană din belşug şi-mi umple inima de bucurie. (Fapt. 14,17)

Sunt ca pământul, care este adăpat de ploaia care cade adesea pe el şi rodeşte o iarbă folositoare şi capăt binecuvântare de la Dumnezeu. (Evr. 6,7)

Tată, aştept cu răbdare roada scumpă a pământului, până când primeşte ploaie timpurie şi târzie în Numele lui Isus! (Iac. 5,7) Amin!

 

SĂ NE BUCURĂM ÎN DOMNUL!

Doamne, mă bucur de ocrotirea puternică pe care mi-o dai şi mă umple de veselie ajutorul Tău. Mi-ai dat ce-mi dorea inima şi n-ai lăsat neîmplinit ce-mi cereau buzele. Căci, mi-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire, mi-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Ţi-am cerut viaţă şi mi-ai dat; o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe vecie. Mare este slava mea în urma ajutorului Tău. Tu pui peste mine strălucirea şi măreţia. Mă faci pe veci o pricină de binecuvântări şi mă umpli de bucurie, înaintea Feţei Tale. Căci mă încred în Domnul şi bunătatea Celui Prea Înalt mă face să nu mă clatin. (Ps. 21,1-7.)

Tată, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, mă bucur şi mă veselesc în ea, sunt fericit. (Ps. 118,24.)

Mă bucur şi mă veselesc în Tine, găsesc plăcere în nevinovăţia mea, şi zic neîncetat: Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său! (Ps. 35,27.)

Mă bucur totdeauna în Domnul! Şi iarăşi zic: mă bucur în Tine, Mă desfătez în Tine, Doamne. (Filip. 4,4. Ps. 119,47.)

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veseleşte, şi trupul mi se odihneşte în linişte. Îmi vei arăta cărarea vieţii, înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse, şi desfătări veşnice în dreapta Ta. (Ps. 16,8-9. 11.)

Te preamăresc Doamne şi sunt fericit căci Dumnezeul meu este Domnul. (Ps. 144,15.)

Tată, gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, toată viaţa mea. (Ps. 63,5.)

Tată, îmi spui în Cuvântul Tău că Te bucuri de mine cu mare bucurie, vei tăcea în dragostea Ta şi nu vei mai putea de veselie pentru mine. (Ţef. 3,17.)

Sunt răscumpărat. Vin la Tine cu cântări de biruinţă şi cu bucurie veşnică. Mă apucă veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele fug de la mine. Duhul bucuriei, veseliei, fericirii şi râsului sunt moştenirea mea. (Isa. 51,11.)

Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc dreptatea, celor ce umblă în căile Tale, şi îşi aduc aminte de Tine. (Isa. 64,5.)

Eu iubesc neprihănirea şi urăsc răutatea, de aceea Dumnezeu, Dumnezeul meu m-a uns cu untdelemn de bucurie. (Evr. 1,9.)

Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul meu şi este neprihănire, bucurie şi pace în Duhul Sfânt. (Luc. 17,21. Rom. 14,17.)

În bucuria Ta, mă umplu cu Duhul Sfânt şi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti; aduc din toată inima laudă Domnului. (Efes. 5,18-19.)

Mă bucur întotdeauna, mă rog neîncetat. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Domnul Hristos Isus. (1Tes. 5,16-18.)

Inima mea veselă este un bun leac şi bucuria minţii mele aduce vindecare. Lumina ochilor mei înveseleşte inima altora. Slujesc cu veste bună spre toată lumea, ceea ce întăreşte oasele. Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele se vor bucura. (Prov. 17,22. 15,13. 30. Ps. 51,8.)

Dumnezeu se îndură de mine, căci a găsit un preţ de răscumpărare pentru mine! Şi carnea mea se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţii mele. Mă rog Ţie, Dumnezeul meu şi Tu îmi eşti binevoitor, mă laşi să-ţi văd faţa cu bucurie şi mi-ai dat înapoi nevinovăţia. Viaţa mea vede lumina, luminezi cu bucurie celor vii. Doamne, Dumnezeul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul (Iov 33,24. 26. 28. 30. Ps. 94,19.)

Voi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea, voi fi cu inima veselă, ca cel ce merge în sunetul flautului, ca să se ducă la muntele Domnului, spre Stânca lui Israel. (Isa. 30,29.)

Mi-a dat Dumnezeu avere şi bogăţii, şi mi-a îngăduit să mănânc din ele, să-mi iau partea mea din ele, şi să mă bucur în mijlocul muncii mele, acesta este un dar de la Dumnezeu, căci Dumnezeu îmi umple inima de bucurie. (Ecl. 5,19-20.)

Tată, Îţi mulţumesc că rugăciunile mele aduc roade. Ascult de vorbele Domnului Isus pentru ca bucuria Lui să rămână în mine şi bucuria mea să fie deplină. (Ioan 15,8. 11.)

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Hristos. Aparţin Împărăţiei lui Dumnezeu şi trăiesc în neprihănire, în pace şi bucurie în Duhul Sfânt. (2Cor. 5,21. Rom. 14,17.)

Îţi mulţumesc Ţie Tată, că mi-ai făcut cunoscute căile vieţii, şi Mă umpli de bucurie cu starea Ta de faţă. (Fapt. 2,28.)

Înveseleşte-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâţia ani cât am văzut nenorocirea! Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre! (Ps. 90,15. 17.)

Dumnezeul nădejdii mă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiu tare în nădejde. (Rom. 15,13.) Amin!

 

MULŢUMIRE DUMNEZEULUI CARE DĂ CREŞTEREA

Tată, în Numele lui Isus Hristos, Îţi dau mulţumire, căci eşti Dumnezeul care dă creşterea. Tată, Tu îmi dai creşterea. Cuvântul Tău creşte cu putere şi se întăreşte în inima mea. (1Cor. 3,6-7. Fapt. 19,20.)

Domnul mă înmulţeşte tot mai mult, pe mine şi pe copiii mei. (Ps. 115,14.)

Doamne, Tu îmi dai puterea bivolului şi mă stropeşti cu untdelemn proaspăt. (Ps. 92,10.)

Domnul mă face să cresc tot mai mult în dragoste. (1Tes. 3,12.)

Trebuie să-Ţi mulţumesc totdeauna, Dumnezeul meu, pentru că credinţa mea merge mereu crescând şi dragostea din mine se măreşte tot mai mult. (2Tes. 1,3.)

Cresc, ca să fiu un templu Sfânt în Domnul, sunt zidit să fiu un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. Cresc în toate privinţele, ca să ajung la Cel ce este Capul, Hristos. (Efes. 2,21-22. 4,15.)

Doamne Isuse, mă ţin strâns de Tine, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor şi primesc creşterea pe care mi-o dă Dumnezeu. (Col. 2,19.)

Îmi primesc creşterea, fiind bine închegat şi strâns legat prin El în Trupul Lui, potrivit cu lucrarea părţii mele şi mă zidesc în dragoste. (Efes. 4,16.)

Mă rog Tată, ca dragostea mea să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere. (Filip. 1,9.) În Numele Domnului Isus. Amin!

 

SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU

Laud Numele Domnului, fie Numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac. De la răsăritul soarelui, până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat! (Ps. 113,1-3.)

Sfinţească-se Numele Tău, Elohim, creatorul cerurilor şi pământului, Care eşti de la începuturi. (Gen. 1,1.) Totul laudă lucrarea mâinilor Tale, Fie Numele Tău binecuvântat de acum şi până în veac. Sunt un binecuvântat al Domnului care m-a încununat cu slavă şi cu cinste. (Ps. 113,2. 8,5. 115,15.) Eşti Dumnezeul puterii.

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, El-Shaddai, Dumnezeul Cel Atotputernic al binecuvântărilor. (Gen. 17,1.) Tu eşti Dumnezeu, care e mai mult decât suficient. Tu eşti scutul meu, Tu te îngrijeşti de toate trebuinţele mele, Tu eşti Dumnezeul belşugului. (Gen. 15,1.) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care m-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti în Hristos. (Efes. 1,3.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se numele Tău, Adonai, eşti numit Domnul întregului pământ. Tu eşti plinătatea mereu şi oriunde prezentă. Dumnezeu care s-a arătat în Isus. (Ios. 3,11-13.) Slava singurului născut din Tatăl, Cuvântul care s-a făcut trup, Isus, plin de har şi de adevăr. Am primit din plinătatea Lui şi har după har. (Ioan 1,14. 16.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Jire, Dumnezeul care poartă de grijă, Tu Cel care Te îngrijeşti de toate trebuinţele mele, după bogăţia Ta în slavă în Hristos Isus. Tu îmi porţi de grijă. (Gen. 22,14. Filip. 4,19.) Nu duc lipsă de darurile harului, căci în El am fost îmbogăţit în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă. (1Cor. 1,5. 7.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Raffa, Domnul vindecătorul meu. (Exod. 15,26.) Mi-ai iertat toate fărădelegile şi mi-ai vindecat toate bolile. (Ps. 103,3.) Isus a purtat păcatele mele în trupul Său pe lemn, astfel am murit faţă de păcate şi trăiesc pentru neprihănire. Prin rănile lui Isus am fost vindecat. (1Pet. 2,24.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Nissi, Domnul steagul meu, Care poartă război în locul meu şi mă duce la biruinţă. (Exod. 17,15.) Dragostea Domnului este steagul fluturat peste mine. (Cânt. 2,4.) Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care mă poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin mine în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. (2Cor. 2,14.) Sunt biruitor prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii mele. (Apoc. 12,11.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova M'Kaddesh, Domnul care mă sfinţeşte. (Lev. 20,8.) Prin Dumnezeu sunt în Hristos Isus, care a fost făcut de Dumnezeu pentru mine sfinţire. (1Cor. 1,30.) Te preamăresc Doamne căci m-ai sfinţit prin adevărul Tău. (Ioan 17,17.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Şalom. Isus mi-a dat pacea Lui. Isus mi-a dat pace prin sângele crucii Lui, pedeapsa care îmi dă pacea a căzut peste El. De aceea nu mi se tulbură inima, nici nu mă înspăimânt. (Judc. 6,24. Ioan 14,27. Col. 1,20. Isa. 53,5.) Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere îmi păzeşte inima şi gândurile în Hristos Isus. (Filip. 4,7.) Dumnezeul păcii mă sfinţeşte El însuşi pe deplin şi duhul meu, sufletul meu şi trupul meu îmi sunt păzite întregi, fără prihană până la venirea Domnului meu Isus Hristos. (1Tes. 5,23.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Cidkenu, Domnul Neprihănirea mea. (Ier. 23,6.) Îţi mulţumesc Dumnezeul meu pentru Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Isus, L-ai făcut păcat pentru mine, ca eu să fiu neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2Cor. 5,21.) Sunt socotit neprihănit fără plată, prin harul Tău, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. (Rom. 3,24.) Am fost făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Hristos, aparţin de împărăţia lui Dumnezeu şi trăiesc în neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. (2Cor 5,21. Rom. 14,17.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Roi, Domnul este Păstorul meu, nu duc lipsă de nimic. Mă paşti în păşuni verzi şi mă duci la ape de odihnă. Îmi înviorezi sufletul şi mă povăţuieşti pe cărări drepte din pricina Numelui Tău. (Ps. 23,1-3.) Isus este Păstorul cel bun, care şi-a dat viaţa pentru mine, ca eu să am viaţă şi s-o am din belşug. (Ioan 10,10-11.) Eu ascult de glasul Păstorului cel bun şi nu ascult de glasul potrivnicului. (Ioan 10,27. 5.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Samma, Domnul este aici. (Ezec. 48,35.) Tu eşti cu mine în toate zilele până la sfârşitul veacului. (Mat. 28,20.) Nicidecum nu mă laşi, cu niciun chip nu mă vei părăsi. (Evr. 13,5.) Tu aşa îmi vorbeşti: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul Tău, Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul Tău, care te iau de mâna dreaptă şi zic: Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor! (Isa. 41,10. 13.) Eu Domnul, Însumi merg înaintea ta, Eu însumi voi fi cu tine, nu te voi părăsi şi nu te voi lăsa, nu te teme şi nu te înspăimânta." (Deut. 31,8.) Căci Domnul, Dumnezeul meu, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu mă va părăsi şi nu mă va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu mine. (Deut. 4,31.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău. Amin!

 

PRECUM ESTE EL, AŞA SUNT ŞI EU ÎN ACEASTĂ LUME

Înţelepciunea Domnului Isus
este înţelepciunea mea
.

Raţiunea Domnului Isus
este intelectul meu
.

Sfatul Domnului Isus
este călăuzirea mea
.

Autoritatea Domnului Isus
este stăpânirea mea
.

Cunoştinţa Domnului Isus
este comoaramea cea dragă şi viaţamea veşnică
.

Teama mea de Domnul Isus
este spaima vrăjmaşilor mei
.

Revelaţia Domnului Isus
este priceperea mea
.

Sfinţenia Domnului Isus
este sfinţenia mea
.

Curăţenia şi neprihănirea Domnului Isus
este neprihănirea mea
.

Dragostea Domnului Isus
este focul veşnic în inima mea
.

Gândurile Domnului Isus
sunt gândurile mele
.

Căile Domnului Isus
sunt căile mele
.

Pacea Domnului Isus
este pacea mea
.

Frumuseţea Domnului Isus
este frumuseţea mea
.

Slava Domnului Isus
este lumina mea
.

Îndurarea Domnului Isus
este mântuirea mea
.

Dreptatea Domnului Isus
este neprihănirea mea
.

Viaţa Domnului Isus
este viaţa mea veşnică
.

Înfăptuirea voinţei Domnului Isus
este hrana mea
.

Bucuria Domnului Isus
este tăria mea
.

Bogăţia Domnului Isus
este moştenirea mea
.

Grija Domnului Isus
este siguranţa mea
.

Mâna dreaptă atotputernică a Domnului Isus
este slobozenia mea
.

Cuvântul Domnului Isus
este mântuirea mea
.

Rănile Domnului Isus
sunt tămăduirea mea
.

Sunt mădular al trupului Domnului Isus,
os din oasele Lui, carne din carnea Lui.

Sunt un trup perfect sănătos
din trupul Domnului Isus
.

Am un schelet perfect sănătos
din oasele Domnului Isus
.

Sunt un sistem circulator perfect sănătos
din arterele Domnului Isus
.

Precum în arterele lui Isus circulă slava luiDumnezeu,
astfel circulă în venele mele sânge sănătos.

Sunt asemenea Domnului Isus Hristos
din cap până la picioare
, pentru că:

Îl îmbrac pe Ava peste duhul meu
Pe Tatăl duhului meu
,
Îmi îmbrac duhul cu Duhul Sfânt
Călăuzitorul şi Mângâietorul duhului meu

 

Îmi îmbrac trupul cu Marele Preot şi Împărat,
cu Domnul Isus Hristos, care este Marele Preot
ale mărturisirilor mele
, obţinătorul şi
împlinitorul credinţei mele

 

Îmi îmbrac mintea cu gândul lui Hristos
Îmi îmbrac pornirile cu impulsurile lui Hristos
Îmi îmbrac voinţa cu voinţa lui Hristos
.

 

PRIN PUTEREA LEGĂRII

Îmi leg gândurile
cu gândurile Domnului Isus
;

Leg căile mele
cu căile Domnului Isus
;

Îmi leg voinţa
cu voinţa Domnului Isus
;

Trupul meu este orânduit vindecării
îmi leg fiecare celulă şi mădular
cu rănile sfinte ale Domnului Isus
pe care Domnul Isus le-a suferit din
pricina mea după orânduiala
şi voinţa lui Dumnezeu
;

Pentru ca toate faptele mele
să fie spre slava lui Dumnezeu
să fiu binecuvântat în toate căile mele
şi să pot fi o binecuvântare
.

Punerea mâinilor mele peste bolnavi
reprezintă mâna Domnului Isus
, astfel
orbii văd, surzii aud
,
şchiopii umblă, morţii învie şi propovăduiesc
împărăţia lui Dumnezeu la toate neamurile
;

Căci, precum este El la dreapta Tatălui Ceresc
Astfel sunt eu aici în această lume
.

Slava lui Dumnezeu pe faţa lui Hristos
Este lumina şi strălucirea mea veşnică
.

Înaintez în slava şi în gloria Domnului Isus
cu biruinţă şi adevăr
, blândeţe şi dreptate
şi mâna dreaptă a Domnului Isus mă
învaţă lucruri măreţe şi nemaipomenite
.
Amin!

 

ASCULTĂ ISRAELE, DUMNEZEUL TĂU TRECE PE CERURI CA SĂ-ŢI VINĂ ÎN AJUTOR

Ascultă Israele, Dumnezeul tău trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor, trece cu măreţie pe nori. Dumnezeu Cel veşnic, este un loc de adăpost pentru Tine, Israele şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El izgoneşte pe vrăjmaş dinaintea ta şi zice: Nimiceşte-l! (Deut. 33,26-27)

Vrăjmaşul nu-l va prinde pe Israel şi cel rău nu-l va apăsa, pentru că, Domnul va zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui şi-i va lovi pe cei ce-l urăsc. (Ps. 89,22-23)

Israel este fără frică în locuinţa lui, izvorul lui Iacov este deoparte într-o ţară plină de grâu şi cerul picură roua. Ferice de tine, Israel! Cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul, scutul care-ţi dă ajutor şi care te face slăvit! Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii înaintea ta şi tu vei călca peste înălţimile lor. (Deut. 33,28-29)

Neamurile mugesc, cum mugesc apele mari, dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munţi la suflarea vântului. În deseară vine peste ei o prăpădenie neaşteptată şi până dimineaţa nu mai sunt: iată, partea celor care jupoaie Ierusalimul şi soarta celor ce-l jefuiesc. (Isa. 17,13-14)

Păcătoşii sunt îngroziţi, în Sion, un tremur îi apucă pe cei nelegiuiţi. Apăsarea a încetat, pustiirea s-a sfârşit, cei ce calcă ţara în picioare au pierit. (Isa.33,14. 16,4) Căci asupritorul nu mai este, batjocoritorul a pierit şi toţi cei ce pândeau nelegiuirea au fost nimiciţi. Cei rătăciţi cu duhul capătă pricepere şi cei ce cârteau au luat învătătură. (Isa. 29,20. 24)

Priveşte Sionul, cetatea sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca locuinţă liniştită, ca un cort, care nu va fi mutat, ai cărui ţăruşi nu vor mai fi scoşi niciodată şi ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate. (Isa. 33,20)

Toiagul de cârmuire al răutăţii, nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi. Pe cei ce apucă pe căi lăturalnice să-i nimicească Domnul, împreună ce cei ce fac rău! Pacea să fie peste tine Israel! (Ps. 125,3. 5)

Domnul a frânt toiagul celor răi, nuiaua stăpânilor. Ochii mei văd într-adevăr că asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat. Căci, Domnul are milă de Iacov şi alege iarăşi pe Israel, şi-i aduce iarăşi la odihnă în ţara lor şi vor stăpâni peste asupuitorii lor. (Isa. 14,1. 4-5)

În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel. (Ps. 101,8. 121,4)

Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. S-au umplut de ruşine şi au dat înapoi toţi cei ce urăsc Sionul. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui. (Ps. 129,4-5. 132,13)

Totuşi, Domnul aşteaptă să se milostivească de voi, şi se scoală să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El. Tu, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge, căci El se îndură de tine când strigi, cum aude te ascultă; urechile tale aud glasul care zice: Iată drumul, mergeţi pe el! (Isa. 30,18-19. 21)

Doamne, scoală-Te, şi ai milă de Sion; căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el. Căci robii Tăi iubesc pietrele Sionului, şi le e milă de ţărâna lui. Se tem neamurile de Numele Domnului, şi toţi împăraţii pământului de slava Ta. Domnul va zidi iarăşi Sionul, şi Se va arăta în slava Sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiaşului, şi nu-i nesocoteşte rugăciunea. Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei Lui; Domnul priveşte din ceruri pe pământ, ca să audă gemetele prinşilor de război, şi să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte; pentru ca ei să vestească în Sion Numele Domnului, şi laudele Lui în Ierusalim. (Ps. 102,13-21)

Nu este nicio pagubă, nicio robie, niciun ţipăt pe uliţele Ierusalimului şi nicăieri în tot Israelul. (Ps. 144,14)

Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată! Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului. Precum este scris: Mă rog pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc, să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale, şi liniştea în casele tale domneşti! Din pricina fraţilor şi prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina Casei Domnului, Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta! (Ps. 122,3-9)

Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea, şi la El este belşug de răscumpărare! El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Îţi cer toate acestea în Numele lui Isus. (Ps. 130,7-8. 25,22)

Eu mă rog, iar Domnul oştirilor se pogoară să lupte pe muntele Sionului şi pe dealul lui; cum îşi întind păsările aripile peste puii lor, aşa ocroteşte Domnul oştirilor Ierusalimul, îl ocroteşte şi-l izbăveşte, îl cruţă şi-l mântuieşte. (Isa. 31. 4-5)

Îmi ridic ochii spre munţi, de acolo vine ajutorul meu. Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. El nu îngăduie să mi se clatine piciorul. Cel ce mă păzeşte, nu dormitează. Nu dormitează, nici nu doarme, Cel ce păzeşte pe Israel. Îmi ridic credinţa spre Cel ce-l păzeşte pe Israel şi declar prin puterea primită de la El, că în Israel se poate întâmpla doar ceea ce este scris, ceea ce este rânduit de la Domnul prin voinţa Sa perfectă. Mă opun lucrării şi planului diavolului, îi sparg puterea şi îi interzic orice gând rău, în Numele lui Isus Hristos. (Ps. 121,1-4. Mat. 18,18) Amin!

 

RUGĂCIUNE PENTRU CONSOLARE ÎN CAZ DE DECES ÎN FAMILIE

Tată, Îţi mulţumim, că avem un Mare Preot care înţelege îndurarea inimii noastre şi simte cu noi împreună, în timp de doliu. (Evr. 4,15.) Mă apropii cu curaj şi cu deplină încredere de scaunul harului pentru ca ... (numele) să capete îndurare şi să găsească har pentru ca, să fie ajutat la vreme de nevoie. (Evr. 4,16.) Tată, Îţi mulţumesc că ... (numele) se consolează şi n-are tristeţe în inima lui (ei) nu se întristează ca ceilalţi care n-au nădejde, pentru că el (ea) crede că aşa cum Isus a murit şi a înviat din morţi, tot aşa Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. (1Tes. 4,13-14.)

Tată, Te rog consolează-l pe ... (numele) după Cuvântul Tău: „Ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mângâiaţi!" (Mat. 5,4.) Doamne Isuse, Tu ai venit să tămăduieşti pe cei cu inima zdrobită. (Luc. 4,18.) Tată, în Numele Domnului Isus, Te rog, consolează-l (o) pe ... (numele), căci Tu îl (o) iubeşti şi i-ai dai prin harul Tău o mângâiere veşnică şi o bună nădejde. (2Tes. 2,16.) Binecuvântat este Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri.

Tu îl (o) mângâi pe ... (numele) în toate necazurile, suferinţele şi încercările sale, pentru ca prin mângâierea cu care este el (ea) mângâiat (ă) de Dumnezeu să poată şi el (ea) mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. (2Cor. 1,3-4.)

Tată îţi mulţumesc că Tu îi mângâi pe toţi cei întristaţi. Tu le dai celor întristaţi o cunună împărătească în loc de cenuşă, untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Cu inima plină de mulţumire te slăvesc Tată în Numele lui Isus. (Isa. 61,3.) Amin!

 

RUGĂCIUNI PENTRU ORICE SITUAŢIE

Nu ai găsit rugăciune pentru situaţia ta de viaţă? În cele două cărţi de rugăciune descărcabile de mai jos îţi dă o multitudine din Cuvântul lui Dumnezeu ca soluţie pentru temele de mai sus şi altele.

 

romn_imaknyv_1

romn_imaknyv_2

Rugăciuni pe baza Bibliei 1 Rugăciuni pe baza Bibliei 2

 

Rugăciuni noi, bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu, care nu fac parte încă din cărţile de rugăciuni:

 

 

Rugăciuni în mp3

Cuvântul lui Dumnezeu, medicamentul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu asupra bolilor
Împreună cu Hristos am murit faţă de boli
Ochii mei văd şi urechile-mi iau aminte
În cazul bolilor de cancer, tumori, noduli, artrită
În cazul problemelor de inimă, de sânge şi de circulaţie
Rugăciune pentru întărirea vieţii
Rugăciune pentru învingerea deprimării
Oase şi măduva oaselor sănătoase
Sistemul imunitar
Vene (artere) şi celule

Bani şi bogăţie veniţi la mine în Numele lui Isus
Binecuvântare zilnică în Isus Hristos
Cuvântul este urmat de semne şi minuni
Rugăciune despre sângele lui Hristos
Rugăciune pentru a fi protejat de accidente
Rugăciune pentru cei pierduţi
Rugăciune pentru cunoaşterea lui Dumnezeu pentru plinătatea lui Dumnezeu
Rugăciune pentru familia mea
Rugăciune pentru har şi pace

Făcând click AICI vi se descarcă toate rugăciunile, deschizând player-ul instalat pe calculator, şi le puteţi asculta fără întrerupere.

 

Love of Christ Church Love of
Christ
Church
contact
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket.
További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi szabályzatunkban talál.