Egyszülött Fiát küldte

Forradalmi változás az elmében

Leckék Bartimeustól

Hihetünk-e a csodákban?

Kulcsok a gyógyuláshoz (Gyógyulás 7.)

Az igaz pedig hitből él

A hit és a gyógyulás törvénye

A karizmák célja az egyházban

A hit és a kétség ellentétes erői (Gyógyulás 5.)

Jövőnk Krisztusban