A Krisztus Szeretete Egyház webhelyeinek használati feltételei és jogi korlátozások, adatvédelmi nyilatkozat

A webhely használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati feltételeket. A webhely használatával Ön elfogadja az itt foglalt feltételeket Magyarország ide vonatkozó jogszabályaival együtt, és azokat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben nem fogadja el az itt foglalt feltételeket, ne használja ezt a webhelyet.

Szerzői jog

Jelen webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) található szöveges, képi, audió, videó tartalmakat, szoftvereket, vagy bármilyen egyéb tartalmat (a továbbiakban „Tartalom”) Ön nem jogosult lemásolni, módosítani, felhasználni, újra előállítani, előadni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, vagy bármilyen más kereskedelmi céllal felhasználni. A Webhelyen található Tartalmak más webhelyen, vagy számítógépes hálózati rendszereken való használata tilos. A Webhelyen található Tartalmak szerzői jogi védelme(jav: védelem) alatt állnak, azok a Krisztus Szeretete Egyház szellemi tulajdonát képezik. A Webhelyen található Tartalmakat Önnek jogában áll olvasni, illetve kizárólag nem kereskedelmi céllal és nem nyilvános terjesztés céljából jogában áll kinyomtatni, abból rövid kivonatot készíteni és ezt továbbadni a forrás, azaz a Webhely címének és a Krisztus Szeretete Egyház nevének megjelölése mellett. A Tartalmak, vagy a Tartalmak bármely részének bármely egyéb, írásos engedély nélküli felhasználása szerzői jogi jogszabályba ütközhet. A jelen használati feltételekben rögzítetten túlmenően a Krisztus Szeretete Egyház semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a Webhellyel kapcsolatban. A jelen használati feltételek megsértése esetén Ön azonnal elveszti a Webhely használati jogát és minden, a Webhelyről letöltött, lemásolt Tartalom azonnali megsemmisítésére köteles.

A Webhely tartalma

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére a Krisztus Szeretete Egyház nem vállal garanciát. A Krisztus Szeretete Egyház, és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Krisztus Szeretete Egyháztól független, harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Krisztus Szeretete Egyház nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Krisztus Szeretete Egyház tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a Webhelyen. A Krisztus Szeretete Egyház az Ön, a Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Krisztus Szeretete Egyházat, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a Webhelyen megadott személyes adatait a Krisztus Szeretete Egyház felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Krisztus Szeretete Egyháztól azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről töröljük. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen keresztül jelezze felénk.

A Krisztus Szeretete Egyház harmadik féllel nem osztja meg a Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén, a Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Krisztus Szeretete Egyház a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: kapcsolattartás az ügyféllel. (A Krisztus Szeretete Egyház semmilyen esetben sem küld kéretlen levelet).

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Krisztus Szeretete Egyház a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A nyilatkozat megváltoztatása

A Krisztus Szeretete Egyház fenntartja a jogot a jelen nyilatkozat előzetes bejelentés nélkül történő módosítására. A módosítást mindig a jelen weboldalon tesszük közzé feltüntetve az utolsó módosítás dátumát is.

Utolsó módosítás: 2015. 05. 17.

Vissza a lap tetejére - back to top


Powered by myCMS from Sitedesign.hu